نمـودار کلـی از عملکـرد کـارخـانـه 1- سرمایه: قسمتی توسط مؤسین و قسمتی از طریق فروش سهام به سهام داران تأمین شده است. 2- رقبا: رقبای این شرکت، علاوه بر 2مورد زیر شرکتهای تولیدکننده پوشاک در منطقه آذربایجان‌شرقی می‌باشد. 3- جذب مشتری: با پایین بردن قیمت، تخفیف برای مشتریان خاص و بالا بردن کیفیت تولید، در نظر گرفتن مد و سلیقه افراد و احترام به مشتریان می‌توان جذب مشتری کرد. 4- نوع کار: با بررسی‌های انجام یافته ثابت شده که70% نیروی انسانی و30% سرمایه یا همان ماشین‌آلات در امر تولید دخالت دارد. 5- نیروی انسانی: کارکنان جهت کار در کارگاه از افراد بومی انتخاب شدند. محوطه‌سازی و ساختمان‌سازی: محوطه‌سازی که خود شامل مراحل خاکبرداری آسفالت‌کاری و فضای سبز که تقریباً 75 مترمربع معادل با 15% مقدار زمین را شامل می‌شود و همچنین ساختمان‌سازی که شامل کارگاه و انبار مواد اولیه و انبار محصولات تولید شده، ساختمان اداری و سرویسها، اتاقی برای نگهبانی و … می‌باشد همگی از طریق مناقصه عمومی به عهده شرکت پیمانکاری زرین واگذار گردید و قرار شد تمام وسایل و ابزارآلات اعم از آهن و سیمان و… به عهده پیمانکار باشد و مبلغ پیشنهادی برای این کار000/000/000/3 ریال بوده که از طرف شرکت پیمانکاری زرّین پذیرفته شد. بسته‌بندی مواد: مبلغ 000/10ریال در سال برآورد می‌شود. سود انباشته: سود به صورت مساوی بین سرمایه‌گزاران تقسیم می‌شود. نمودار گانت (نمودار زمانی عملکرد) نمودار گانت 2 ساله که عملیات هر 4 ماه یکبار نشان داده شده است ردیف کارهای انجام یافته 4 ماهه اول 4 ماهه دوم 4 ماهه سوم 4 ماهه چهارم 4 ماهه پنجم 4 ماهه ششم 43624501905004050030363855001 جمع آوری اطلاعات 2 تعیین محل شرکت 35928302540003 تایید مراحل اجرای طرح 298323012700004 خرید محل شرکت 2983230-1270005 استخدام افراد اداری 29832304445006 تحویل زمین کارخانه به پیمانکار 255460513335007 طـرح خط تولید ( کارگاه ) 17259304445008 خرید ماشین آلات 13639809525009 نصب ماشین آلات 1354455146050013544553670300010 استخدام افراد کارگاه 11 خرید وسائط نقلیه 104394044450012 کنترل نهایی خط تولید 64960512700013 راه اندازی خط تولید ماشیـن آلات نرخ استهلاک ردیف نام ماشین آلات کشور سازنده تعداد قیمت واحد قیمت کل 12% نزولی 12% نزولی 12% نزولی 12% نزولی 12% نزولی 12% نزولی 12% نزولی 12% نزولی جمع 1 2 3 4 5 6 7 8 ـ چرخ خیاطی دستگاه پاکدوز دستگاه چاپ اتو بخار قیچی برش ( برقی ) میز برش میز اتو متر ـ ژاپن سوئیس اصفهان – ایران ایران ایران ایران ایران ایران- میانه ـ 10 3 1 5 2 5 5 10 ـ 000/600 000/500 000/10 000/200 000/300 000/250 000/80 4000 ـ 000/000/6 000/500/1 000/000/10 000/000/1 000/600 000/250/1 000/400 000/60 000/750/20 مواد اولیه مصرف سالیانه نام مواد اولیه کشور سازنده تعداد واحد هزینه کل پارچه حریر پارچه حریر پارچه حریر نساجی اقدم ایران – کرج نساجی مازندران – شمال نساجی ماهر – اصفهان 000/30 000/10 000/25 متر متر متر 000/000/30 000/000/8 000/000/12 جــمع 000/000/50 تذکر1 : 57730 متر از مقدار پارچه ها صرف دوخت و بقیه جزء ضایعات هستند تذکر 2 : هزینه حمل و بیمه و … در محاسبات آورده شده است . ردیف نام محصول میزان تولید سالانه قیمت تمام شده واحد قیمت فروش 1 روسری 175700 4000 عدد 15000 استهــلاک عنوان دارایی ارزش دفتری نـرخ استهلاک هـ استهلاک روش استهلاک ماشین‌آلات و تجهیزات 000/750/20 7% 1452500 نزولی تأسیسات 000/400/44 7% 3108000 نزولی ساختمان 000/000/300 7% 000/000/21 نزولی وسایل دفتری 000/200 7% 000/140 نزولی جـمع 000/773/38 هزینه سرمایه‌ای شرح مبلغ زمین 000/000/500 محوطه و ساختمان 000/000/300 ماشین‌آلات 000/750/20 تأسیسات 444000 وسایل دفتری 000/200 پیش بینی نشده 5% اقلام 41359500 جمع کل 868549500 هـزینـه قبـل از بهـره‌بـرداری شرح مبلغ هـ . تهیه طرح – مشاوره اخذ مجوز – حق ثبت قراردادهای با ( 3 درصد هزینه مرحله‌ای) 485/056/26 هـ آموزش 000/000/14 هـ راه‌اندازی و تولید آزمایشی 15 روز هـ آب و برق و سوخت مواد اولیه ، حقوق و دستمزد 15 روز آب، برق – سوخت و تلفن 731735 15 روز هزینه مواد اولیه 2083333 15 روز هزینه حقوق 15806250 18621318 جـمع 803/677/58 شرح جمع سهم متقاضیان تسهیلات بانکی جمع مبلغ درصد مبلغ درصد سرمایه ناجا 69542047725 75 23180682575 25 927227303 سرمایه در گردش 124727569 100% ــ ــ 124727569 جمع کل سرمایه‌گذاری 82015804625 90 23180682575 10 1051954872 پرسشنامه تأسیس واحد تولیدی صنایع روستایی عنوان طرح : شرکت تولیدی پوشاک گنجینه هنر محل اجرای طرح : استان: آ . شرقی شهرستان: میانه بخش: روستا: مشخصات متقاضیان: الف – حقیقی «سرمایه‌گذاران حداقل 3 نفر و حداقل سرمایه 1000000 ریال می‌باشد». ردیف نام و نام خانوادگی نام پـدر شـماره شناسنامه تحصـیلات تجــربـه علی امینی لیلا جهانگیری فرانک سلامی زهرا صالحی احمد علی احمد جواد 157 659 1316 1310 دیپلم فوق دیپلم فوق دیپلم لیسانس سابقه خیاطی حسابداری حسابداری حسابداری ب – حقوقی نام شرکت نوع شرکت شماره ثبت محل ثبت تاریخ ثبت گنجینه هنر سهامی خاص 813 میانه 1380 آدرس کامل پستی و شماره تلفن : میانه – چهارراه آزادی طبقه دوم فروشگاه گنجینه تلفن: 22337770 تبصره: در مورد اشخاص حقیقی کپی مدارک تحصیلی، نظام وظیفه و شناسنامه در مورد شرکتها فتوکپی مدارک مربوط به شرکت (اساسنامه، شرکتنامه و روزنامه رسمی) ضمیمه شود. هـزینــه حقــوق ردیف عنوان وظایف تعداد میزان تحصیلات متوسط حقوق و مزایای ماهانه حقوق و مزایای سالانه هزینه قسمت مربوطه جنسیت 1 مدیر عامل 1 فوق‌لیسانس مدیریت 000/2300 000/000/31 000/300/2 مرد 2 اداری مالی فروش 1 فوق دیپلم حسابداری 000/1500 000/27600 000/500/1 مرد 3 سرپرست‌ کارگاه 1 دیپلم 000/000/1 000/000/12 000/000/1 زن 4 خیاط 15 دیپلم 912500 500/109 13687500 زن / مرد 5 خیاط 10 سیکل 862500 000/500/103 500/862 زن / مرد 6 راننده (ماشین) 1 ــ 000/1400 000/800/16 000/400/1 مرد 7 آبدارچی 1 سیکل 50000 000/000/6 000/500 مرد 8 کارگر ساده 3 سیکل 000/600 000/600/21 000/800/1 زن / مرد جـمع 000/350/411 هزینه نگهداری تاسیسات کارگاه عنوان هـ نگهداری سالانه تأسیسات برق سیستم ایمنی سیستم گرمایش سیستم سرمایش سیستم تهویه 800000 250000 800000 400000 500000 جــمع 2500000 هزینه بیمه دارایی‌ها عنوان دارایی ها ارزش دفتری هزینه بیمه نوع بیمه نامه وسائط نقلیه ساختمان نقلیه ماشین آلات 000/000/110 000/000/900 000/750/20 000/800 000/000/15 000/000/2 شخص ثالث آتش سوزی آتش سوزی جمع ـــ ـــ ـــ هزینه پاداش کارکنان کارخانه و قسمت اداری و فروش: در پایان سال مالی برای هر یک از کارکنان یک ماه حقوق بعنوان پاداش در نظر گرفته می‌شود مــواد غیــرمستقیــم: بعضی از وسایل مورد استفاده در تولید روسری مانند سوزن چرخ خیاطی، کاغذ الگو که نقش غیرمستقیم در کامل شدن روسری را دارند تقریبا در سال 2000000 ریال برآورد می‌شود. مالیات بردرآمد: مالیات بردرآمد شرکتهای تولیدی: ماده 105 الی 118 کاملاً این قسمت را دربرمی‌گیرد. ولی مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی نرخ مشخص آن در ماده 105 اعلام شده است. 25% (بیست و پنج درصد) سود وپژه از اول سال 80 بدین صورت حساب می‌شود. تنخواه گردان‌: مبلغ 127727569ریال در اختیار کارپرداز قرار گرفته شده است و در قبال آن 2 برابر همین مبلغ تضمین گرفته شده است. تسهیلات بانکی: بهره بانکی طبق قرارداد مندرج با بانک نسبت به پرداخت وام در سالهای نخست پرداخت خواهد شد و تقریباً پس از 5 سال نسبت به پرداخت بهره و وام بانکی اقدام خواهد شد. تراز نامه شرکت تولیدی گنجینه هنر پایان سال مالی ××13 دارایی جاری و ثابت حقوق صاحبان سهام 1051954872 بانک 712/973/197 سرمایه امینی 262988718 صندوق 000/250/855 سرمایه جهانگیری 262988712 دریافتی 125105775 سرمایه سلامی 394483077 پیش پرداخت 000/000/3 سرمایه صلاحی 131494358 ماشین آلات و تجهیزات 000/750/20 اندوخته عمومی 000/000/30 زمین 000/000/500 اندوخته قانونی 000/000/20 ساختمان 000/000/300 سود انباشته 743378720 دارایی نامشهود 000/600/10 بدهی ها : 28180682575 وسایل دفتری 000/000/2 پیش دریافتها 000/000/20 تأسیسات 000/400/44 بستانکاران 000/000/30 جمع کل دارایی‌ها 148522476975 وام بلند مدت بانکی 23180682575 تراز بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام 148522476975 دارایی های نامشهود برحسب ریال عنوان تعداد مبلغ تلفن 2 خط 000/1800 آب 1 000/1500 برق 1 000/1500 گاز 1 000/1000 نرم افزارهای مالی و اداری ــــ 000/3000 هزینه تعمیرات و نگهداری سالانه عنوان دارایی هزینه تعمیرات ماشین‌آلات و تجهیزات وسائط نقلیه 000/000/3 000/000/5 تأسیسات عنوان شرح هزینه ( ریال ) برق رسانی حق امتیاز 000/000/30 آب رسانی 000/000/10 سوخت رسانی 000/000/2 وسایل سرمایش و گرمایش کولر بخاری 000/000/1 وسایل ایمنی کپلسولهای آتش‌نشانی 000/400 جمع 000/400/44 تذکر 1 : سوخت مصرفی: نفت سیاه و نقت سفید برای سیستم گرمایش استفاده می‌شود‌. تذکر 2: وسائط نقلیه برای جابجایی پارچه‌ها و وسایل و هر چیزی که خریداری می‌شود به کار می‌رود. تذکر 3 : هزینه استهلاک قبل از بهره برداری 25% هزینه قبل از بهره‌برداری تذکر 4: اداری و فروش 5/1 % - هزینه مواد اولیه و حقوق و انرژی و تعمیرات و پیش‌بینی نشده = 5/1% * 215825830 = هزینه تولید سالیانه شرح مبلغ ( به ریال ) هزینه مواد اولیه 000/000/50 هزینه دستمزد و حقوق 000/750/411 هزینه انرژی 230/046/21 هزینه تعمیرات و نگهداری 000/400/6 هزینه پیش‌بینی نشده 500/359/41 هزینه اداری و فروش 45/3237387 هزینه بیمه کارگاه 000/800/17 هزینه استهلاک 000/773/38 هزینه استهلاک قبل از بهره‌برداری 5/22419729 جمع 95/611385846 2484120156845هـ ثابت هزینه متغیر 1 واحد ـ فروش 1 واحد 00هـ ثابت هزینه متغیر 1 واحد ـ فروش 1 واحد 260985014795500 = درصد در نقطه سربه سر نقطه سر به سر مقداری یعنی اگر تا این اندازه تولید شود نه سود داریم نه زیان . 42280000 = 15000 × 28152 = S = Q . P میزان فروش به بالا سود میزان فروش به پایین زیان هزینه عملیاتی شرح مبلغ ( به ریال ) هزینه تاسیس 000/000/6 کل هزینه استهلاک 38773000 هزینه تعمیرات و نگهداری 8000000 هزینه حقوق 411755000 هزینه آب ، برق ، تلفن 17561640 هزینه پاداش کارکنان 31612500 هزینه تبلیغات فروش 5000000 هزینه ملزومات 200000 هزینه پذیرایی 2000000 هزینه عوارض شهرداری 2000000 هزینه سوخت مصرفی 10500000 هزینه آموزش پرسنل 14000000 هزینه سرمایه ای 868549500 هزینه قبل از بهره برداری 1264000 هزینه بیمه 17800000 جمع 926460640 روز ربع ساعت تولید 1 نفر در سال 7028= 251 * 28 175700 = 7028 * 25 درآمد سالانه 000/500/625/2 = 15000 * 175700 تولید متوسط روزانه 1 نفر 728 = 26 * 28 برای 25 نفر 18200= 72800 * 25 درآمد 1 ماه 000/000/273 = 15000 * 18200 تذکر 1: روزهای تعطیل محاسبه شده است. تذکر 2: تولید هر روسری حدود 12 دقیقه به طول می انجامد بنابراین اگر در روز حدود 8 ساعت کار شود و از آنجایی که شرکت در روزهای تعطیل است پس حدود 251 روز در سال به کار مشغولند پس نرخ و تعداد فروش به شکل بالا حساب می‌شود البته زمان لازم 15 دقیقه محسوب شده است. محاسبه نقطه سربه سر (100% راندمان) شرح هزینه هزینه متغیر هزینه ثابت هزینه کل مقدار درصد مقدار درصد مواد اولیه و بسته بندی 60000000 100 - - 60000000 حقوق و دستمزد 000/925/102 25 000/775/308 25 000/700/411 هزینه انرژی (آب‌و سوخت و…) 21046230 75 7015410 25 640/061/28 هزینه تعمیرات و نگهداری 6400000 80 1600000 20 8000000 هزینه پیش بینی نشده 550/223/37 90 950/135/4 10 500/395/41 هزینه استهلاک - - 38773000 100 38773000 هزینه بیمه - - 000/17800 100 000/800/17 استهلاک قبل از بهره برداری - - 5/22419729 100 5/22419729 اداری فروش 45/3237387 100 - - 45/3237387 جمع هزینه تولید 45/32167 2310 5/089/519 1400 95/630651256 تذکر: تحلیل: 1 - هرچه شرکتها زود به نقطه سربه سر برسند زود به سود دهی می‌رسند ولی حاشیه سود کم است. 2- هرچه شرکتها دیر به نقطه سربه سر برسند دیر به سوددهی می‌رسند ولی حاشیه سود زیاد است. 115443041910Q S 00Q S TR = TC P . Q = FC + VC 135810829 = 97/772 × 175700 2635500000 = 175700 × 15000 = TR 986460640= سه بار + دستمزد + مواد مستقیم = CGS بهای تمام شده کالای فروش رفته فروش 2635500000 ـ CGS 986460640 سود ناخالص 1649099360 ـ هزینه عملیاتی 926460640 سود قبل از مالیات 72363872 ـ مالیات 60000000 سود خالص 12363872 توضیحات استراتژیک 10P 1 P : برنامه‌ریزی برای تولید: همانطور که در نمودار گانت نیز مشخص شده است برای اینکه طرح بهینه باشد زمان زیادی حداقل 5/1 سال طول کشید تا پابه‌پای یکدیگر(مسئولین و شرکاء) بتوانیم برنامه‌ریزی نهایی و کلی را به عمل آوریم. 2P : برای طرح کارخانه مهندسین زبره انتخاب شدند تا ساختمان و تمام قسمتهای تولید و نگهبانی ضد زلزله و مناسب با ماشین‌آلات باشد همچنین دیوارها طوری طراحی شده است که از بروز صداها و آلودگی صوتی اجتناب شود. 3P : تدارکات: تمام کارهای خرید را آقای امینی یکی از شرکاء بعهده گرفته‌اند البته برای خرید مواد موردنیاز هماهنگی با سرپرست کارگاه و قسمت حسابداری بعمل می‌آید و مواد اولیه از شهرهای کشور و نیز مواد غیرمستقیم تولید از داخل شهر خریداری می‌گردد. 4 P : تولید: کل تولید روزانه برای یک نفر 728 عدد می‌باشد و مدت زمان تهیه 1 روسری 12 دقیقه به طور متوسط است در مقیاس بزرگتر این آمار و ارقام به تناسب بالا می‌رود و تولید در سال برای یک نفر 7028 عدد می‌باشد. 5 P : بسته‌بندی: یکی از حساسترین مراحل به شمار می‌رود و در فروش محصولات نقش مهمی بازی می‌کند بسته‌بندی هر چه شیک‌تر باشد بازار محصولات بالا می‌رود. شرکت ما اولین تولیدی خواهد بود که روسری‌ها را در یک جعبه کادو به شکل زیبا بسته‌بندی و به فروش خواهد رساند که یک نوع ابتکار نیز به حساب می‌آید. 6P : قیمت گذاری: بعد از اینکه بهای تمام شده محصول حساب گردید با توجه به هزینه‌هایی که شرکت متقبل می‌شود قیمت‌گذاری نیز انجام می‌گیرد که CGS حدود 4000 ریال یک عدد، قیمت فروش 15000 ریال می‌باشد. 7 P : تبلیغات: با حک نام شرکت برروی پوسترها، جعبه روسری و نیز تبلیغ در ماهواره و تلویزیون تخفیف برای مشتریان خاص می‌تواند کمک شایانی به فروش محصولات کند. 8P : نوآوری: اخیرا در رسانه‌ها اعلام کردند بعد از این لباس‌های پشمی با بوی دلخواه شما به بازار ارائه خواهد شد این فکر در ما ایجاد شد که برای اولین بار در شهر یا کشورمان ما نیز ماده‌ای خوشبو استفاده کنیم در تولید روسری به طوری که با شتشو از بین نرود و همواره بوی دلخواه به مشامتان برسد. 9P : بهره‌وری، در تولید سعی کردیم تا جایی که امکان دارد از ایجاد هزینه‌های اضافی بپرهیزیم به همین منظور نیز مکان کارگاه را در خیابان ایجاد کردیم و در داخل شهر. زیرا باید مبلغی نیز صرف تبلیغ محل شرکت می‌شد. 10P : سود: حدود 11000 ریال مبلغ CGS اضافه کرده‌ایم البته برای هر محصول. که از این مقدار در کل محصولات س.د به دست آمده مبلغی حدود 743378720 ریال می‌باشد. درضمن در شرکتنامه قید شده که سود بین‌شرکاء به صورت مساوی‌تقسیم‌گردد. نتیجه‌گیری: روسری برای حفظ حجاب به کار می‌رود اگر قرار بود که به جای روسری همیشه پارچه‌های پشمی یا گرم محکم مورد استفاده قرار گیرد. نه تنها سودی برای سلامتی انسان نداشت بلکه اکثر مردمی که به دلیل فرهنگ یا هر دلیل دیگری از پارچه ها به عنوان حجاب یا … استفاده می‌کردند بعد از مدت معدودی به تنگ می‌آمدند و در ضمن سلامتی موهای خود را نیز از دست می‌دادند. بنابراین با تولید روسری حال چه بصورت حریر باشد نازک که هوا به آسانی بین موها در جریان باشد نه تنها آسیبی نمی‌رساند بلکه رضایت مصرفکننده را نیز جلب می‌کند. امیدواریم روزی همه به ارزش روسری پی ببرند و تنها بعنوان حجاب به آن نگاه نکنند. و در آخر از زحمات جناب‌عالی تشکر و قدردانی بعمل می‌آوریم که باعث شدید به کار چندین حرفه آشنا شویم. سرمایه ثابت سرانه 1992630120650سرمایه ثابت تعداد پرسنل 00سرمایه ثابت تعداد پرسنل 3067050-317527227303 33 0027227303 33 28975853 = = = سرمایه ثابت سرانه 28 – کل سرمایه‌گذاری سرانه 3413760171451051954872 33 001051954872 33 231267024765کل سرمایه ثابت تعداد پرسنل 00کل سرمایه ثابت تعداد پرسنل 2/318774 = = = کل سرمایه ثابت سرانه 29- دوره برگشت سرمایه 2030730127635کــــــــــــــــــل ســــــرمـــــــایه گـــــــــــــــذاری استهلاک قبل از بهره برداری + استهلاک + هزینه تسهیلات مالی + سود 00کــــــــــــــــــل ســــــرمـــــــایه گـــــــــــــــذاری استهلاک قبل از بهره برداری + استهلاک + هزینه تسهیلات مالی + سود 60/2 = = سرمایه ثابت سرانه


دسته‌بندی نشده

سایت ما حاوی حجم عظیمی از مقالات دانشگاهی است . فقط بخشی از آن در این صفحه درج شده شما می توانید از گزینه جستجو متن های دیگری از این موضوع را ببینید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :

دسته بندی: دسته‌بندی نشده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

دسته‌بندی نشده

3 (1140)

واژه «شطرنج»تلفظ فارسی «چاتورانگا » است کلمه ای که در زبان سانسکریت برای نام گذاری این بازی به کار برده می شود،جایی که معمولاً از آن به عنوان نخستین زادگاه این بازی یاد می شود. اگر ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

3 (1141)

بررسی تاریخ شناخت تاریخچه و علل پیدایش شهر شهر نیشابور مانند سایر شهرهای استان خراسان جزء اولین مراکز مسکونی است که اقوام آریایی پس از ورود به ایران در آن سکنی گزیدند. خراسان قدیم به ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

3 (1142)

بنام خدا سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران شرکت شهرکهای صنعتی مازندران معاونت صنایع کوچک طرح امکان سنجی "پارچه بافی" پاییز 85 فهرست مطالب فصل اول بررسی بازار مطالعه و شناخت محصول...............................................................................................................................4 عوامل موثردر ادامه مطلب…

background