پایان نامه ارشد

راهکار های توسعه توریسم در حوزه آبخیز رود دوهزار تنکابن-دانلود پایان نامه ارشد

 راهکار های توسعه گردشگری در حوزه آبخیز رود دوهزار تنکابن قسمتی از متن پایان نامه : رودخانه های تنکابن چشمه کیله یا سه هزار، به طول حدود 80 کیلومتر، با جهت جنوبی – شمالی ، Read more…

By 92, ago