پایان نامه ارشد

مقاله رایگان پایان نامه ارشد جغرافیا-بررسی راهکار های توسعه توریسم در حوزه آبخیز رود دوهزار تنکابن

 راهکار های توسعه گردشگری در حوزه آبخیز رود دوهزار تنکابن قسمتی از متن پایان نامه : روش پژوهش روش پژوهش ” توصیفی ، پیمایشی و اکتشافی” می باشد که با اتکا به مشاهدات میدانی و Read more…

By 92, ago