پایان نامه ارشد

راهکارهای توسعه‌ی اکوتوریسم در شهرستان رامیان استان گلستان

 راهکارهای توسعه‌ی اکوتوریسم در شهرستان رامیان استان گلستان سایت منبع قسمتی از متن پایان نامه : چکیده در این پژوهش به مطالعه جاذبه‌های اکوتوریستی در شهرستان رامیان استان گلستان و ارائه راهکارهایی برای توسعه‌ی اکوتوریسم Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

آخرین ویرایش پایان نامه نرجس غلامی(رابطه بین الگوهای کسب و کار با عملکرد شرکتهای فعال در شهرکهای صنعتی استان گیلان

عنوان کامل پایان نامه : سایت منبع  آخرین ویرایش پایان نامه نرجس غلامی(ارتباط بین الگوهای کسب و کار با عملکرد شرکتهای فعال در شهرکهای صنعتی استان گیلان قسمتی از متن پایان نامه : چکیده: تحقیقات Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه دانلود پایان نامه ارشد رشته اقتصاد : مطالعه آثار تجارت با چین بر اشتغال بخش صنعت ایران

سایت منبع عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه آثار تجارت با چین بر اشتغال بخش صنعت ایران قسمتی از متن پایان نامه : طریقه اشتغال در کارگاه­های صنعتی با ده نفر کارکن و بیشتر طی Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه ارشد رشته اقتصاد : مطالعه آثار تجارت با چین بر اشتغال بخش صنعت ایران

عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه آثار تجارت با چین بر اشتغال بخش صنعت ایران قسمتی از متن پایان نامه : ) مفاهیم، تعاریف و تقسیم بندی­های مربوط به صنعت شما می توانید مطالب مشابه Read more…

By 92, ago