فصل اول کلیات پروژه 1 . معرفی پروژه دریک نگاه : پروژه مورد نظر عبارتست از احداث انباربتنی و مکانیزه گندم به ظرفیت 30000 تن درقالب طرح توسعه شرکت هفت سواران خمین در شهرستان خمین. 2 . مشخصات کلی پروژه : 2-1- محل اجرای طرح : استان مرکزی شهرستان خمین . 2-2- نام ونوع شرکت : شرکت هفت سواران به شماره ثبت 56 اداره ثبت شرکتهای شهرستان خمین میباشد 2-3- موضوع شرکت : انجام اقدامات اساسی جهت تولید آرد درشهرستان خمین ،مشارکت در سایر شرکتها از طریق تأسیس یا تعهد سهام شرکتهای جدید یا خرید وتعهد سهام شرکتهای موجود ویطور کلی عملیات ومعاملات مالی وتجاری و صنعتی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم به تمام یا هریک از موضوعات مشروحه فوق مرتبط باشد. 2-4- سرمایه شرکت : مبلغ 600 میلیون ریال منقسم به 600 سهم یک میلیون ریالی است . که مبلغ 410036238 میلیون ریال از ان پرداخت شده ومابقی در تعهد سهامداران میباشد. 2-5- مرکز اصلی شرکت : مرکز اصلی شرکت طبق ماده 5 اساسنامه در شهرستان خمین ،میدان امام واقع بوده وبر اساس ماده 4 اساسنامه مدت شرکت نامحدود میباشد. 3 . مشخصات سهامداران شرکت : نام نام خانوادگی نام پدر شماره شناسنامه تاریخ تولد تعداد سهام مبلغ سهام (میلیون ریال) محمد باقر هادی 120 120 عباس هادی 90 90 علی هادی 90 90 امیر ارسلان هادی 95 95 فاطمه هادی 10 10 ملیحه هادی 10 10 زهرا هادی 10 10 منتهی شمسی 75 75 تقی عباسی فرد 100 100 جمع 600 600 4 . مشخصات مدیران شرکت : نام و نام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی منتهی شمسی رئیس هیأت مدیره محمد باقر هادی مدیر عامل فاطمه هادی نایب رئیس هیأت مدیره 5 . دارندگان حق امضاء : کلیه اسناد واوراق بهادار بانکی از قبیل چک ،سفته ،بروات وغیره که برای شرکت ایجاد تعهدنماید با امضای رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. فصل دوم آشنایی با تأسیسات ذخیره‌ای سیلو مقدمه: تأسیسات ذخیره‌ای و سیلو به منظور نگهداری مواد دانه‌ای یا مواد پودری ساخته می‌شوند اگر مواد حالت مایع یا مرطوب داشته باشد از مخزن استفاده می‌شود. تأسیسات ذخیره‌ای و سیلو بایستی مواد ذخیره شده را در مقابل عوامل جوی محافظت کرده و تجهیزات و تأسیسات نگهداری این مواد را برای مدت زمان معینی بدون فاسد و ضایع شدن آنها را داشته باشد. حمل مواد به محل سیلو و تأسیسات ذخیره‌ای با استفاده از جاده – راه آهن و یا راه‌های آبی به کمک وسائل نقلیه مانند کامیون و راه آهن و یا کشتی می‌تواند انجام گیرد. انتقال مواد از وسائل نقلیه به داخل سیلو و یا انبار می‌تواند بوسیله تأسیسات مخصوصی که به سیستم‌های نقاله معروف هستند انجام گیرد. انواع موادی که نگهداری می‌شوند متنوع بوده و تأسیسات ذخیره‌ای بنام این مواد نامیده می‌شوند مانند انبار گندم- سیلوی گندم سیلوی سیمان- سیلوی آرد- سیلوی مواد ساختمانی- سیلوی خاک رس- سیلوی گوگرد- سیلوی شکر- سیلوی پیاز- سیلوی سیب زمینی و غیره. انتخاب سازه با توجه به مشخصات مواد- مدت زمان نگهداری- ظرفیت نگهداری- موارد بهداشتی- هزینه نگهداری- تأسیسات و تجهیزات مکانیکی موجود- سرعت جابجائی مواد از بیرون به داخل سازه و یا از داخل سازه به بیرون- مصالح ساختمانی موجود در محل- مشخصات مکانیکی زمین- شرایط جوی محل و سایر عوامل دیگر با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی انجام می‌گیرد. - تاریخچه نگهداری غلات: نگهداری و ذخیره سازی غلات از زمانهای پیشین متداول بوده و چگونگی نگهداری توسط باستان شناسان مشخص شده است .مردم در ایران و مصر و یونان باستان برای نگهداری غلات خود از خمره‌های سفالی استفاده می‌کرده‌اند آنها این خمره را در اطاق‌های زیر زمینی و یا در دهلیزهای گودی که در داخل زمین ساخته بودند می‌چیدند. به مرور زمان و با افزایش جمعیت میزان تولید و مصرف گندم افزایش یافته و بدینسان استفاده از اطاق‌های گندم (یا انبار گندم) متداول گردید. در این حالت گندم را در اطاق‌هائی که دیوارهای آن را از خشت و یا آجر ساخته بودند می‌ریختند. پر کردن اطاق از دریچه‌های سقف و تخلیه آن از دریچه‌های پای دیوار انجام می‌گرفت. این انبارها با توجه به ظرفیت کم فقط برای تولید ومصارف کوچک مناسب بوده و در حال حاضر در برخی روستاها برای مصارف خانگی مورد استفاده قرار می‌گیرد. اطاق‌های گندم به عنوان انبار مزرعه ممکن است هنوز برای تولیدات مزارع کوچک مناسب باشند مخصوصاً با توجه به این مسئله که ساخت این اطاق‌ها با مصالح ساختمانی و روش‌های سنتی و با استفاده از امکانات محلی انجام می‌گیرد. البته این انبارها فقط فقط در شرایط جوی خشک و با رطوبت کم مناسب بوده و در غیر این صورت مدت زمان نگهداری گندم خیلی کوتاه است. افزایش مقدار گندم مورد لزوم برای نگهداری، توسعه تأسیسات ذخیره‌ای را به همراه داشت که با ساخت اطاق‌های بزرگ و سپس انبارهای طویل با مصالح ساختمانی آجری یا گلی همراه بوده و به مرور زمان استفاده از انبارهای کیسه گونی بر مجموع آنها افزوده شد. توسعه اطاق‌های گندم به انبارهای نیم مکانیزه گندم با شروع انقلاب صنعتی و به بازار آمدن ماشین آلات آغاز گردید و با توسعه ماشین آلات شکل هندسی این انبارها تغییر یافت. و در اغلب این انبارها از تخلیه ثقلی استفاده می‌گردید. حدوداً از آغاز قرن اخیر و با دستیابی مهندسی راه و ساختمان به تکنیک ساختمانی بالاتر، ساختن سیلوهای بلند آغاز گردیده و با افزایش امکانات حمل و نقل و توسعه شهر نشینی تأسیسات ذخیره‌ای محلی جای خود را به تأسیسات ذخیره‌ای منطقه‌ای داده است. با به وجود آمدن قطب‌های تولید گندم، سیلوهای صادراتی، و قطب‌های مصرف گندم، سیلوهای وارداتی با ظرفیت خیلی زیاد ساخته شده‌اند که گاهاً ظرفیت سیلو به چند صد هزار تن می‌رسد. چنانکه اشاره شد اطاق‌های گندم از خشت یا آجر ساخته می‌شدند در ممالکی که در آنها چوب به حد وفور یافت می‌شد سیلوهای کوچکی را از چوب می‌ساختند. با توسعه بتن مسلح امکان ساخت سیلوهای بزرگ مهیا گردید. سیلوها بصورت بتن در جای بتن پیش ساخته احداث می‌گردند. سیلوها با بتن پیش ساخته در اوائل برای ظرفیت کم بودند و با توسعه فن پس تنیدن، ساخت سیلوهائی پیش ساخته با ظرفیت بزرگ امکان پذیر شد. در حال حاضر ظرفیت یک تک کندو با قطر 11 متر و ارتفاع 80 متر از بتن مسلح می‌تواند تا 6000 تن برسد. و این ظرفیت برای کندوهای معمولی حدود 2500 الی 4000 تن می‌باشد در مناطقی از نقطه نظر خوردگی فلز مسائل ویژه‌ای وجود ندارد ساخت سیلوهای فلزی با ظرفیت بزرگ رواج دارد. یک تک کندوی فلزی با قطر 30 متر و ارتفاع 60 الی 80 متر می‌تواند تا 35000 تن گندم در خود جا دهد. البته ظرفیت کندوهای فلزی معمولی حدود 8000 الی 10000 تن می‌باشد. یادآوری می‌گردد که سیلوهای جدید تجهیزات کافی به منظور نگهداری طویل المدت و بهداشتی غله را دارند. آمار منتشره از سوی سازمان‌های بین المللی نشان می‌دهند که در اغلب کشورهای در حال توسعه، مقدار زیادی گندم هر سال به علت نداشتن تأسیسات ذخیره‌ای و تجهیزات مورد لزوم از بین رفته و تلف می‌گردد. - جریان گندم از تولید به مصرف: برداشت محصول گندم در عرض زمان نسبتاً کوتاهی انجام می‌گیرد. انبار کردن گندم برای انتقال به محل دیگر و همچنین برای مصرف بلند مدت در سیلو یا تأسیسات ذخیره‌ای دیگر انجام می‌گیرد. در عمل 5 نوع سیلوتشخیص داده می‌شود. سیلوی مزرعه- سیلوی محلی- سیلوی منطقه‌ای- سیلوی صادرات- سیلوی واردات. سیلوی مزرعه برای انبار کردن غلات تولید شده در مزارع اطراف محل سیلو می‌باشد. گندم انبار شده از این سیلوها به سیلوهای محلی حمل می‌گردد و در آنجا انبار می‌گردند، گندم وارده به سیلوهای محلی دارای فضولاتی مانند خرده سنگ- کاه- پوسته گندم- گرد و غبار و خردو آهن و یا دانه‌های جو می‌باشند. گندم در سیلوهای محلی ا زفضولات پاک می‌گردد (به این عمل بوجاری می‌گویند) و به حداقل استاندارد مشخصی رسانده می‌شود و همچنین اگر محصول برداشت شده مرطوب باشد قبل از انبار کدن خشک می‌گردد. گندم از سیلوهای محلی به آسیاب‌های محلی و یا به سیلوهای منطقه‌ای حمل می‌گردد ظرفیت سیلوهای محلی با توجه به مدت زمان کوتاه ورود گندم (2 الی 3 ماه) و مدت زمانی طولانی خروج گندم محاسبه گردد. سیلو‌های منطقه‌ای در مناطقی که دارای نفوس زیاد بوده و محل مصرف می‌باشد ساخته می‌شوند و گندم را از سیلوهای محلی یا از سیلوهای وارداتی دریافت می‌کنند این سیلوها بایستی تأسیسات دریافت و صدور گندم را داشته باشند. تأسیسات بر اساس حد اکثر میزان گندم وارده و صدور متوسط سالیانه طراحی می‌گردند. ورو د و صدور گندم به این تأسیسات می‌تواند بوسیله کامیون- قطار یا کشتی (در محل وجود آب راه‌های قابل کشتیرانی) باشد صدور گندم می‌تواند به آسیاب‌های محلی بنادر صادرات و یا به سیلوهای مناطق دیگر صورت پذیرد. تأسیسات این سیلوها برای انتقال 100 الی 400 تن در ساعت یا بیشتر گندم تجهیز می‌شوند. سیلوهای صادراتی در کشورهائیکه دارای گندم مازاد هستند ساخته می‌شود این سیلوها اغلب در سواحل بنا شده و دارای امکانات و تأسیسات و تجهیزات برای بارگیری به کشتی‌های قاره پیما هستند. برای کاهش مدت زمان بارگیری با توجه به مخارج زیاد روزانه پهلوگیری کشتی، تأسیسات این سیلوها برای ظرفیت انتقال 1000 الی 1500 تن درساعت طراحی می‌شوند. در کشورهائیکه تولید گندم کمتر از میزان مصرف می‌باشد. سیلوهای وارداتی بنا می‌گردند. این سیلوها اغلب در بنادر احداث شده و واردات گندم بوسیله کشتی انجام می‌گیرد. در این سیلوها بایستی امکان صدور گندم بوسیله کامیون- قطار و یا کشتی موجود باشد. واردات گندم به سیلوهای وارداتی در طول 12 ماه سال انجام می‌گیرد و در زمان برداشت محصول معمولاً به اوج می‌رسد. ظرفیت سیلوهای وارداتی بایستی حداقل 50 درصد بیشتر از ظرفیت بزرگترین کشتی که گندم می‌آورد باشد. و همچنین در این سیلوها بایستی امکان ذخیره سازی طویل المدت موجود باشد. - سازه و تأسیسات سیلوها: مجموعه سازه سیلوها و تأسیسات آن بایستی یک ارتباط زنجیره‌ای ما بین تولید کنندگان و مصرف کنندگان گندم را امکان پذیر سازد. محصول برداشت شده از مزارع بایستی از دستگاه‌های مختلف گذشته فضولات آن جدا سازی شده و رطوبت نسبی آن به میزان مطلوب رسانده شده و سپس در داخل محفظه‌هائی که کندو نام دارند نگهداری شوند. سازه سیلو معمولاً از دو قسمت: الف) برج کار یا برج ماشین آلات که در آن ماشین آلات مورد نیاز نصب شده‌اند ب) کندوها که در آن گندم نگهداری می‌شود تشکیل یافته است. - شکل کندوها: کندوها می‌توانند به عنوان تک کندو و یا مجموعه کندو ساخته شوند شکل تک کندو می‌تواند دایره‌ای شکل- مربعی شکل- مستطیلی شکل و یا چند ضلعی باشد. انواع کندوها و قیف‌های تخلیه: الف) قیف مخروطی از بتن مسطحب)سیلو با قیف تخلیه از بتن سبک ج) سیلو با قیف فلزید) سیلو با کتف بتنی مایل ه) سیلو با کف بتنی مسطح 1)مقطع دایره-2)مقطع مربعی-3)مقطع مستطیلی-4)مقطع شش ضلعی مجموعه‌ی کندوها می‌توانند به عنوان تک کندو و یا بعنوان مجموعه کندوهای متصل با همدیگر باشند. از لحاظ محاسباتی تحت اثر فشارهای افقی ناشی از مواد ذخیره شده در کندوهای تک دایره‌ای شکل، فقط کرنش یک نواخت بوجود آمده و تنشهای محوری بوجود می‌آید. در کندوهای تک چهار ضلعی یا چندضلعی علاوه بر تنشهای محوری تنشهای ناشی از خمش دیوارها نیز بوجود می‌آید. در کندوهائیکه به هم پوسته‌اند علاوه بر تنش‌های محوری تنش‌های موضعی خمشی هم بوجود می‌آیند. در کندو با تخلیه غیر مرکزی پخش فشارهای گندم یکنواخت نبوده و در آنجا هم تنش‌های ناشی از خمش بوجود می‌آید. تخلیه گندم از کندوها بوسیله دریچه تخلیه انجام می‌گیرد. - مجموعه کندوهای یک سیلو: الف) مجموعه کندوهای منفرد-ب و پ) کندوهای مرتبط دایره‌ای شکل ت و ث و ج و چ) کندوهای دایره‌ای شکل با دیوارهای ارتباطی ح و خ) کندوهای مرتبط مربعی شکل-ذ-ر) کندوهای مرتبط شش ضلعی-ز) کندوهای مختلط - تأسیسات ذخیره‌ای دیگر گندم: بعنوان تأسیسات ذخیره گندم می‌توان انبارهای گندم را نام برد.انواع انبارهای گندم بشرح زیر می‌باشند. الف) انبارهای گندم با کیسه گونی ب)انبارهای گندم بصورت فله نیمه مکانیزه ج)انبارهای گندم بصورت فله تمام مکانیزه الف) انبارهای گندم با کیسه گونی برای ظرفیت‌های کم مناسب بوده و کار بدنی زیاد لازم دارد. ب) در حالت انبارهای گندم بصورت فله نیم مکانیزه معمولاً یک انباری با دیواره‌های مقاوم در مقابل فشار افقی گندم ساخته می‌شود. حمل گندم به داخل انبار و خارج کردن آن بوسیله یک لودر انجام می‌گیرد. این نوع نگهداری باعث ضایع شدن گندم شده و نوع نگهداری ممکن است غیر بهداشتی باشد. - تأسیسات حمل و نقل مواد در داخل سیلو: برای حمل و نقل مواد در داخل سیلو از نقاله‌های مختلف می‌توان استفاده کرد. الف) نقاله تسمه‌ای با ظرفیت 60 الی 1000 ب) نقاله‌های زنجیره‌ای با ظرفیت 60 الی 800 و تا طول 100 متر پ) و بالابرهای کاسه‌ای با ظرفیت 50 الی 1000 و ارتفاع تا 80 متر ت) نقاله حلزونی برای ظرفیتهای کم ث) نقاله‌های مکشی یا دمشی با سرعت‌های 30-15 متر در ثانیه می‌توان نام برد. - تأسیسات دیگر سیلو: تأسیساتی دیگری که در سیلوها بکار برده می‌شوند عبارتند از: الف) تأسیسات بوجاری و در صورت نیاز تأسیسات خشک کردن گندم ب) انواع سیکلونها برای گرفتن گرد و غبار و تصفیه هوا به همراه هواکش‌ها و هودها پ) تأسیسات لوله‌ای برای انتقال ثقلی گندم ت) دریچه‌های تخلیه دستی مکانیکی و اتوماتیک ث) تأسیات برای اندازه گیری درجه حرارت و رطوبت ج) تأسیسات برای اندازه گیری سطح ارتفاع گندم چ) تأسیسات برای توزن و باسکول و قپان‌ها ح) تأسیسات برای هوادهی داخل کندوها خ) موتور برق اضطراری د) آسانسور- آسانسور بار ذ) سایر تأسیسات مورد نیاز عوامل مؤثر در نگهداری گندم: در ذخیره سازی گندم عوامل متعددی مؤثرند. از مهمترین این عوامل می‌توان به شرایط اقلیمی و عوامل محیطی، سیستم برداشت محصول و بوجاری، وضعیت سیلو و انبار، کیفیت دانه و تأثیر آفات و امراض اشاره نمود. به عنوان مثال عدم برداشت به موقع محصول و جمع آوری و انبار نمودن آن تحت شرایط نامساعد سبب می‌شود که دانه‌های گندم به سرعت خاصیت غذائی خود را از دست داده وضمن تغییر رنگ و بوی غیر طبیعی سریعاً فاسد شده و غیر قابل مصرف شوند. اصولاً غلات انبار شده بصورت یک ماده‌ی زنده تنفس کرده و در نتیجه این تنفس حرارت تولید می‌کنند چنانچه تنفس دانه‌ی غلات به علت شرایط نامناسب، افزایش یابد و به سرعت انجام گیرد این حرارت قابل پراکنده شدن نبوده و توده‌ی غله گرم می‌شوند. گرم شدن غلات همیشه با نشو و نمای قارچ‌ها و کپک‌ها و سایر میکرو ارگانیسمها که در سطح دانه و داخل پوشش‌های آن وجود دارد همراه است. اثر رطوبت: ثابت شده است که تنفس غلات خشک و سالم در مواقعی که آلوده به آفات انباری نباشد بسیار کم است ولی با بالا رفتن رطوبت میزان تنفس بتدریج افزایش می‌یابد بطوریکه اگر رطوبت از حد معینی تجاوز نماید باعث افزایش تنفس و گرم شده غله ونتیجتاً به فساد آن منجر خواهد شد. این حد معین را رطوبت بحرانی می‌نامند. حد رطوبت بحرانی برای دانه‌های مختلف متفاوت می‌باشد. این رطوبت برای گندم معادل 6/14 درصد می‌باشد. حد رطوبت بحرانی تقریباً برابر رطوبت نسبی هوا به میزان 75% می‌باشد. دراین رطوبت است که معمولاً اسپور قارچ‌ها و کپک‌ها شروع به ژرمیناسیون و نشو و نما می‌کنند. بررسی‌ها نشان داده است که رابطه‌ای بین رطوبت نسبی هوا و مدت زمان نگهداری گندم و سایرغلات وجود دارد. اینمدت با توجه به رطوبت اولیه، سلامت فیزیکی و حرارت معمولی به شرح زیر تعیین گردیده است. دریف رطوبت نسبی هوا حداکثر مدت نگهداری گندم 1 2 3 4 5 74% 72% 70% 65% 60% تا مدت سه هفته 3 هفته تا 3 ماه 3 ماه تا یکسال یکسال تا 3 سال 3 سال به بالا از جدول فوق چنین استنباط می‌شود که در مناطق خشک می‌توان گندم را برای مدت طولانی ذخیره نمود زیرا اگر گندم از لحاظ حرارت و رطوبت در شرایط مساعد نگهداری شود مورد حمله قارچ‌ها و باکتری‌ها قرار نمی‌گیرد. برای مثال قارچ‌های آسپرژیلوس برای رشد و تکثیر در حرارت 30-26 درجه سانتیگراد به رطوبت نسبی هوا در حدود 85-68 درصد نیاز دارند. این رطوبت برای Aspergillus Ochraceus معادل 80 درصد و برای spergillus Flavus برابر 85 درصد می‌باشد همچنین برای رشد و تکثیر انواع Penicillium رطوبت نسبی هوا معادل 90-80 درصد لازم است. جدول زیر فعالیت‌های بیولوژیکی و شیمیائی غلات را در رطوبت‌هائی نسبی هوا و درصد رطوبت غلات نشان می‌دهد. ردیف درصد رطوبت غلات درصد رطوبت نسبی هوا در 30-20 درجه سانتی گراد فعالیت‌های بیولوژیکی فعل و انفعالات شیمیائی دانه 1 2 3 4 5 تا 8% از 8% تا14% از 14% تا 20% از 20% تا 25% از 25% به بالا 30% 30% تا70% 70% تا90% 90% تا 95% - فعالیت نامشهود احتمال آلودگی حشرات و کنه‌ها آلودگی به حشرات و رشد وتکثیر قارچهای انباری آلودگی حشرات، رشد و تکثیر قارچها شامل قارچ های انباری و مزرعه‌ای و رشد و تکثیر باکتریها قارچها و جوانه زدن گندم اکسیداسیون لپیدها- افزایش ترکیبات پراکسید واکنش های تیپ مایلارد ایجاد مایکوتوکسین ها- افزایش تجزیه چربیها افزایش تولید انواع توکسین‌ها از بین رفتن شکل طبیعی دانه- شکستن و صدمه دیدگی نشاسته و پروتئین جدول مذکور نشان می‌دهد که عامل رطوبت اعم از رطوبت دانه و یا رطوبت نسبی هوا در ذخیره سازی غلات نقش اساسی و مهمی را ایفا می‌کند. بر اساس بررسی‌هائیکه در این زمینه بعمل آمده است در صورتیکه رطوبت دانه غلات از حدود 13 درصد و رطوبت نسبی هوا از 65% کمتر باشد می‌توان غلات را برای مدت طولانی نگهداری نمود خصوص آنکه غلات خشک بمراتب کمتر از غلات مربوط مورد حمله حشرات کنه‌ها و قارچ‌ها قرار می‌گیرند. اثر حرارت : یکی دیگر از عواملی که در ذخیره سازی غلات مؤثر می‌باشد حرارت است. اصولاً تنفس گندم انبار شده چه مربوط به خود دانه و چه مربوط به فعالیت قارچ‌ها و حشرات باشد چون نوعی فعل و انفعال شیمیائی است با بالا رفتن حرارت افزایش می‌یابد. آزمایشاتی که دراین زمینه انجام شده است نشان می‌دهد که میزان تنفس گندم با افزایش درجه حرارت تا 55 درجه سانتیگراد بتدریج افزایش می‌یابد. بنابراین چون درجات حرارت پایین مانع فعالیت آفات و نشو و نمای قارچ‌ها شده و ضمناً تنفس غلات را نیز کاهش می‌دهند بدین جهت عملاً حرارت‌های پایین برای نگهداری غلات ترجیح داده می‌شود. بطوریکه در مناطق سردسیر غلات راحتی اگر رطوبت آن تا حدودی زیاد باشد می‌توان تا مدت طولانی نگهداری نمود بدون آنکه کیفیت دانه تغییر یابد. اثر تهویه : در مورد تهویه غلات انبار شده دو نظریه‌ی متضاد وجود دارد. برخی از دانشمندان معتقدند که غله‌ی ذخیره شده را باید هر چند وقت یکبار تهویه نمود تا خواص خوب دانه حفظ شود. در این زمینه تجربه نشان داده است که عمل تهویه و دوران غلات در سیلوها و انبارها بخصوص در مواقعی که هوا سرد باشد باعث مبادله‌ی گاز کربنیک و اکسیژن و رطوبت شده و عملاً از گرم شدن و فساد محصولات ذخیره شده جلوگیری می‌نماید. گروهی دیگر بر این عقیده هستند که نگهداری غلات در سیلوها و انبارهای غیر قابل نفوذ هوا مناسب‌تر است زیرا افزایش گاز کربنیک و تقلیل اکسیژن در محیط مسدود مفید بوده و در حد معینی از نشو و نمای قارچ‌ها و فعالیت حشرات و در نتیجه از افزایش درجه حرارت توده‌ی غلات ممانعت می‌کند. حتی معتقدند اگر بجای هوای بین دانه‌ها از گازهای بی اثر استفاده شود نتایج بهتری بدست آمده و غله دچار فساد نخواهد شد. البته مصرف گازهای بی اثر نظیر تولوئن و تترا کلرور کربن گر چه مانع نشو ونمای قارچ‌ها و فعالیت حشرات می‌شود ولی ثابت شده است دانه‌هائی که تحت تأثیر این گازها قرار گرفته‌اند حیات خود را از دست داده و چنانچه بعدها در معرض هوا قرار گیرند با سرعت و شدت بیشتری مورد حمله حشرات و میکرو ارگانیسم‌ها قرار می‌گیرند از طرف دیگر کاربرد گازهای مزبور باعث می‌شود خواص دانه و ارزش پخت و نانوائی آن نیز کاهش یابد. علاوه بر موارد فوق، عوامل دیگری نیز درذخیره سازی ونگهداری گندم درسیلوها و انبارها مؤثرند از آن جمله می‌توان به نوع دانه، سلامت دانه، شرایط آب و هوائی و نحوه کشت و همچنین روش‌های خرمن کوبی و بوجاری اشاره نمود. به عنوان مثال گندمهائی هستند که به گندمهای سخت موسومند و مقطع شیشه‌ای دارند این گندمها نسبت به گندمهای نرم که مقطع آردی دارند در شرایط مساوی از نظر رطوبت و حرارت، تنفس کمتری کرده و دیرتر دچار فساد می‌شوند ضمناً آلودگی آنها به آفات انباری و قارچ‌ها نیز کمتر خواهد بود. صدمه وارده به پوشش دانه اعم از اینکه لت آن مکانیکی باشد نظیر آنچه در موقع خرمن کوبی و یا در الواتورها و در هنگام بوجاری اتفاق می‌افتد و یا اینکه در نتیجه‌ی حمله حشرات باشد به تسریع در فساد گندم در انبار یا سیلو کمک می‌کند. ثابت شده است که دانه‌های شکسته از دانه‌های سالم بیشتر تنفس می‌کنند. ضمناً صدمات فیزیکی دانه باعث می‌شود که قارچ‌ها و حشرات بهتر و سریعتر به موادغذایی دانه دسترسی پیدا کرده و خسارت وارد کنند بنابراین هر چه نیروی حیاتی دانه‌ها کمتر و از لحاظ کیفیت و درجه بندی تجاری در سطح پائین تری باشند احتمال فساد آنها بیشتر خواهد بود. دانه‌های حرارت دیده، سرما زده، نارس و جوانه زده نیز نسبت به دانه‌های سالم تنفس زیادتری دارند و بیشتر در معرض حمله‌ی آفات و عوامل قارچی و فساد قرار می‌گیرند. اخیراً به منظور حفظ و نگهداری غلات در سیلوها و انبارها در زمینه استفاده از مواد شیمیائی آزمایشات و بررسی‌های مختلفی بعمل آمده است و در برخی موارد از ترکیباتی نظیر سولفانیل آمید، تیواوره، هیدروکسی کینولین سولفات، کلرآمین ب و ترکیبات جیوه و همچنین بعضی از مواد گازی مانند تولوئن، تترا کلرور کربن، فرم آلدئید، اسید سیانیدریک و هیدرژن سولفوره استفاده شده است. ولی با وجود اینکه این ترکیبات مانع رشد و نمو قارچها شده و از افزایش تنفس غلات انبارشده جلوگیری می‌کنند، معذالک بدلیل کاهش نیروی حیاتی دانه‌ها و تأثیر منفی روی کیفیت و خواص پخت نان مصرف آنها محدود می‌باشد. بدین جهت در شرایط فعلی بهترین روشی که برای ذخیره سازی غلات برای مدت طولانی توصیه شده است، خشک کردنت و کاهش رطوبت غلات به میزانی کمتر از رطوبت بحرانی است. آفات انباری: عوامل دیگری نیز در ذخیره سازی غلات در سیلوها و انبارها نقش مهمی ایفا می‌کنند که به آفات انباری موسومند. از مهمترین این آفات می‌توان به حشرات، کنه‌ها، جوندگان زیان آور و قارچ‌ها اشاره نمود. در بین حشرات لمبه گندم (Trogoderma granarium) شپشه سرخرطومی گندم، (Sitophilus granaries) شپشه سرخرطومی برنج (Sitophilus oryzae) شپشه دندانه دار (Oryzarphilus surinamensis) شپشه کوچک غلات (Rhizopertha dominica) سوسک جونده غلات (Tenebroides mauritanicus) شپشه آرد (Tribolium confusum) سوسک نان، (Stegobium Paniceum) بید گندم (Sitotroga cerealella) پروانه آرد (Ephestia kuehniella) و شب پره‌ی هندی (Piodia Interpunctella) از اهمیت بیشتری برخوردارند. از میان کنه‌ها، کنه‌ی آرد (Acarus siro) نسبت به سایر کنه ها خسارت بیشتری به غلات وارد می‌کند. از مهمترین جوندگان زیان آور می‌توان موشهای خانگی (mus musculus) راتوس راتوس (Rattus rattus) راتوس نروژیکوس (Eattus norvegicus) را نام برد. قارچ‌های مهمی که در سیلوها و انبارها به غلات صدمه می‌زنند عبارتند از گونه‌هائی از آسپرژیلوس (Aspergillus) پنی سیلیوم (Penicillium) ریزوپوس (Rhizopus) و فوزاریوم (Fusarium) زیانها و خسارات این آفات از جهات زیر حائز اهمیت است: - از نظر کمی آفات انباری از غلات ذخیره شده تغذیه کرده و باعث نقصان وزن محصول شده وزیان اقتصادی وارد می‌کنند. - از نظر کیفی حمله حشرات، کنه‌ها، موشها و قارچ‌ها به غلات و فرآورده‌های آنها سبب می‌شود که این محصولات به فضولات و قطعات بدن آنها آلوده و یا دچار کپک زدگی شوند و در نتیجه از درجه مرغوبیت و کیفیت محصول بنحو چشمگیری کاسته گردد. - از نظر بهداشتی تغذیه انسان و دام از فرآورده‌های آلوده به حشرات، کنه‌ها، قارچ‌ها و همچنین فضولات موشها سبب اختلال در تغذیه و بروز بیماری شده و سلامتی را به مخاطره می‌اندازد. به عنوان مثال اخیراً مطالعاتی در مورد علل شیوع بیماری سرطان مری در مردم منطقه ترکمن صحرا و ارتباط آن با نحوه نگهداری گندم و جو در این ناحیه به عمل آمده است. در این بررسی سیستم ذخیره سازی سنتی گندم و جو توسط کشاورزان منطقه که معمولاً در داخل گودال‌های زیر زمینی و یا انبارهای زمینی صورت می‌گیرد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. آزمایشات نشان داده است که به علت شرایط آب وهوایی خاص منطقه و نحوه ذخیره سازی گندم و جو انواع قارچ‌های اسپرژیلوس و پنی سیلیوم و فوزاریوم نشو و نما می‌کنند. در نتیجه‌ گیری از این بررسی‌ها احتمال داده اند که محدودیت رژیم غذایی مردم این منطقه و توکسین‌های حاصله از فعالیت انواع قارچ‌ها نظیر آفلاتوکسین واوکراتوکسین ونیتروز آمین‌ها درایجاد سرطان مری مردم ناحیه ترکمن صحرا دخالت داشته است. تجربه نشان داده است که علت اصلی آلودگی غلات در سیلوها و انبارها معلول آلودگی‌های اولیه محصول در مزرعه و متمرکز نمودن آنها درانبارهای غیر فنی و همچنین آلودگی کیسه‌ها، کامیونها و واگنهای حامل غلات بوده است. علاوه بر این شرایط آب و هوائی در ایران بخصوص در برخی مناطق نظیر شمال و جنوب ایران بگونه‌ای استکه محیط ایده‌آل و مناسبی را برای رشد وتکثیر آفات انباری فراهم می‌نماید. بنابراین با توجه به موارد فوق و نظر به اهمیت آفات انباری و نقشی که از لحاظ بهداشتی و اقتصادی دارند روش‌های مناسب و اقدامات اساسی درجهت کنترل و مبارزه با آنها در سیلوها و انبارها به مورد اجرا گذارده شد تا در صورت امکان بتوان میزان خسارت ناشی از آفات انباری را به حداقل ممکن کاهش داد. کنترل و مبارزه با آفات انباری: پیشگیری از آلودگی یکی از مهمترین فاکتورها برای حفظ و نگهداری غلات در سیلوها و انبارها است عملیات پیشگیری همیشه از مبارزه با آفات آسانتر و مقرون به صرفه‌تر خواهد بود. این اقدامات می‌بایست از زمان برداشت محصول و در هنگام حمل ونقل و در طول مدت ذخیره سازی انجام و تا مصرف نهایی ادامه یابد. در زمینه پیشگیری رعایت نکات زیر حائز اهمیت است: - به منظور انبار نمودن سالم باید محصول قبل از ورود به انبار یا سیلو مورد کنترل و معاینه قرار گیرد و در صورت مشاهده هر گونه آلودگی اعم از قارچی یا حشرات و کنه‌ها از اختلاط آنها با محموله سالم خوداری شود. - همه روزه کلیه محصولات موجود در انبار یا سیلو بررسی و بازدید شود تا چنانچه آلودگی یا فساد ملاحظه شد سریعاً نسبت به جداسازی و ضد عفونی آنها اقدام گردد. - برنامه نظافت و پاکسازی محیط انبار یا سیلو مستمراً انجام و گرد و غبار و پودر و پوسته و مواد غذایی پراکنده که محل مناسبی برای تغذیه و تولید مثل آفات انباری می‌باشند مرتباً جمع آوری و از محیط خارج گردد. - اصول صحیح طبقه بندی و صفافی کیسه‌ها در انبارها رعایت و فاصله کالا با دیوارها و بین ردیف‌ها کاملاً حفظ شود بطوریکه عبور و مرور و عملیات کنترل و نظافت و ضد عفونی بنحو مطلوب امکان پذیر است. - جدار داخلی انبارها و کندوهای سیلو پس از هر بار تخلیه بازدید و چنانچه چسبندگی ایجاد شده باشد نسبت به رفع آن اقدام شود. - درجه حرارت و رطوبت محمولات بطور روزانه کنترل شود تا در صورت افزایش آنها از حدود متعارف نسبت به تهویه، دوران، جابجائی و حمل اقدام گردد. - هر بار که سیلو یا انبار خالی می‌شود بعد از نظافت کامل، کلیه سطوح انبار و طبقات سیلو با حشره کشهای مجاز به طور منظم سمپاشی شود. درصورتیکه عملیات پیشگیری کافی بمقصود نباشد و بنا به دلائلی محموله موجود در سیلوها و انبارها به آفات انباری آلوده شود می‌توان با استفاده از روش‌های مکانیکی، فیزیکی و یا شیمیائی درمورد رفع آلودگی اقدام نمود. در روش مکانیکی معمولاً از دستگاه‌های مکنده، الکها، باد دادن و یا ماشینهای مخصوصی که برای جدا سازی آفات از غلات ساخته شده است استفاده می‌شود. در طریقه‌ی فیزیکی با استفاده از گرما و سرما با آفات مبارزه می‌شود. زیرا آفات انباری اعم از حشرات، کنه‌ها و قارچ‌ها نسبت به سرما و گرمای زیاد حساس بوده و قادر به فعالیت و تکثیر نمی‌باشند. بر این اساس با بهره‌گیری از سیستم‌های گرمازا و یا تولید برودت برای کنترل و مبارزه با آفات انباری استفاده می‌شود. ولی معمولاً این روش هزینه زیادی در بردارد و غالباً در مورد آفات انباری غلات کاربرد آن مقرون به صرفه نمی‌باشد. یکی دیگر از طرق مبارزه با آفات انباری استفاده از ترکیبات شیمیائی است. این شیوه یکی از قاطع ترین و مؤثرترین روش‌هاست. آفت کشها انواع مختلفی دارند و آن دسته از آفت کشها که به منظور از بین بردن آفات انباری بکار می‌روند به طرق زیر مصرف می‌شوند: - ترکیبات شیمیائی یا آفت کشهای مجاز که بصورت امولسیون یا سوسپانسیون برای سمپاشی سطوح و فضای انبارها و سیلوهای خالی بکار برده می‌شوند. - فومیگانها یا سموم تدخینی که برای فومیگاسیون و ضد عفونی مستقیم غلات آلوده به آفات انباری مورد استفاده قرار می‌گیرند. - سمپاشی مستقیم روی غلات بمصرف حشره کشهای مجاز نظیر دیکرفوس، مالاتیون، فتیروتین و پرمترین و نظایر آنها با دوز معین (استفاده از سمپاشی مستقیم تا کنون در ایران به مرحله اجرا گذارده نشده است.) اصولاً آفت کش هائیکه جهت کنترل و مبارزه با آفات انباری غلات مصرف می‌شوند باید ویژگی‌های زیر را دارا باشند: - به غلات و سایر کالاهای انبار شده زیانی وارد نکرده و اثر سوء روی مواد از خود باقی نگذارند. - در صورت امکان روی تمام آفات و کلیه مراحل رشد آنها اثر قطعی داشته و آنها را از بین ببرد. - مقدار باقیمانده سموم روی غلات ضد عفونی شده از حدود مجاز و استاندارهای بین المللی تجاوز نکند. - در صورت امکان غلات را برای مدت طولانی از آلودگی به افات محفوظ بدارد. - از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشد. - برای عمل کنندگان خطر نداشته باشد. به منظور کنترل و مبارزه با آفات انباری در سیلوها انبارهای تابعه سازمان غله معمولاً از آفت کش‌های مجاز و سمومی که توسط سازمانهای ذیصلاح توصیه شده است استفاده می‌شود. برای مثال از حشره کش مالاتیون برای سمپاشی سطوح سیلوها و انبارهای خالی و از قرص‌های فسفید آلومینیوم و گاز متیل بروماید جهت محمولات آلوده بهره گیری می‌شود. محدودیت سموم مذکور و مشکلاتی که در هنگام مصرف آنها وجود دارد ایجاب می‌نماید که مسئولین امر در بکارگیری برخی از این آفت کش‌ها تجدید نظر نموده و در زمینه رفع مسائل اقدام اصولی به عمل آورند. قابل ذکر است که حشره کش مالاتیون جزو سمومی است که سالهای متمادی برای مبارزه با آفات انباری در سیلوها و انبارها مصرف می‌شود. آزمایشات و تجربیات نشان داده است که مصرف طولانی و یکنواخت یک حشره کش غالباً منجر به ایجاد ژنهای مقاوم در برخی از حشرات می‌گردد. شاید به همین دلیل است که در پاره‌ای از موارد علی رغم روش‌های اصولی که توسط متخصصین مربوطه برای مبارزه با آفات اعمال می‌شود نتیجه مطلوب حاصل نمی‌گردد. علاوه بر این در بررسی‌هائیکه به عمل آمده مشاهده شده است که تاریخ مصرف قسمت اعظم مالاتیونهای موجود در انبارها سپری شده و در نتیجه حشره کش مصرفی کیفیت اولیه‌ی خود را از دست داده و اثر قطعی روی آفات ندارد.بنابراین ضرورت دارد به منظور کسب نتیجه‌ی مطلوب بررسی‌های لازم در زمینه آفت کشهای جدید و مناسب به عمل آمده و نسبت به جایگزینی سموم جدید و مجاز اقدام مقتضی صورت گیرد. همانطوریکه قبلاً نیز اشاره شد قرص‌های فسفید آلومینیوم و گاز متیل بروماید نیز در زمره فومیگانهائی هستند که به واسطه‌ی اثرات قطعی روی آفات انباری، سالیان طولانی است که در حجم زیاد در سیلوها و انبارها مصرف می‌شوند، لکن علی رغم کیفیت مناسب سموم مذکور، بدلیل لزوم وجود شرایط ویژه برای کاربرد آنها، کارشناسان و تکنسینهای سیلوها در هنگام فومیگاسیون با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌باشند. از آن جمله می‌توان به غیر فنی بودن برخی از سیلوها و انبارها، عدم امکان تهویه مناسب، کمبود ماسکهای ضد گاز عدم وجود دستگاه‌های گازیاب، فقدان سوند قرص گذاری و کمبود بسیاری دیگر از لوازم و وسائل جنبی که در ارتباط با گازهای مذکور می‌باشد اشاره نمود. به عنوان مثال وجود نقائص ونامناسب بودن سیستم گاز رسانی در سیلوهای یکی تز اصلی‌ترین مشکلات است که باعث می‌شود نتوان به سهولت از گاز متیل بروماید استفاده نمود. معمولاً برای ضد عفونی محمولات آلوده در سیلوها با توجه به ظرفیت آنها یک یا دو و یا چهار کندوی مخصوص که جدار داخلی‌شان پلاستر بوده و غیر قابل نفوذ به گاز می‌باشد به این کار اختصاص داده می‌شود. در این سیلوها از سیستم گردشی خاص و از تجهیزات لازم جهت پخش گازهای سمی در کندوهای ضد عفونی استفاده می‌گردد. وسائلی که برای این منظور مورد بهره برداری قرار می‌گیرد عبارتند از سیلندر گاز،ترازو برای توزین گاز، لوله‌ی آورنده گاز از سیلندر به درون محفظه مخلوط کردن گاز و هوا، ونتی لاتور مجهز به الکتروموتور، لوله هواکش و نتی لاتور، دستگاه اندازه گیری غلظت گاز، لوله مخلوط گاز و هوا ازونتی لاتور تا قسمت پائین کندو، لوله بالائی کند و برای خارج کردن گاز، دریچه‌ها و لوله مخلوط گاز وهوا تا اطاق گاز. عملیات فومگاسیون با استفاده از وسائل مذکور توسط چند متخصص که کار کنترل صفحه راهنما امور فنی را بعهده دارند قابل اجرا می‌باشد. بدینسان که گاز متیل بروماید از داخل اطاق مخصوص مکه دستگاه‌های فوق در آن قرار دارد طی عملیات ویژه‌ای به داخل کندوهای حاوی گندم آلوده هدایت و پس از مدت معینی نسبت به تهویه‌ی محموله ضد عفونی شده اقدام می‌گردد. متأسفانه نظر به اینکه از سیستم‌ گاز رسانی بسیاری از سیلوهای کشور به علت وجود نقائص و عدم کنترل آنها سالهاست استفاده نشده است لذا لازم است قبل از بکار انداختن مجدد آنها قطعات مختلف، اتصالات، لوله‌ها، دریچه‌ها و قسمت ارتباطی لوله و سرسیلندر گاز باز و تمیز شده ومحل جوشکاریها به منظور اطمینان از جزم و بی منفذ بودن آنها دقیقاً کنترل گردد. زیرا در صورت وجود هرگونه نقصی در سیستم امکان انتشار گاز در هوا و بروز خطر مسمومیت و حتی مرگ برگ برای عمل کنندگان وجود دارد. فصل سوم هزینه های سرمایه ای طرح زمین: کل مساحت زمین شرکت که درحال حاضر کارخانه تولید آرد درآن ایجاد شده است وقرار است سیلوی ذخیره سازی نیز درآن احداث گردد 20000 متر مربع است که حداقل 10000 متر مربع آن در حال حاضر خالی است وبرای اجرای سیلو درنظر گرفته شده است. براساس قیمت منطقه ای ارزش سرمایه گذاری شرکت در این خصوص معادل 1000 میلیون ریال در نظر گرفته میشود. 2 . ابنیه وساختمانها: 2-1 – ساختمانهای موجود : ساختمانهای موجود در سایت فعلی به شرح ذیل میباشند: ساختمان ماشین آلات تولید آرد به مساحت 1500 متر مربع و از جنس آهن و آجر انبار آرد و سبوس به مساحت 1700 متر مربع که 400 متر مربع آن از آهن وآجر و1300 متر مربع بصورت سوله با ارتفاع 6 متر میباشد. انبار گندم به مساحت 2880 متر مربع ساختمان اداری ورفاهی به مساحت 240 متر مربع و بتنی ساختمان دفتر باسکول ونگهبانی به مساحت 170 متر مربع از آجر وآهن انبار وسائل وتجهیزات یدکی به مساحت 100 متر مربع ارزش دفتری ساختمانها موجود براساس صورتهای مالی سال 1385، معادل 400.5 میلیون ریال و ذخیره استهلاک 207 میلیون ریال میباشد لذا خالص ارزش دفتری دارائیهای فوق معادل 193.5 میلیون ریال است. 2-2 – ابنیه و ساختمانهای مورد نیاز(طرح توسعه) : (ارقام به میلیون ریال) شرح مشخصات مقدار عملیات واحد قیمت واحد (هزار ریال) هزینه انجام شده هزینه مورد نیاز جمع برج ماشین آلات اسکلت فلزی ،سقف کامپوزیت 294 متر مربع 2500 ___ 735 735 گالری فوقانی سیلوها اسکلت فلزی،پوشش سندویچ پنل 176 متر مربع 2000 ___ 352 352 اتاق کنترل سیلو اسکلت فلزی،طاق ضربی 24 متر مربع 2300 ___ 55.2 55.2 اتاقک جک اسکلت فلزی،طاق ضربی 12 متر مربع 2300 ___ 27.6 27.6 اتاقک توزین // // 30 متر مربع 2300 ___ 69 69 اداری و رفاهی اسکلت فلزی،طاق ضربی ،نمای سنگ وکف سرامیک 100 متر مربع 2500 ___ 250 250 نگهبانی اسکلت فلزی،طاق ضربی ،نمای آجر وکف سنگ 18 متر مربع 2400 ___ 43.2 43.2 سوله پوشش جک ارتفاع 6.5 متر 240 متر مربع 2000 ___ 480 480 کانال انتقال مواد ___ 820 -- -- متر مربع 2000 __ 1640 1640 شرح مشخصات مقدار عملیات واحد قیمت واحد (هزار ریال) هزینه انجام شده هزینه مورد نیاز جمع محل تخلیه مواد ____ 85 متر مربع 2000 ___ 170 170 فونداسیون سیلوها بتن مسلح 2850 متر مکعب 2500 ___ 7125 7125 پوسته بتنی سیلوها بتن مسلح 2800 متر مکعب 2500 ___ 7000 7000 سقف بتنی سیلوها ___ 1256 متر مربع 2500 ___ 3140 3140 فونداسیون جک بتن مسلح 80 متر مکعب 2200 ___ 176 176 فونداسیون باسکول بتن مسلح 112 متر مکعب 2200 ___ 264.4 264.4 قالبهای مورد نیاز ____ ___ ___ ___ ___ 5000 5000 بچینگ ____ ___ ___ ___ ___ 1000 1000 آسانسور اسکلت فلزی ،گیربکس واتاقک یک دستگاه ___ ___ 220 220 جمع کل ___ 27747.4 27747.4 . محوطه سازی(مورد نیاز): (ارقام به میلیون ریال) شرح حجم/ مساحت قیمت واحد (هزار ریال) هزینه انجام شده هزینه مورد نیاز جمع آزمایشات ژئوتکنیک و نمونه گیری ____ ___ 250 ___ 250 خاکبرداری،خاکریزی وتسطیح،مخروط ریزی و تراکم 98% 20000 مترمکعب 30 __ 600 600 خیابان کشی وآسفالت 3000مترمربع 200 __ 600 600 روشنایی محوطه __ __ __ 250 250 پارکینگ 2100 مترمربع 200 __ 420 420 فضای سبز 1500 مترمربع 150 __ 225 225 جدول گذاری 633مترمربع 150 __ 95 95 دیوارکشی اطراف زمین (ارتفاع 3 متر) 1200 مترمربع 300 360 ___ 360 جمع کل __ __ 610 2190 2800 4 . ماشین آلات: 4- 1 – ماشین آلات موجود: ماشین آلات موجود مربوط به تولید آرد میباشد . لیست این ماشین آلات به شرح ذیل است. ردیف شرح ماشین آلات تعداد 1 والس 12 2 الک 6 3 فیلتر 2 4 پنوماتیک 4 5 بولوئر 3 6 بوجاری 4 7 پوست گیر 2 8 شن گیر 2 9 نم زن 1 10 رطوبت سنج 1 11 ترازو 1 12 سیلوی آرد فلزی 100 تنی 3 13 باسکول 1 14 بالابر 10 15 مارپیچ آرد 3 16 مارپیچ گندم 3 17 سیاه دانه گیر 6 18 زیر سیلویی 2 19 مارپیچ زیر آرد 2 20 الک کنترل 2 ارزش دفتری ماشین آلات موجود براساس صورتهای مالی سال 1385، معادل 2746.8میلیون ریال و ذخیره استهلاک 1394.9 میلیون ریال میباشد لذا خالص ارزش دفتری دارائیهای فوق معادل 1351.9 میلیون ریال است. 4- 1 – ماشین آلات مورد نیاز: (ارقام به میلیون ریال) شرح مشخصات هزینه واحد تعداد هزینه انجام شده هزینه مورد نیاز جمع نوار نقاله زنجیری بدون موتور (بطول 10 متر) مدلPFKG100 102.465 1 __ 102.465 102.465 بالابر کاسه ای بدون موتور (بطول 15 متر) مدل MGEL 500*360 287.1 1 __ 287.1 287.1 الک دوار پیش بوجاری مدل MKZM 1211 75.3825 1 __ 75.3825 75.3825 سیکلون با بارریز وشیشه کنترل ومیز باموتور مدل MGXC 110 44.275 1 __ 44.275 44.275 275 (ارقام به میلیون ریال) شرح مشخصات هزینه واحد تعداد هزینه انجام شده هزینه مورد نیاز جمع فن روی سیکلون با موتور مدل RFTL11/30 27.7725 1 __ 27.7725 27.7725 بالابر کاسه ای بدون موتور (بطول 40 متر) مدل MGEL 500*360 494.4 1 __ 494.4 494.4 نوار نقاله زنجیری بدون موتور(بطول 38 متر) مدلPFKG100 219.42 2 __ 438.84 438.84 نوار نقاله زنجیری بدون موتور(بطول 24 متر) مدلPFKG100 157.32 1 __ 157.32 157.32 نوار نقاله زنجیری بدون موتور(بطول 35 متر) مدلPFKG100 214.935 2 __ 429.87 429.87 نوار نقاله زنجیری بدون موتور(بطول 24 متر) مدلPFKG100 157.32 1 __ 157.32 157.32 موتورهای دستگاههای انتقال دهنده ___ 24.725 8 __ 197.8 197.8 دریچه کشویی پنوماتیک ___ 9.775 8 __ 78.2 78.2 جک تخلیه کامیون مدل PMVST 870 1 __ 870 870 باسکول 60 تنی (بدون فونداسیون) مدل VS 415-SIC 150 1 __ 150 150 جمع کل __ 3510.745 3510.745 5 . تأ سیسات وتجهیزات عمومی: 5-1-برق : کارخانه در حال حاضر دارای انشعاب وتأسیسات برق به قدرت 630 کیلووات میباشد. اگر چه میزان برق مصرفی کارخانه تولید آرد کمتر از توان برق نصب شده است .معذلک با توجه به نیاز طرح توسعه سیلو لازم است تا قدرت برق مجموعه تا میزان یک مگاوات افزایش یابد. هزینه های مربوط به خرید انشعاب جدید به انضمام تجهیزات پست زمینی و وسایل اندازه گیری در جدول انتهای این بخش آورده شده است. ارزش دفتری کل تأسیسات وتجهیزات موجود براساس صورتهای مالی سال 1385، معادل 171.6میلیون ریال و ذخیره استهلاک 88.7 میلیون ریال میباشد لذا خالص ارزش دفتری دارائیهای فوق معادل 82.9 میلیون ریال است. 5-2-آب : کارخانه در حال حاضر علاوه بر برخوداری از انشعاب آب شهری 4/3 اینچ دارای یک حلقه چاه عمیق با توان ابدهی حداقل 50 متر مکعب در روز است.با توجه به آب مورد نیاز کارخانه آرد که شامل آب مصرفی در دستگاه نم زن ومصارف آشامیدنی و فضای سبز میباشد، امکان تأمین آب مورد نیاز طرح توسعه که صرفا مصارف آشامیدنی وبهداشتی وهمچنین فضای سبز را شامل میشود ،از طریق همین چاه وانشعاب شهری مقدور است.لذا تنها هزینه مورد نیاز در این بخش مربوط به لوله کشیهای مورد نیاز در محل احداث سیلو است که در انتهای این قسمت آورده خواهد شد. 5-3-سوخت : کارخانه در حال حاضر دارای انشعاب گاز شهری است.لذا هزینه های مورد نیاز دز این بخش صرفا مربوط به لوله کشیهای جدید در محل طرح توسعه است. 5-4- تلفن : در حال حاضر 3 خط تلفن در محل کار خانه ارد موجود است که پاسخگوی نیاز طرح توسعه نیز هست .لذا نیازی به هزینه مجدد در این بخش نیست . ارزش دفتری کل تأسیسات وتجهیزات موجود براساس صورتهای مالی سال 1385، معادل 171.6میلیون ریال و ذخیره استهلاک 88.7 میلیون ریال میباشد لذا خالص ارزش دفتری دارائیهای فوق معادل 82.9 میلیون ریال است. تأسیسات وتجهیزلت مورد نیاز طرح توسعه (ارقام به میلیون ریال) شرح مشخصات هزینه انجام شده هزینه مورد نیاز جمع افزایش قدرت برق به میزان 370 کیلو وات هزینه حق انشعاب ،تعویض ترانس،وسایل اندازه گیری وکابل کشی ___ 550 550 سوخت لوله کشیهای گاز ___ 20 20 آب لوله کشیهای آب 20 20 سیستم اتفاء حریق کپسول آتش نشانی CO2 ___ 15 15 سیستم سرمایش وگرمایش بخاری وکولر ___ 15 15 جمع کل ___ ___ 620 620 6 . اثاثیه ولوازم اداری: (ارقام به میلیون ریال) شرح هزینه انجام شده هزینه مورد نیاز جمع میز،صندلی،فایل و کمد ___ 15 15 کامپیوتر،فاکس،پیرینتر وماشین حساب ___ 50 50 لوازم آشپز خانه وآبدارخانه ___ 10 10 جمع کل ___ 75 75 7 . هزینه های قبل از بهره برداری: (ارقام به میلیون ریال) شرح هزینه انجام شده هزینه مورد نیاز جمع هزینه های تهیه طرح،مشاوره واخذ مجوزهای لازم 40 20 60 هزینه های اخذ دانش فنی ،تحقیقات و آموزش 50 50 100 هزینه های کارشناسی وثبت قراردادهای بانکی،بهره برداری آزمایشی وسایر موارد ____ 250 250 جمع کل 90 320 410 فصل چهارم هزینه های جاری طرح 1 . حقوق ودستمزد : تعدادکارکنان تولید وپشتیبانی موجود بالغ بر 46 نفر است که شامل 9 نفر پرسنل اداری وخدماتی و37 نفرکارکنان بخش تولید میباشد. همچنین پس از اجرای طرح توسعه 8 نفر جذب شرکت خواهند شد. 1-1- پرسنل بخش سیلو : (ارقام به میلیون ریال) شرح نیروی انسانی مورد نیاز مدرک تحصیلی تعداد(نفر) حقوق ماهیانه (هر نفر) حقوق سالیانه (مجموع افراد) کارکنان اصلی : مدیر سیلو مسئول اتاق کنترل مسئول جک مسئول نونه گیری تعمیرکار کارگر ساده لیسانس دیپلم زیر دیپلم زیردیپلم دیپلم زیر دیپلم 1 1 1 1 1 2 3 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 36 21.6 21.6 21.6 21.6 43.2 جمع حقوق پرسنل اصلی ___ 7 9.3 165.6 مزایای سالیانه پرسنل اصلی ___ __ ___ 55.2 جمع حقوق ومزایای پرسنل اصلی ___ __ ___ 220.8 کارکنان اداری : حسابدار فوق دیپلم 1 2.2 26.4 مزایای سالیانه پرسنل اداری ___ ___ ___ 8.8 جمع حقوق ومزایای پرسنل اداری ___ ___ 35.2 جمع حقوق ومزایای کل پرسنل ____ 8 ___ 256 1-2- پرسنل موجود کارخانه تولید آرد : (ارقام به میلیون ریال) شرح نیروی انسانی مورد نیاز مدرک تحصیلی تعداد(نفر) حقوق ماهیانه (هر نفر) حقوق سالیانه (مجموع افراد) کارکنان اصلی : مدیر کارخانه تکنسین آزمایشگاه سرپرست شیفت کارگران تولید وبسته بندی تعمیرکار انباردار لیسانس دیپلم دیپلم زیردیپلم دیپلم دیپلم 1 1 2 31 1 1 3 2.3 1.8 1.8 1.8 1.8 36 27.6 43.2 669.6 21.6 21.6 جمع حقوق پرسنل اصلی ___ 37 ___ 819.6 مزایای سالیانه پرسنل اصلی ___ __ ___ 273.2 جمع حقوق ومزایای پرسنل اصلی ___ __ ___ 1092.8 کارکنان اداری : مسئول امور اداری ومالی حسابدار کارمند اداری سرایدار آشپز نگهبان لیسانس فوق دیپلم دیپلم زیر دیپلم زیر دیپلم زیر دیپلم 1 1 3 1 1 2 2.4 2.2 1.8 1.8 1.8 1.8 28.8 26.4 64.8 21.6 21.6 43.2 جمع حقوق پرسنل اداری ___ 9 ___ 206.4 مزایای سالیانه پرسنل اداری ___ 68.8 جمع حقوق ومزایای پرسنل اداری ___ ___ 275.2 جمع حقوق ومزایای کل پرسنل ____ 8 ___ 1368 1-3- پرسنل کل طرح پس از اجرای طرح توسعه : (ارقام به میلیون ریال) شرح نیروی انسانی مورد نیاز مدرک تحصیلی تعداد(نفر) حقوق ماهیانه (هر نفر) حقوق سالیانه (مجموع افراد) کارکنان اصلی : مدیر کارخانه آرد مدیر سیلو تکنسین آزمایشگاه سرپرست شیفت کارگران تولید وبسته بندی تعمیرکار انباردار مسئول اتاق کنترل سیلو مسئول جک مسئول نونه گیری تعمیرکار سیلو کارگر ساده لیسانس لیسانس فوق دیپلم دیپلم زیردیپلم دیپلم دیپلم دیپلم زیر دیپلم زیردیپلم دیپلم زیر دیپلم 1 1 1 2 31 1 1 1 1 1 1 2 3 3 2.3 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 36 36 27.6 43.2 669.6 21.6 21.6 21.6 21.6 21.6 21.6 43.2 جمع حقوق پرسنل اصلی ___ 44 ___ 985 مزایای سالیانه پرسنل اصلی ___ __ ___ 328.4 جمع حقوق ومزایای پرسنل اصلی ___ __ ___ 1313.4 کارکنان اداری : مسئول امور اداری ومالی حسابدار کارمند اداری سرایدار آشپز نگهبان لیسانس فوق دیپلم دیپلم زیر دیپلم زیر دیپلم زیر دیپلم 1 2 3 1 1 2 2.4 2.2 1.8 1.8 1.8 1.8 28.8 52.8 64.8 21.6 21.6 43.2 جمع حقوق پرسنل اداری ___ 10 ___ 232.8 مزایای سالیانه پرسنل اداری ___ 77.6 جمع حقوق ومزایای پرسنل اداری ___ ___ 310.4 جمع حقوق ومزایای کل پرسنل ____ ___ ___ 1623.8 2 . مواد اولیه وبسته بندی : 2-1- مواد اولیه و بسته بندی کارخانه آرد: مواد اولیه اصلی تولید آرد گندم میباشد و گندم توسط شرکت بازرگانی غله براساس ظرفیت وهمچنین کیفیت تولید آرد در اختیار کارخانجات


دسته‌بندی نشده

سایت ما حاوی حجم عظیمی از مقالات دانشگاهی است . فقط بخشی از آن در این صفحه درج شده شما می توانید از گزینه جستجو متن های دیگری از این موضوع را ببینید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :

دسته بندی: دسته‌بندی نشده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

دسته‌بندی نشده

3 (1140)

واژه «شطرنج»تلفظ فارسی «چاتورانگا » است کلمه ای که در زبان سانسکریت برای نام گذاری این بازی به کار برده می شود،جایی که معمولاً از آن به عنوان نخستین زادگاه این بازی یاد می شود. اگر ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

3 (1141)

بررسی تاریخ شناخت تاریخچه و علل پیدایش شهر شهر نیشابور مانند سایر شهرهای استان خراسان جزء اولین مراکز مسکونی است که اقوام آریایی پس از ورود به ایران در آن سکنی گزیدند. خراسان قدیم به ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

3 (1142)

بنام خدا سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران شرکت شهرکهای صنعتی مازندران معاونت صنایع کوچک طرح امکان سنجی "پارچه بافی" پاییز 85 فهرست مطالب فصل اول بررسی بازار مطالعه و شناخت محصول...............................................................................................................................4 عوامل موثردر ادامه مطلب…

background