پایان نامه ارشد

مقاله فارسی دانلود پایان نامه ارشد جغرافیا-بررسی راهکار های توسعه توریسم در حوزه آبخیز رود دوهزار تنکابن

 راهکار های توسعه گردشگری در حوزه آبخیز رود دوهزار تنکابن قسمتی از متن پایان نامه : جامعه آماری در تعریف جامعه آماری آمده می باشد که عبارت می باشد از کلیه عناصر و افرادی که Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

پایان نامه ارشد رشته جغرافیا-راهکارهای توسعه‌ی اکوتوریسم

 راهکارهای توسعه‌ی اکوتوریسم در شهرستان رامیان استان گلستان قسمتی از متن پایان نامه : روش و مراحل انجام پژوهش 1-8-1. نوع روش پژوهش جهت دستیابی به اهداف پژوهش  از روشهای پیمایشی با هدفهای توصیفی و Read more…

By 92, ago