جلد طرح موضوع طرح: 11874574930رب گوجه فرنگی 00رب گوجه فرنگی نام و نام خانوادگی تهیه کننده: مریم عابدپور تاریخ: 9/10/86 به نام خدا راهنمای تهیه طرح کسب و کار (Business Plan) عنوان کسب و کار 712470261620عملیات تهیه رب گوجه فرنگی 00عملیات تهیه رب گوجه فرنگی مشخصات تهیه کننده طرح نام و نام خانوادگی: مریم عابدپورسطح و رشته تحصیلی: فوق دیپلم مربی کودک کد ملی:شغل فنی: دانشجو تاریخ و محل تولد: 1358تجربه و تخصص: شماره شناسنامه: 30848 آدرس پستی: فردیس- کرج- فلکه پنجم مجتمع نیلوفر بلوک B طبقه سوم تلفن تماس: 09355564737 - 02616800848 توجه: در صورتی که طرح کسب و کار به صورت گروهی تهیه شده است، مشخصات همکاران اصلی در پیوست آورده شود. -118745-114300خلاصه اجرایی (مدیریتی): در این طرح، سعی شده که برای یک واحد تولیدی رب گوجه فرنگی ارزیابی سرمایه، بازار کار و اشتغالزائی بررسی گردد. در بخش ارزیابی سرمایه گذاری طرح، سعی شده از حداقل امکانات لازم جهت تولید استعلام نرخ و نوع صورت گرفته و سپس هزینه شود. در بخش بازار کار، تمام عوامل مؤثر بر تولید مطلوب و عرضه و فروش محصول بررسی شود تا سهم بیشتری از بازار در اختیار گرفته شود. اشتغالزائی طرح نیز به طور مستقیم و غیرمستقیم بررسی شده و سعی شده با عدم اتلاف سرمایه در بخش های دیگر اشتغالزایی مستقیم بیشتر مد نظر قرار گیرد. 00خلاصه اجرایی (مدیریتی): در این طرح، سعی شده که برای یک واحد تولیدی رب گوجه فرنگی ارزیابی سرمایه، بازار کار و اشتغالزائی بررسی گردد. در بخش ارزیابی سرمایه گذاری طرح، سعی شده از حداقل امکانات لازم جهت تولید استعلام نرخ و نوع صورت گرفته و سپس هزینه شود. در بخش بازار کار، تمام عوامل مؤثر بر تولید مطلوب و عرضه و فروش محصول بررسی شود تا سهم بیشتری از بازار در اختیار گرفته شود. اشتغالزائی طرح نیز به طور مستقیم و غیرمستقیم بررسی شده و سعی شده با عدم اتلاف سرمایه در بخش های دیگر اشتغالزایی مستقیم بیشتر مد نظر قرار گیرد. بخش اولیه (نمای ذهنی): -11874529845بیان آرمان های کسب و کار: هدف ابتدایی از این طرح، پیدا کردن روش های توجیه پذیر در مورد تولید با کیفیت ربّ گوجه فرنگی است به طوری که این محصول بتواند ضمن عرضه در سطح وسیع بازار به خوبی از لحاظ کیفیت پاسخگوی پسند مشتری باشد. 00بیان آرمان های کسب و کار: هدف ابتدایی از این طرح، پیدا کردن روش های توجیه پذیر در مورد تولید با کیفیت ربّ گوجه فرنگی است به طوری که این محصول بتواند ضمن عرضه در سطح وسیع بازار به خوبی از لحاظ کیفیت پاسخگوی پسند مشتری باشد. -118745399415بیان ماموریت کسب و کار: مأموریت این طرح اشتغالزایی مناسب، کیفیت عالی تولید و رقابت کیفی و نرخی با دیگر رقباست. مهمترین اصل این طرح 3 عنصر سرمایه گذاری بهتر، کیفیت محصول، و اشتغالزائی است. 00بیان ماموریت کسب و کار: مأموریت این طرح اشتغالزایی مناسب، کیفیت عالی تولید و رقابت کیفی و نرخی با دیگر رقباست. مهمترین اصل این طرح 3 عنصر سرمایه گذاری بهتر، کیفیت محصول، و اشتغالزائی است. برنامه مدیریتی و سازماندهی معرفی شرکاء و سهامداران نام و نام خانوادگی میزان آورده درصد سهم آدرس و شماره تلفن 1- حامد امینی 3 سهم 30 % 2- حسن امینی 4 سهم 40 % 3- محمد امینی 4 سهم 40 % حجم کل آورده شرکاء معرفی تیم مدیریت نام و نام خانوادگی سمت تحصیلات تجربه آدرس و شماره تلفن 1- حامد امینی مدیرعامل لیسانس 3 سال 2- حسن امینی رئیس هیئت مدیره دیپلم 5 سال معرفی تیم مشاوره نام و نام خانوادگی سمت تحصیلات تجربه آدرس و شماره تلفن 1- مجتبی راد نژاد کارشناس فوق لیسانس 5 سال 2- علی رستمی کارشناس لیسانس 3 سال 3- 0287655مزیت های رقابتی مدیریتی مدیریت سرمایه امروزه بعنوان یکی از مهمترین اصول سرمایه گذاری می باشد و منظور از آن هزینه کردن در مواردی که ضروری است می باشد. لذا این مدیریت اجازه می دهد که با قیمت تمام شده کمتر به جنگ رقبا رفت و کیفیت به عنوان یک شاخص دیگر که البته مهمترین شاخص تولیدات می باشد دست ما را در سبقت از رقبا باز می گذارد. 00مزیت های رقابتی مدیریتی مدیریت سرمایه امروزه بعنوان یکی از مهمترین اصول سرمایه گذاری می باشد و منظور از آن هزینه کردن در مواردی که ضروری است می باشد. لذا این مدیریت اجازه می دهد که با قیمت تمام شده کمتر به جنگ رقبا رفت و کیفیت به عنوان یک شاخص دیگر که البته مهمترین شاخص تولیدات می باشد دست ما را در سبقت از رقبا باز می گذارد. نمودار سازمانی -237490189230رئیس هیئت مدیره مدیرعامل مدیرتولید هیئت مدیره مسئول فنی انباردار تدارکات مدیرفروش حسابدار نگهبان کارگران مسئول آزمایشگاه 00رئیس هیئت مدیره مدیرعامل مدیرتولید هیئت مدیره مسئول فنی انباردار تدارکات مدیرفروش حسابدار نگهبان کارگران مسئول آزمایشگاه توصیف کسب و کار -118745204470معرفی کسب و کار شرکت تولیدی صنایع غذایی با هدف تولید رب گوجه فرنگی 00معرفی کسب و کار شرکت تولیدی صنایع غذایی با هدف تولید رب گوجه فرنگی -118745247015معرفی محصول یا خدمت رب گوجه فرنگی بسته بندی شده در بسته های یک کیلوگرمی. 00معرفی محصول یا خدمت رب گوجه فرنگی بسته بندی شده در بسته های یک کیلوگرمی. -118745403860تحلیل صنعت صنعت فرآورده های غذایی با عوامل ناخواسته ای در ارتباط است که می تواند بر روند کمی تولید اثر گذار بیشتر باشد. سوخت، دستگاه ها و مواد اولیه از جمله این موارد است. 00تحلیل صنعت صنعت فرآورده های غذایی با عوامل ناخواسته ای در ارتباط است که می تواند بر روند کمی تولید اثر گذار بیشتر باشد. سوخت، دستگاه ها و مواد اولیه از جمله این موارد است. -11874555245نقاط ضعف اساسی 1- عدم دسترسی به سوخت به صورت مناسب 2- ضعف تکنسین های تأسیسات در تعمیر دستگاه ها و تجهیزات 3- عدم فراوانی مواد اولیه 4- قوانینی است و باید که هر روز با تغییرات مواجه است. 00نقاط ضعف اساسی 1- عدم دسترسی به سوخت به صورت مناسب 2- ضعف تکنسین های تأسیسات در تعمیر دستگاه ها و تجهیزات 3- عدم فراوانی مواد اولیه 4- قوانینی است و باید که هر روز با تغییرات مواجه است. مدل کسب و کار -11874586995بررسی بازار انبارداری فرآیند محصول خرید مواد اولیه (گوجه فرنگی) توزیع 00بررسی بازار انبارداری فرآیند محصول خرید مواد اولیه (گوجه فرنگی) توزیع -118745-824230نقاط قوت اساسی 1- امکانات مناسب جهت تولید 2- حمل و نقل و بسته بندی مناسب محصول 3- عدم برگشت کالا 00نقاط قوت اساسی 1- امکانات مناسب جهت تولید 2- حمل و نقل و بسته بندی مناسب محصول 3- عدم برگشت کالا -118745247015تهدیدات قابل ملاحظه 1- عدم وفور مواد اولیه در طول سال 2- انبارش محصول فله جهت بسته بندی در ماه های بعد 3- سوخت رسانی نامناسب جهت تأسیسات بخار 00تهدیدات قابل ملاحظه 1- عدم وفور مواد اولیه در طول سال 2- انبارش محصول فله جهت بسته بندی در ماه های بعد 3- سوخت رسانی نامناسب جهت تأسیسات بخار -118745241300فرصت های قابل ملاحظه 1- امکان در اختیار داشتن بازار فروش کشورهای همسایه 2- کشت مواد اولیه در مزارع پیش خرید گردد. 00فرصت های قابل ملاحظه 1- امکان در اختیار داشتن بازار فروش کشورهای همسایه 2- کشت مواد اولیه در مزارع پیش خرید گردد. -356235-938530تحلیل SWOT (قوت- ضعف- فرصت- تهدید) الف: SO (قوت- فرصت) گنجایش بازار این فرصت را فراهم کرده که ظرفیت تولید را بالا برد. ب: ST (قوت- تهدید) این ظرفیت بالا علاوه بر این که شاید بتوان در حال حاضر پاسخگو باشد ولی در آینده با تک محصول نمی توان به سهم بازار امیدوار بود. ج: WO (ضعف- فرصت) ضعف سیستم سوخت رسانی این فرصت را فرام کرده تا در آینده با بهره گیری از نعمت گاز بتوان این نقیصه را برطرف کرد. د: WT (ضعف- تهدید) ضعف در تهیه مواد اولیه مرغوب خود تهدیدی سنگین به شمار می رود به طوری که عدم وجود مواد اولیه مرغوب امکان دستیابی به تولید مرغوبتر را دور از دسترس خواهد کرد. 00تحلیل SWOT (قوت- ضعف- فرصت- تهدید) الف: SO (قوت- فرصت) گنجایش بازار این فرصت را فراهم کرده که ظرفیت تولید را بالا برد. ب: ST (قوت- تهدید) این ظرفیت بالا علاوه بر این که شاید بتوان در حال حاضر پاسخگو باشد ولی در آینده با تک محصول نمی توان به سهم بازار امیدوار بود. ج: WO (ضعف- فرصت) ضعف سیستم سوخت رسانی این فرصت را فرام کرده تا در آینده با بهره گیری از نعمت گاز بتوان این نقیصه را برطرف کرد. د: WT (ضعف- تهدید) ضعف در تهیه مواد اولیه مرغوب خود تهدیدی سنگین به شمار می رود به طوری که عدم وجود مواد اولیه مرغوب امکان دستیابی به تولید مرغوبتر را دور از دسترس خواهد کرد. برنامه بازار و بازاریابی -356235121920توصیف بازار (شامل بخش بندی بازار، بازار هدف، جایگاه محصول و...) بازار خرد و بازار کل بازار جزء: خرده فروش در نمایندگیبازارخرها: بخشی از عمده فروش ها بازار هدف: فروشگاه های بزرگ سطح کشور و عمده فروش ها منازل، آشپزخانه ها و سربازخانه ها و مراکز پذیرائی به عنوان جایگاه محصول در سبد غذایی خانواده ها می باشد و این جایگاه به دلیل مصرف زیاد از وضع خوبی برخوردار است. 00توصیف بازار (شامل بخش بندی بازار، بازار هدف، جایگاه محصول و...) بازار خرد و بازار کل بازار جزء: خرده فروش در نمایندگیبازارخرها: بخشی از عمده فروش ها بازار هدف: فروشگاه های بزرگ سطح کشور و عمده فروش ها منازل، آشپزخانه ها و سربازخانه ها و مراکز پذیرائی به عنوان جایگاه محصول در سبد غذایی خانواده ها می باشد و این جایگاه به دلیل مصرف زیاد از وضع خوبی برخوردار است. -356235-938530تحلیل رقبا (تعداد رقبا، رقبای بالقوه، توان رقبا، موانع ورود و خروج و...) رقبای تولید کننده از نظر تعداد زیاد بوده بخصوص تولید کنندگان قدیمی و پویای حال حاضر صنعت حجم بیشتری از بازار را در خود جای داده اند. رقبای بالقوه نیز زیاد است وجود دارند شرکت هایی که در حال اخذ مجوزهای لازم جهت تولید می باشند. توان این رقبا بدلیل سهولت دسترسی به امکانات بالای تولید زیاد می باشد. استراتژی بازاریابی 1- استراتژی محصول سعی شده محصولی تولید گردد که تمام پارامترهای بهداشتی و کیفی در آن لحاظ گردد و با کمترین برگشت پذیری مواجه باشد. 2- استراتژی قیمت سعی شده که به نسبت رقبا با پایین آوردن هزینه ها و کم کردن قیمت تمام شده و با کمترین سود ممکن محصول وارد بازار گردد. 3- استراتژی مکان سعی شده با توجه به وفور یا کمبود تولید کنندگان در هر منطقه و نیز بیشینه مصرف جهت فروش مکان یابی شود. 4- استراتژی توزیع توزیع در سطح وسیع عوامل کل فروش و فروشگاه ها یا پخش و عرضه مواد غذایی 5- استراتژی جذب مشتری ابتدا توجه به کیفیت مطلوب، بسته بندی مناسب و تبلیغات محیطی 00تحلیل رقبا (تعداد رقبا، رقبای بالقوه، توان رقبا، موانع ورود و خروج و...) رقبای تولید کننده از نظر تعداد زیاد بوده بخصوص تولید کنندگان قدیمی و پویای حال حاضر صنعت حجم بیشتری از بازار را در خود جای داده اند. رقبای بالقوه نیز زیاد است وجود دارند شرکت هایی که در حال اخذ مجوزهای لازم جهت تولید می باشند. توان این رقبا بدلیل سهولت دسترسی به امکانات بالای تولید زیاد می باشد. استراتژی بازاریابی 1- استراتژی محصول سعی شده محصولی تولید گردد که تمام پارامترهای بهداشتی و کیفی در آن لحاظ گردد و با کمترین برگشت پذیری مواجه باشد. 2- استراتژی قیمت سعی شده که به نسبت رقبا با پایین آوردن هزینه ها و کم کردن قیمت تمام شده و با کمترین سود ممکن محصول وارد بازار گردد. 3- استراتژی مکان سعی شده با توجه به وفور یا کمبود تولید کنندگان در هر منطقه و نیز بیشینه مصرف جهت فروش مکان یابی شود. 4- استراتژی توزیع توزیع در سطح وسیع عوامل کل فروش و فروشگاه ها یا پخش و عرضه مواد غذایی 5- استراتژی جذب مشتری ابتدا توجه به کیفیت مطلوب، بسته بندی مناسب و تبلیغات محیطی برآورد میزان تقاضای بازار (برای یک و دو سال آینده) نام محصولات مقدار میزان بازار بالقوه میزان بازار بالفعل سال قبل میزان بازار بالفعل جاری میزان بازار بالفعل یکسال آینده تعدیل بر مبنای تحقیق و مشاهده 1- رب گوجه فرنگی 100% 65% 60% 70% 60% برآورد میزان عرضه رقبا (برای یک و دو سال آینده) نام رقبا مقدار میزان بازار بالقوه میزان تولید سال قبل میزان تولید سال جاری میزان تولید یکسال آینده تعدیل بر مبنای تحقیق و مشاهده 1- یک و یک 7% 000/000/200 قوطی 000/000/220 قوطی 000/000/000/2 قوطی 000/000/200 قوطی 2- مسماء 5/5% 000/000/175 قوطی 000/000/160 قوطی 000/000/160 قوطی 000/000/160 قوطی 3- 95 5/8% 000/000/250 000/000/250 000/000/250 000/000/250 4- تبرک 6% 000/000/195 000/000/210 000/000/200 000/000/200 برآورد سهم بازار و میزان عرضه (برای یک و دو سال آینده) نام محصول مقدار میزان بازار بالقوه میزان عرضه رقبا سهم مانده بازار میزان عرضه یکسال آینده تعدیل بر مبنای تحقیق و مشاهده رب 000/000/000/5 000/000/000/4 000/000/000/1 000/000/200 000/000/150 برنامه عملیاتی (تولید) 073025توصیف محصولات و خدمات (از بعد فنی) محصولات از ابتدای ورود مواد اولیه تست و بازرسی شده و بر روی فرآیند از بدو تولید تمام آزمایشات فنی و بهداشتی صورت می گیرد. 00توصیف محصولات و خدمات (از بعد فنی) محصولات از ابتدای ورود مواد اولیه تست و بازرسی شده و بر روی فرآیند از بدو تولید تمام آزمایشات فنی و بهداشتی صورت می گیرد. 091440توصیف فرآیندهای تولید یا ارائه خدمات (مزایای رقابتی فرآیند و پرسنل تولیدی) فرآیندهای تولید بصورت 60% آزمایشی 30% دستی و 10% مشترک صورت گرفته و به نسبت دیگر رقبا سعی شده میزان دخالت دست و دیگر عوامل آلوده کننده ثانوی کمتر باشد. 00توصیف فرآیندهای تولید یا ارائه خدمات (مزایای رقابتی فرآیند و پرسنل تولیدی) فرآیندهای تولید بصورت 60% آزمایشی 30% دستی و 10% مشترک صورت گرفته و به نسبت دیگر رقبا سعی شده میزان دخالت دست و دیگر عوامل آلوده کننده ثانوی کمتر باشد. الف: هزینه های ثابت تولیدی مساحت ساختمانی مورد نیاز فضای تولیدی مورد نیاز (شامل ایستگاه های کار و انبارها) ایستگاه کاری (انبار) فضای مورد نیاز ماشین آلات فضای مورد نیاز مواد اولیه فضای مورد نیاز اپراتورها جمع فضای مورد نیاز فضای مورد نیاز ضربدر 5/1 1- انبار مواد اولیه m 4 m 120 m 3 m 127 m 5/190 2- سالن تولید m 65 m 18 m 12 m 95 m 5/142 3- سالن بسته بندی m 42 m 3 m 4 m 81 m 5/121 4- تأسیسات m 37 - m 5 m 42 m 63 5- انبار نگهداری محصول m 12 m - m 48 m 60 m 90 جمع مساحت تولیدی مورد نیاز m 5/607 فضای اداری مورد نیاز (شامل ساختمانهای اداری، رفاهی، نگهبانی، مسکونی و تاسیساتی) عنوان بخش اداری تعداد کارکنان مساحت مورد نیاز به متر مربع 1- نگهبانی 1 نفر m2 6 2- حسابداری 1 نفر m2 6 3- منشی 1 نفر m2 6 4- دفتر مدیریت 3 نفر m2 12 5- آزمایشگاه 2 نفر m2 24 جمع مساحت اداری مورد نیاز m 52 جمع کل مساحت ساختمانی مورد نیاز m 280 هزینه زمین مورد نیاز شرح متراژ مورد نیاز بهای هر متر مربع بهای کل 1- محوطه 200 متر ریال 000/150 ریال 000/000/30 2- ساختمان 280 متر ریال 000/200 ریال 000/000/560 3- پارکینگ 30 متر ریال 000/100 ریال 000/000/3 4- سایر 60 متر ریال 000/000/1 ریال 000/000/60 جمع کل 570 متر ریال 000/000/653 هزینه ساختمان مورد نیاز شرح متراژ مورد نیاز بهای هر متر مربع بهای کل 1- ساختمان تولیدی 5/607 متر ریال 000/000/2 ریال 000/000/215/1 2- ساختمان اداری 52 متر ریال 000/000/2 ریال 000/000/104 جمع کل 5/659 متر ریال 000/000/319/1 تسطیح و محوطه سازی شرح عملیات متراژ مورد نیاز هزینه هر متر مربع هزینه کل 1- تسطیح و خاکبرداری m 1200 000/000/200 000/000/240 2- دیوار کشی m 1200 000/350 3- خیابان کشی m 500 000/150 4- جدول بندی m 400 000/100 5- فضای سبز m 250 000/100 6- پارکینگ m 120 000/100 7- روشنایی محوطه m 50 000/120 جمع هزینه ها تاسیسات شرح واحد تعداد هزینه یک واحد هزینه کل 1- حق انشعاب برق شاخه 650 000/100 2- ترانسفرماتور دستگاه 3 ؟ 3- کابل کشی حلقه 50 25000 4- تابلوها عدد 4 000/000/150 5- سایر تجهیزات برق رسانی - 6- سیستم تهویه دستگاه 4 000/000/5 7- ژنراتور دستگاه 2 000/000/25 8- حق انشعاب آب شاخه 4 000/000/50 9- حفر چاه و تجهیزات لازم حلقه 2 000/000/35 10- احداث منبع هوایی منبع 3 000/000/20 11- دستگاه تغذیه و مخزن ها - 12- تانکرها دستگاه 2 000/000/15 13- کمپرسورها عدد 3 000/000/120 14- دیگ های بخار دستگاه 2 000/000/500 15- سیستم فاضلاب عدد 1 000/000/300 16- سیستم اطفای حریق کپسول 4 000/000/20 17- سایر - جمع هزینه های تاسیسات 125/105/1 ابزارآلات و وسایل فنی و آزمایشگاهی اقلام مورد نیاز تعداد هزینه واحد هزینه کل کوره الکتریکی 1 000/500/3 000/500/3 PH متر 1 000/250/1 000/250/1 آون الکتریکی 1 000/000/2 000/000/2 انکوباتور 1 000/400/1 000/400/1 هود شیمیایی 1 000/500/3 000/500/3 ترازوی دیجیتال 1 000/000/2 000/000/2 ماشین آلات و تجهیزات نوع تجهیزات مشخصات فنی کشور سازنده تعداد قیمت واحد هزینه گمرکی هزینه کل 1- دستگاه بسته بندی 1500 دور ایران 1 000/000/30 - 000/000/30 2- حوضچه شستشو استیل ضدزنگ ایران 1 000/000/25 - 000/000/25 3- دیگ بخار - ایران 2 000/000/500/4 - 000/000/500/4 4- کلکتور بخار ایران 4 000/000/25 - 000/000/25 5- خرد کن ایران 1 000/000/30 - 000/000/30 6- مخزن آب گوجه ایران 1 000/000/30 - 000/000/30 7- تغلیظ کنتره ایران 1 000/000/150 - 000/000/150 8- پاستوریزاتور ایران 1 000/000/200 - 000/000/200 9- ستون خلأ ایران 1 000/000/100 - 000/000/100 10- تونل پخت ایران 1 000/000/65 - 000/000/65 جمع هزینه ماشین آلات و تجهیزات - 000/000/630/1 وسایط نقلیه نوع وسایط مشخصات فنی کشور سازنده تعداد قیمت واحد هزینه گمرکی هزینه کل 1- خودرو وانت سواری ایران 1 000/000/55 - 000/000/55 2- پژو سواری ایران 1 000/000/12 - 000/000/12 3- کامیونت خاور باربری ایران 1 000/000/18 - 000/000/18 4- نیسان باربری ایران 1 000/000/8 - 000/000/8 5- موتورسیکلت ایران 1 000/200 - 000/200 6- پیکان سواری ایران 1 000/000/5 - 000/000/5 7- کامیون باربری ایران 1 000/000/50 - 000/000/50 8- مزدا باربری ایران 1 000/000/17 - 000/000/17 9- پراید سواری ایران 1 000/000/6 - 000/000/6 10- وانت باربری ایران 1 000/000/20 - 000/000/20 جمع هزینه وسایط نقلیه 000/200/191 وسایل اداری و کارگاهی شرح وسایل مشخصات فنی تعداد قیمت واحد قیمت کل هزینه حمل و نصب هزینه کل 1- کامپیوتر 1 000/500 000/500 - 000/500 2- لوازم التحریر 000/100 000/100 - 000/100 3- میزوصندلی 000/400 000/400 000/50 000/450 4- موکت 000/100 000/100 000/20 000/120 جمع هزینه وسایل اداری و کارگاهی 000/170/1 هزینه های پیش بینی نشده و متفرقه بخش «1» شرح محاسبات مبلغ کل 1- خراب شدن وسایط نقلیه 000/000/20 جمع هزینه های پیش بینی نشده 000/000/20 هزینه های قبل از بهره برداری شرح محاسبات مبلغ کل 1- هزینه های شهرداری 000/000/10 2- هزینه بازدید 000/000/2 3- هزینه ایاب و ذهاب 000/000/3 جمع هزینه های قبل از بهره برداری 000/000/15 استهلاک هزینه های سرمایه ای ثابت شرح از جدول کل هزینه مبنای استهلاک استهلاک سال اول 1- ساختمان مربوطه 000/000/560 خط مستقیم 000/000/28 2- تسطیح و محوطه سازی مربوطه 000/000/30 خط مستقیم 000/500/1 3- تاسیسات مربوطه 000/125/105/1 مانده نزولی 500/512/110 4- ابزارآلات ووسایل فنی و آزمایشگاهی مربوطه 000/650/13 مانده نزولی 000/365/1 5- ماشین آلات و تجهیزات مربوطه 000/000/630/1 مانده نزولی 000/000/163 6- وسایط نقلیه مربوطه 000/200/191 مانده نزولی 000/120/19 7- وسایل اداری و کارگاهی مربوطه 000/170/1 مانده نزولی 000/117 8- هزینه های پیش بینی نشده بخش «1» مربوطه این نوع هزینه های برای شرکت قابل استهلاک نمی باشند 9- هزینه های قبل از بهره برداری مربوطه جمع 500/614/323 نیروی انسانی مورد نیاز عنوان شغل تعداد نفر لازم در هر شیفت تعداد شیفت جمع تعداد نفرات لازم حقوق و دستمزد سالیانه حقوق و دستمزد سالیانه (15 ماه) 1- کارگر 1 2 2 000/100 000/200/1 2- کارگر 1 2 2 000/100 000/200/1 3- کارگر 1 2 2 000/100 000/200/1 4- کارگر 1 2 2 000/100 000/200/1 5- کارگر 1 2 2 000/100 000/200/1 6- کارگر 1 2 2 000/100 000/200/1 7- مهندس 1 2 2 000/400 000/800/4 8- منشی 1 2 1 000/80 000/60/9 9- سرایدار 1 2 2 000/95 000/140/1 10- مدیر 1 2 1 000/300 00/600/3 جمع هزینه های نیروی کار 000/700/17 سوخت و انرژی (شامل آب، برق و سوخت) شرح واحد مصرف سالانه هزینه هر واحد هزینه کل 1- برق مصرفی 000/300 000/300 000/300 2- آب مصرفی 000/200 000/200 000/200 3- گاز 000/500 000/500 000/500 4- بنزین 000/400 000/400 000/400 5- گازوئیل 000/480 000/480 000/480 6- نفت 000/150 000/150 000/150 حجم کل 000/950 000/300/20 تعمیرات و نگهداری شرح درصد مبلغ کل هزینه 1- ساختمان ها 10% 000/000/140 2- ماشین آلات و تجهیزات 20% 000/000/326 3- تاسیسات 30% 500/537/331 4- وسایط نقلیه 20% 000/240/38 5- وسایل فنی و آزمایشگاهی 15% 500/772/6 6- وسایل اداری و کارگاهی 17% 198900 جمع کل 900/748/843 جدول هزینه های متغیر تولید نوع هزینه از جدول هزینه کل مواد اولیه مستقیم مربوطه مواد اولیه غیرمستقیم مربوطه نیروی کار مربوطه 000/700/17 سوخت و انرژی مربوطه 000/300/20 تعمیر و نگهداری مربوطه 900/748/842 هزینه های پیش بینی نشده بخش «2» مربوطه جمع کل هزینه های متغیر تولید 900/748/880 برنامه مالی سرمایه در گردش برای سال اول شرح مقدار هزینه به ریال مواد اولیه مستقیم مواد اولیه غیر مستقیم حقوق و دستمزد کالای ساخته شده و در جریان ساخت سوخت و انرژی تعمیرات و نگهداری هزینه های پیش بینی نشده بخش «2» مطالبات تجاری سایر 000/700/17 000/300/200 900/748/842 جمع 900/748/880 جمع کل سرمایه گذاری شرح میزان انجام شده مقدار مانده جمع هزینه سرمایه گذاری ثابت: زمین ساختمان تسطیح و محوطه سازی تاسیسات ابزارآلات فنی و آزمایشگاهی ماشین آلات و تجهیزات وسائط نقلیه وسایل کارگاهی و اداری هزینه های پیش بینی نشده بخش «1» هزینه های قبل از بهره برداری سرمایه در گردش: 000/000/653 000/000/319/1 000/000/30 000/125/105/1 000/650/13 000/000/630/1 000/200/191 000/170/1 جمع کل سرمایه گذاری 000/145/943/4 منابع تامین سرمایه شرح مبلغ درصد 1- سرمایه اولیه سهامداران 000/000/400 2- تسهیلات بانکی کوتاه مدت 000/000/60 3- تسهیلات بانکی بلندمدت 000/000/100 سایر هزینه ها شرح مبلغ هزینه لوازم کار و حفاظتی هزینه بیمه شرکت هزینه کارمزد بانکی سایر 000/200 000/000/1 000/400 - جمع سایر هزینه ها 000/600/1 محاسبه بهای تمام شده در ظرفیت کامل شرح از جدول مبلغ درصد مواد اولیه مواد اولیه حقوق و مزایای کارکنان نیروی انسانی 000/700/17 هزینه استهلاک و دارایی ها استهلاک هزینه های سرمایه ای ثابت 500/614/323 هزینه سوخت و انرژی سوخت و انرژی 000/300/20 هزینه تعمیر و نگهداری تعمیر و نگهداری 900/748/842 سایر هزینه ها سایر هزینه ها هزینه های پیش بینی نشده جدول بخش «1» و «2» جمع کل هزینه های تولید در ظرفیت کامل ...................... ...................... بهای تمام شده یک واحد محصول 400/363/204/1 برآورد قیمت فروش نام محصول واحد قیمت بازار عمده فروشی قیمت بازار خرده فروشی قیمت مشابه خارجی بهای تمام شده محصول پیش بینی قیمت واحد محصول رب گوجه فرنگی هر عدد 550 550 600 560 560 برآورد درآمد فروش نام محصول واحد میزان تولید قیمت فروش درآمد فروش رب گوجه فرنگی 2000 000/120/1 000/120/1 برآورد هزینه های فروش شرح مبلغ هزینه تبلیغات فروش هزینه توزیع کالا هزینه بیمه کالا هزینه حمل و نقل انتقال کالا هزینه های پیش بینی نشده فروش 000/300 000/500 000/600 000/450 جمع هزینه های فروش 000/850/1 صورت حساب سود و زیان سال اول شرح توضیحات مقدار فروش هزینه تمام شده کالای فروش رفته سود (زیان) ناخالص هزینه های فروش سود (زیان) عملیاتی هزینه بهره سود (زیان) قبل از مالیات مالیات سود (زیان) خالص از جدول درآمد فروش از جدول محاسبه بهای تمام شده «فروش- بهای تمام شده» از جدول هزینه های فروش «سود (زیان) ناخالص- هزینه های فروش» با کمک جدول تامین منابع سرمایه «سود (زیان) عملیاتی- هزینه بهره» «سود (زیان) قبل از مالیات * نرخ مالیات» «سود (زیان) پس از مالیات» 000/440/13 000/440 000/000/13 000/850/1 جریان نقدینگی شرح از جدول قبل از بهره برداری سال اول تولید الف- منابع وجوه: - منابع شرکت و شرکا - تسهیلات بانکی - فروش ها تامین سرمایه تامین سرمایه درآمدهای فروش 000/000/15 000/850/1 جمع منابع وجوه 000/850/16 ب- مصارف وجوه: - هزینه های سرمایه ای ثابت - هزینه های تولید منهای هزینه استهلاک سربار تولید - هزینه های تبلیغات و بازاریابی - اقساط وام - مالیات جدول سرمایه ثابت جدول منابع تولید جدول سرمایه ثابت جدول هزینه فروش جدول تامین سرمایه صورت حساب سود و زیان جمع مصارف وجوه: نقدینگی اول دوره مانده نقدینگی آخر دوره جدول کل سرمایه گذاری «منابع وجوه-مصارف وجوه» پیش بینی ترازنامه در پایان سال اول الف: دارایی ها: دارایی جاری (از صورت جریان نقدی): نقد .............................. دارایی ثابت (کل- استهلاک سال اول): ساختمان 000/000/560 تسطیح و محوطه سازی 000/000/30 تاسیسات 1250/105/1 ابزارآلات فنی و آزمایشگاهی 000/650/13 ماشین آلات و تجهیزات 000/000/630/1 وسائط نقلیه 000/200/191 وسایل کارگاهی و اداری 000/170/1 هزینه های پیش بینی نشده بخش «1» هزینه های قبل از بهره برداری 000/000/150 ب: بدهی ها: بدهی ها (بدهی بانک + هزینه بهره-اقساط وام) 284/456/8 200/951/304 ج: سرمایه و حقوق صاحبان سهام آورده شرکا (جدول تامین سرمایه) 000/145/943/40 سود (صورت حساب سود و زیان) 000/000/100 جمع دارایی ها 000/687/560 جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام 000/687/560 برنامه زمانبندی اجرای طرح کسب و کار مراحل اجرای طرح کسب و کار تاریخ احتمالی شروع مدت زمان لازم برای اجرا اقدامات انجام شده تهیه طرح تفصیلی کسب و کار سازماندهی تیم و منابع اولیه مذاکره و تامین منابع مالی خرید زمین / ساختمان تسطیح زمین و محوطه سازی اجرای عملیات ساختمانی نصب تاسیسات و خطوط انتقال انرژی انتخاب تکنولوژی و سفارش ماشین آلات حمل و نصب ماشین آلات آموزش کارکنان ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... سفارش مواد اولیه تولید آزمایشی ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... -118745-228600تحلیل مالی (شامل تحلیل نقطه سر به سر، نرخ بازگشت سرمایه، نرخ بازده داخلی و...) باید هزینه ی تولید کاهش یابد. 00تحلیل مالی (شامل تحلیل نقطه سر به سر، نرخ بازگشت سرمایه، نرخ بازده داخلی و...) باید هزینه ی تولید کاهش یابد.


دسته‌بندی نشده

سایت ما حاوی حجم عظیمی از مقالات دانشگاهی است . فقط بخشی از آن در این صفحه درج شده شما می توانید از گزینه جستجو متن های دیگری از این موضوع را ببینید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :

دسته بندی: دسته‌بندی نشده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

دسته‌بندی نشده

3 (1140)

واژه «شطرنج»تلفظ فارسی «چاتورانگا » است کلمه ای که در زبان سانسکریت برای نام گذاری این بازی به کار برده می شود،جایی که معمولاً از آن به عنوان نخستین زادگاه این بازی یاد می شود. اگر ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

3 (1141)

بررسی تاریخ شناخت تاریخچه و علل پیدایش شهر شهر نیشابور مانند سایر شهرهای استان خراسان جزء اولین مراکز مسکونی است که اقوام آریایی پس از ورود به ایران در آن سکنی گزیدند. خراسان قدیم به ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

3 (1142)

بنام خدا سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران شرکت شهرکهای صنعتی مازندران معاونت صنایع کوچک طرح امکان سنجی "پارچه بافی" پاییز 85 فهرست مطالب فصل اول بررسی بازار مطالعه و شناخت محصول...............................................................................................................................4 عوامل موثردر ادامه مطلب…

background