بنام خدا موضوع: طرح توجیهی احداث یک واحد تولیدی بسته بندی حبوبات، خشکبار، میوه، سبزیجات مجری طرح: آقای مهندس مهدی بشارتلو محل اجرای طرح: شهریار روستای مهرآذین تاریخ تهیه گزارش : مهر 86 خلاصه طرح موضوع طرح: احداث یک واحد تولید و بسته بندی میوه، سبزیجات، صیفیجات خشک و بسته بندی حبوبات و خشکبار آدرس طرح: شهریار روستای مهرآذین از توایع دهستان ملارد شماره پلاک111 فرعی از اصلی 81 به مساحت 4570 مترمربع مشخصات مجری: مهدی بشارتلو دارای مدرک مهندسی کامپیوتر از دانشگاه و مهندسی هوافضا ازدانشگاه پلی تکنیک نشانی دفتر متقاضی: تهران میدان سپاه ساختمان 262 واحد11 طبقه5 مجوز قانونی: جواز تأسبس شماره 2360/7/الف مورخ 23/5/86 صادره توسط وزارت جهادکشاورزی استان تهران هدف از اجرای طرح: احداث یک باب کارخانه جهت بسته بندی انواع محصولات موضوع طرح در شهریار روستای مهرآذین در یک شیفت و در 270 روز کاری در سال میباشد. هزینه اجرای طرح5/17580میلیون ریال هزینه سرمایه در گردش مورد نیاز5/5270میلیون ریال تسهیلات مشارکت مدنی7555میلیون ریال فروش اقساطی مواداولیه1500میلیون ریال شروع مشارکت مدنیاز تاریخ 1/10/86 الی 29/12/87 نرخ بازدهی داخلی برای 12 سال عمر مفید طرح حدوداً 17 درصد پیش بینی گردیده است. محصولات طرح عبارتند از: شرح شماره کد ظرفیت سالانه نرخ و میزان جذب موادخام کشاورزی تولید و بسته بندی میوه، سبزیجات، صیفیجات خشک 15132120 300 تن 600 تن بسته بندی سبزیجات(تازه و خردشده) 15131120 200 تن 1000 تن پاک و بسته بندی حبوبات 15492711 500 تن 525 تن بسته بندی خشکبار 15492170 300 تن 315 تن با اجرای این طرح تعداد 20 نفر به کار اشتغال پیدا خواهند کرد. مشخصات صاحبان طرح نام و نام خانوادگی نام پدر شماره شناسنامه تاریخ تولید محل صدور آدرس 1- مهدی بشارتلو ابراهیم 1541 1348 تهران میدان سپاه شماره 262 2- مرجان ثمری محمود 678 1348 گرگان میدان سپاه شماره 262 3- شهاب بشارتلو مهدی 1-5-10700-044 1381 تهران میدان سپاه شماره 262 11430001384305/17580 005/17580 1943100138430سرمایه گذاری ثابت 00سرمایه گذاری ثابت 125730010033000114300021463020 0020 2057400214630تعداد کارکنان 00تعداد کارکنان 217170010033000نسبت سرمایه گذاری برای اشتغال هر نفر= = = 879 میلیون ریال خلاصه سوابق طرح: زمین محل اجرای طرح در شهریور 1384 از آقای سید حمید حسینی بصورت شش دانگ خریداری گردیده است و احداث ساختمان سوله و سایر ساختمانها از ابتدای سال 86 شروع گردید و در حال حاضر سوله کارخانه به مساحت حدوداً 426 مترمربع و سایر ساختمانها به مساحت حدوداً 500 مترمربع در حال انجام می باشد. وضعیت موجود طرح و هزینه های انجام شده تا تاریخ 31/6/86 شرح ارقام به میلیون ریال 1- زمین 1370 2- محوطه سازی 54 3- ساختمان 5/449 4- ماشین آلات - 5- آزمایشگاه - 6- تأسیسات 12 7- تجهیزات اداری و متفرقه - 8- وسائط نقلیه - 9- هزینه های قبل از بهره برداری 100 جمع 5/1985 گزارش فنی طرح هزینه های سرمایه گذاری طرح زمین محل اجرای طرح به مساحت 4570 مترمربع در شهریار روستای مهرآذین واقع گردیده وقیمت زمین از قرار هر مترمربع 300000 هزارریال جمعاً به مبلغ 1370 میلیون ریال خریداری گردیده است. شرح مقدار واحد قیمت قیمت کل میلیون ریال زمین 4570 مترمربع 300000 1370 محوطه سازی ارقام به میلیون ریال شرح مشخصات متراژ بهای واحدریال بهای کل انجام شده موردنیاز تسطیح و محوطه سازی تسطیح خاک 1000 40000 40 12 28 پارکینگ و فضای سبز احداث سایبان و باغچه 2000 30000 60 42 18 دیوارکشی آجر و سیمان به ارتفاع 5/3 متر 980 000/250 245 - 245 چراغهای خیابانی لاک پشتی 96 عدد 000/150 4/14 - 4/14 جمع 4/359 54 4/305 ساختمان ارقام به میلیون ریال نوع ساختمان مشخصات متراژ مترمربع بهای واحد ریال بهای کل انجام شده موردنیاز سالن تولید دیوارها آجر با نمای کنیتکس به ارتفاع 6 متر 426 000/1500 639 7/191 3/447 فضای کارگاهی دیوارها آجر با نمای کنیتکس+ سقف گالوانیزه+ پشم شیشه و توری مرغی و سقف کاذب 15/201 000/1500 7/301 5/90 2/211 فضای سقف دیوارها بلوک سقف ایرانی 1/208 000/1500 1/312 6/93 5/218 بنای دفتری دیوارها آجر، نمای سیمان همراه با سرویس ایرانی 4/33 000/1500 1/50 15 1/35 سرایداری دیوارها بلوک، نماسیمان سرویس ایرانی 48 000/1000 48 48 - سرویس بهداشتی دیوارها آجر، نما سیمان سرویس ایرانی 75/10 000/1000 7/10 7/10 - جمع 4/927 6/1361 5/449 1/912 تأسیساتارقام به میلیون ریال شرح مشخصات متراژ(مترمربع) بهای کل انجام شده مورد نیاز برق رسانی حق انشعاب 110 کیلووات و تابلوها و کابل کشی های مربوطه 172 - 172 آبرسانی لوله کشی به قطر 5/2 اینچ و حق انشعاب آب 17 8 9 وسایل سرمایش و گرمایش گرمایش بخاری انرژی بزرگ و کوچک سرمایش کولرآبی 6 15 عدد 154 - 154 گاز حق انشعاب و لوله کشی های مربوطه 18 4 14 تجهیزات ایمنی کپسول 50 کیلویی، 6 کیلوییCo2 و 6کیلویی پودری و 3کیلوییCo2 35 عدد 10 - 10 تلفن امتیاز 10 خط تلفن 10 - 10 دستگاه تصفیه فاضلاب 780 - 780 سیستم توزین ترازو دیجیتال 500کیلویی و باسکول 50 تنی دیجیتال 160 - 160 تجهیزات سردخانه ابعاد 3*6*25 150 950 - 950 جمع 2271 12 2259 تأسیسات: جمع کل هزینه ه ای مربوط به تأسیسات حدود 2271 میلیون ریال برآورد گردیده است که جزئیات آن بشرح زیر می باشد. برق: برق موردنیاز حدود 110 کیلووات می باشد که از طریق شبکه سراسری تأمین می شود. حق انشعاب85 میلیون ریال تابلوها و سایر تجهیزات270میلیون ریال 342900018732500 جمع برق355میلیون ریال آب: حداکثر آب موردنیاز طرح سالیانه 6000 مترمکعب می باشد که از طریق لوله کشی و خرید انشعاب آب از شرکت شهرک های صنعتی تأمین می شود. حق انشعاب 20 میلیون ریال منبع هوایی 22000 لیتری به ارتفاع 18 متر100میلیون ریال لوله کشی و سایر متعلقات20میلیون ریال 2073910-20764500جمع هزینه های آب140میلیون ریال سرمایش و گرمایش: به منظور گرمایش داخل سالنها از 4 عدد بخاری بزرگ انرژی و گرمایش داخل محیط های اداری از 2 بخاری کوچک و برای سرمایش سوله ها و محیط های اداری نیز از تعداد 15 عدد کولرآبی استفاده می شود. جمع هزینه های 4 عدد بخاری بزرگ انرژی و 2 عدد بخاری کوچک و 15 عدد کولرآبی مبلغ 154 میلیون ریال پیش بینی میگردد. گاز: بابت خرید بک عدد کنتور 25 مترمکعبی از شرکت ملی گاز و انجام لوله کشی های مربوط جمعاً مبلغ 18 میلیون ریال در طرح برآورد هزینه گردیده است. تلفن: جمع خرید امتیاز 10 خط تلفن و سیم کشی های مربوط جمعاً مبلغ 10 میلیون ریال برآورد میگردد. تجهیزات ایمنی: نوع سیستم آتش نشانی کارخانه با استفاده از کپسولهای گاز Co2 و پودری میباشد. نوع کپسولهای مورد استفاده تعداد 2 عدد کپسول 50 کیلویی، 4 عدد کپسول 6 کیلویی Co2 و 28 عدد کپسول 6 کیلویی پودری و یک عدد کپسول 3 کیلویی Co2 میباشد. جمع هزینه خرید کپسولهای فوق مبلغ 10 میلیون ریال برآورد گردیده است. دستگاه تصفیه فاضلاب: جهت تصفیه آب خروجی کارخانه یک دستگاه فاضلاب به ظرفیت 60 مترمکعب با استفاده از بسترباکتری مجهز به بلورها، پمپ ها و دستگاه ضدعفونی،آشغالگیر و سایر لوازم ساخت کمپانی PACKT امریکا در نظر گرفته شده است جمع قیمت دستگاه فاضلاب فوق براساس فاکتور ارائه شده به مبلغ 780 میلیون ریال برآورد گردیده است. سیستم توزین: برای انجام توزین یک دستگاه ترازو دیجیتال kg 500 و یک دستگاه باسکول 50 تنی دیجیتال تمام فلز شرکت نیاز دارد. جمع قیمت سیستم توزین فوق بشرح ذیل برآورد گردیده است: تعدادقیمت 1- ترازو دیجیتال kg 500 1000/000/10 ریال 2- باسکول 50 تنی دیجیتال تمام فلز1000/000/150 ریال جمع000/000/160 تجهیزات سردخانه: برای نگهداری مواد فاسدشدنی یک عدد سردخانه بالای صفر به ابعاد 3*6*25 متر به مساحت حدوداً 150 مترمربع و ارزش حدوداً 950 میلیون ریال در طرح پیش بینی گردیده است. 502920-463550جدول ماشین آلات خط تولید و بسته بندی خشکبار : 00جدول ماشین آلات خط تولید و بسته بندی خشکبار : نوع ماشین آلات تعداد دستگاه بهای کل (میلیون ریال) 1- ماشین دم گیر با قطعات استیل 2 2- ماشین هسته گیر با ورق استیل 1 3- بلانچر جهت فرآوری خشکبار تماماً استیل و PVC 1 4- خشک کن ایستاده ، تمام استیل مدور 2 5- نوار نقاله خودگرید مخصوص خشکیار با ویبره تماماً استیل و PVC 1 6- خشک کن ایستاده 2 7- دستگاه گوگردزنی ثابت 1 8- دستگاه بسته بندی سلوفان و OPP و PE توزین دار 1 9- لوله اتصالات 1 10- دستگاه توزین دار الکترونیکی 1 11- دستگاه شستشو و ضدعفونی 1 12- دستگاه سورتینگ اولیه و نهایی 2 13- بسته بندی و وکیوم 2 14- خشک کن تونلی 1 15- دیگ بخار 2 تنی 1 جمع ماشین آلات 20 870 هزینه نصب و راه اندازی 5% 44 جمع 914 پرینتر صنعتی 1 110 کارتن زن 1 75 دستگاه ضدعفونی کننده 1 135 جمع کل 1234 جدول ماشین آلات خط تولید و بسته بندی حبوبات ارقام به میلیون ریال نوع ماشین آلات تعداد دستگاه بهای کل 1- دستگاه بوجاری جبوبات با قطعات طبق لیست پیوست 1 2- دستگاه بالابر حبوبات مدل ثابت با قطعات طبق لیست پیوست 1 3- دستگاه شن گیر حبوبات با فن و متعلقات طبق لیست پیوست 1 4- دستگاه سورتینگ طبق لیست پیوست 1 5- دستگاه بسته بندی حبوبات طبق لیست پیوست 1 6- دستگاه میز متحرک چشمی 1 7- دستگاه بالابر حبوبات مدل متحرک طبق لیست پیوست 1 8- دستگاه بالابر ثابت حبوبات طبق لیست پیوست 1 9- دستگاه سیلکون 1 جمع ماشین آلات 9 2870 هزینه نصب و راه اندازی 144 جمع کل 3014 جدول ماشین آلات خط تولید سبزیجات خشک ارقام به میلیون ریال نوع ماشین آلات تعداد دستگاه بهای کل 1- دستگاه شستشوی مقدماتی ونوارنقاله طبق لیست پیوست 1 2- دستگاه برش ریشه، ضایعات جمع کن 1 3- وان بلند بزرگ استیل برای شستشو 1 4- نوار نقاله با سیستم لوله کشی و آب پاشی و میکسر طبق لیست پیوست 1 5- نوار نقاله مشبک سورتینگ طبق لیست پیوست 1 6- دستگاه شستشوی استوانه ای طبق لیست پیوست 1 7- دستگاه خردکن با غلطک طبق لیست پیوست 1 8- دستگاه آبگیر تمام استنلس طبق لیست پیوست 1 9- نوار نقاله سبزی خرد شده طبق لیست پیوست 1 10- خشک کن طبق لیست پیوست 1 11- سیلوی ذخیره سبزی خشک شده طبق لیست پیوست 1 12- دستگاه بسته بندی 1 جمع ماشین آلات 12 2790 هزینه نصب و راه اندازی 140 جمع کل 12 2930 وسائط نقلیه عمومی: تعداد یک دستگاه وانت نیسان و یک دستگاه لیفتراک جهت حمل و نقل کالا بشرح ذیل برآورد گردیده است: ارقام به میلیون ریال نوع مورد مصرف تعداد بهای واحد بهای کل وانت نیسان جابجایی کالدوار 1 160 160 لیفت تراک 1 150 150 جمع 2 310 در تاریخ تهیه گزارش وسیله نقلیه ای خریداری نشده است. وسایل اداری: وسایل اداری شامل مبلمان اداری، لوازم آشپزخانه، خطوط ارتباطی شامل فاکس، تلفن، فتوکپی و ماشین های محاسب بشرح ذیل برآورد گردیده است: ارقام به میلیون ریال نوع مورد مصرف تعداد بهای واحد ریال بهای کل میز مدیریت با متعلقات اتاق مدیریت 1 000/7000 7 میز پرسنل 5 000/4800 24 میز کنفرانس 1 000/6500 5/6 کنسول نگهبانی 1 000/3500 5/3 صندلی نیلیپر 28 000/1700 6/47 مبل نیلیپر 6 000/2600 6/15 فایل چوبی 5 طبقه 10 000/2500 25 کتابخانه اسناد و مدارک 1 000/000/20 20 گاوصندوق رمزدار 1 000/000/12 12 گوشی سانترال10-32 1 000/000/12 12 گوشی تلفن سانترال 10 000/1250 5/12 تجهیزات کامل آشپزخانه 000/48750 8/48 جمع 5/234 سوخت و روشنایی: میزان برق مصرفی سالیانه حدود 230000 کیلووات ساعت پیش بینی میگردد و هزینه های برق سالیانه کارخانه با احتساب دیماند از قرارداد هرکیلووات ساعت 300ریال جمعا به مبلغ 69 میلیون ریال برآورد میگردد و سوخت مصرفی کارخانه نفت و گاز پیش بینی گردیده است . میزان مصرف سالیانه آن حدود 140000 لیتر نفت و گاز از قرارهر لیتر 160 ریال جمعاً به مبلغ 4/22 میلیون ریال برآورد گردیده است. جمع هزینه های سوخت و انرژی سالیانه کارخانه در ظرفیت کامل مبلغ 4/91 میلیون ریال پیش بینی گردیده است. هزینه های پبش بینی نشده: جهت تأمین افزایش در قیمت ها و تغییرات احتمالی فیزیکی طرح در آینده مبلغ 8/206میلیون ریال تحت عنوان هزینه های پیش بینی نشده در نظر گرفته شده است که حدوداً 3 درصد هزینه های ثابت طرح (مورنیاز تا تکمیل) می باشد. هزینه های قبل از بهره برداری: هزینه های قبل از بهره برداری طرح تا تاریخ 29/12/87 بالغ بر 1246 میلیون ریال برآورد گردیده است که جزئیات آن بشرح ذیل می باشد: ارقام به میلیون ریال 1- هزینه های انجام شده تا تاریخ 31/6/86 100 2- هزینه ثبت تسهیلات اعطایی بانک 36 3- سود تسهیلات اعطایی بانک قبل از بهره برداری 850 4- هزینه های راه اندازی و تولید آزمایشی 230 5- سایر هزینه ها 30 جمع 1246 سرمایه در گردش موردنیاز: سرمایه در گردش موردنیاز در پایان سال نهایی مبلغ 5/5270 میلیون ریال برآورد گردیده است که اساس محاسبه آن بشرح زیر می باشد: شرح مدت موجود موردنیاز جمع مواداولیه کمکی و بسته بندی داخلی 1 ماه - 2/1826 2/1826 کالای ساخته شده 15 روز - 1/966 1/966 مطالبات 1 ماه - 2/2478 2/2478 جمع - - 5/5270 5/5270 جدول هزینه های طرح: ارقام به میلیون ریال شرح انجام شده موردنیاز جمع زمین 1370 - 1370 محوطه سازی 54 4/305 4/359 ساختمان 5/449 1/912 6/1361 ماشین آلات - 7178 7178 تأسیسات 12 2259 2271 آزمایشگاه - 3250 3250 لوازم اداری - 5/234 5/234 وسائط نقلیه - 310 310 هزینه های قبل از بهره برداری 100 1146 1246 جمع هزینه های ثابت طرح 5/1985 15595 5/17580 سرمایه در گردش مورد نیاز - 5/5270 5/5270 جمع کل 5/1985 5/20865 22851 نحوه تأمین منابع: قرض الحسنه سهامداران 5/1985 5/11810 13796 سهم الشرکه بانک - 7555 7555 فروش اقساطی مواداولیه - 1500 1500 جمع کل 5/1985 5/20865 22851 تسهیلات مشارکت مدنی پیشنهادی ارقام به میلیون ریال عملیات موضوع مشارکت مدنی سهم الشرکه متقاضی سهم الشرکه بانک سرمایه مشارکت مدنی غیرنقدی نقدی جمع ساختمان و محوطه سازی 5/503 5/217 721 1000 1721 تأسیسات 12 1109 1121 1150 2271 ماشین آلات - 3578 3578 3600 7178 آزمایشگاه - 1445 1445 1805 3250 وسائط نقلیه - 310 310 - 310 وسایل اداری - 5/234 5/234 - 5/234 هزینه های پیش بینی نشده 3% 8/206 8/206 - 8/206 هزینه های حاصل از بهره برداری 100 296 396 - 396 جمع 5/615 8/7396 3/8012 7555 3/15567 نسبت سهم الشرکه بانک در سرمایه مشارکت مدنی حدود 5/48درصد پیش بینی گردیده است. فروش اقساطی مواداولیه نقدی بانک جمع مواداولیه 2/326 1500 2/1826 گزارش اقتصادی یکی از بهترین روشهای توسعه اشتغال و افزایش درآمدهای غیرکشاورزی در مناطق روستایی ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و صنایع روستایی است از سوی دیگر ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی موثرترین راهکار برای توسعه اشتغال در مناطق روستایی و جلوگیری از مهاجرت بی رویه و کاهش حجم ضایعات کشاورزی به شمار میرود و هم اکنون ضایعات بخش کشاورزی حدود 30 درصد است که ارزش این حجم از ضایعات حدود 3 تا 5 میلیارد دلار برآورد می شود این در حالی است که با فرآوری این میزان ضایعات میتوان سالانه حدود 15 میلیون نفر را تغذیه کرد.توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در دو دهه اخیر به صورت یک راهبرد مشخص در امر توسعه و برنامه ریزی روستایی در دستورکار بخش کشاورزی کشورمان قرار گرفته است در حال حاضر وزارت صنایع پروانه تأسیس تعداد 4629 واحد صنعتی با ظرفیت بیش از 6 میلیون تن در زمینه بسته بندی خشکبار، حبوبات، میوه و سبزیجات تازه و خشک شده را صادر کرده است تعداد پروانه های بهره برداری صادره از طرف وزارت صنایع در زمینه فوق نیزحدوداً 400 واحد با ظرفیت بیش از 450 هزار تن می باشد. براساس نامه ارائه شده از طرف شورای اسلامی روستای فجرآباد (مهرآذین) این روستا دارای 370 هکتار باغ میوه شامل زردآلو، آلبالو، گیلاس، سیب و انگور می باشد که میانگین عملکرد هر هکتار حدود 25 تن بوده ( حدوداً 000/10تن) و از این مقدار حدود 25 درصد ضایعات و محصولات غیرقابل عرضه (حدوداً 2500 تن) و علاوه بر این حدود 120 هکتار به کشت سبزی و صیفیجات مانند گوجه فرنگی، خیار، کاهو، کلم، سبزیجات برگی، بادنجان و کدو اختصاص دارد که آمار ضایعات این بخش گاهاً به دلیل حوادثی نظیر شیوع بیماریها به 90 درصد نیز میرسد درضمن میانگین بالای سطح بیکاری در بین اهالی بویژه جوانان دلیل بسیار خوب و محکمی برای اجرای این طرح در این روستا می باشد. گزارش تعداد واحدهای فعال و ظرفیت اسمی تولید محصول در استان/ شهرستان تولید و بسته بندی میوه، سبزیجات و صیفیجات ظرفیت واحد سنجش تعداد آذربایجان شرقی 50 تن 1 تهران 350 تن 1 خراسان رضوی 50 تن 1 سیستان و بلوچستان 575 تن 1 فارس 60 تن 1 قم 12240 تن 1 کردستان 2200 تن 1 همدان 4230 تن 1 جمع واحد سنجش 19755 تن 8 گزارش تعداد واحدهای فعال و ظرفیت اسمی تولید محصول در استان/ شهرستان درجه بندی و بسته بندی سبزیجات ظرفیت واحد سنجش تعداد تهران 388 تن 2 فارس 400 تن 1 جمع واحد سنجش 788 تن 3 228600-125095گزارش تعداد واحدهای فعال و ظرفیت اسمی تولید محصول در استان/ شهرستان 00گزارش تعداد واحدهای فعال و ظرفیت اسمی تولید محصول در استان/ شهرستان پاک کردن و بسته بندی حبوبات ظرفیت واحد سنجش تعداد آذربایجان شرقی 8600 تن 7 آذربایجان غربی 18900 تن 10 اردبیل 7200 تن 4 اصفهان 3730 تن 10 ایلام 170 تن 2 بوشهر 900 تن 1 تهران 34681 تن 32 چهارمحال بختیاری 2250 تن 3 خراسان جنوبی 900 تن 1 خراسان رضوی 15967 تن 19 خراسان شمالی 950 تن 1 خوزستان 5750 تن 8 زنجان 5750 تن 5 سمنان 8020 تن 8 سیستان و بلوچستان 9805 تن 8 فارس 11750 تن 8 قزوین 3080 تن 4 قم 9770 تن 7 کردستان 3480 تن 5 کرمان 3300 تن 6 کرمانشاه 33050 تن 8 کهکیلویه و بویراحمد 5000 تن 1 گیلان 12800 تن 13 لرستان 9500 تن 8 مازندران 16681 تن 15 مرکزی 3860 تن 2 هرمزگان 3800 تن 3 همدان 3600 تن 3 یزد 23000 تن 11 جمع واحد سنجش 266244 تن 213 گزارش تعداد واحدهای فعال و ظرفیت اسمی تولید محصول در استان/ شهرستان بسته بندی خشکبار ظرفیت واحد سنجش تعداد آذربایجان شرقی 33650 تن 22 آذربایجان غربی 4000 تن 1 اردبیل 300 تن 1 اصفهان 1728 تن 8 ایلام 851 تن 3 تهران 44204 تن 42 چهارمحال بختیاری 6400 تن 4 خراسان جنوبی 340 تن 1 خراسان رضوی 10581 تن 15 خوزستان 5240 تن 5 زنجان 60 تن 2 سمنان 5902 تن 7 سیستان و بلوچستان 2110 تن 4 فارس 4800 تن 10 قزوین 9110 تن 7 قم 10480 تن 7 کردستان 500 تن 1 کرمان 7380 تن 8 کرمانشاه 720 تن 1 کهکیلویه و بویراحمد 100 تن 1 گیلان 2180 تن 7 لرستان 1100 تن 2 مازندران 3100 تن 5 مرکزی 600 تن 2 هرمزگان 1700 تن 2 همدان 3800 تن 2 یزد 2550 تن 6 جمع واحد سنجش 163486 تن 176 گزارش تعداد طرح های در دست اجرا با پیشرفت فیزیکی 10 تا 100 درجه بندی و بسته بندی سبزیجات ظرفیت واحد سنجش تعداد آذربایجان شرقی 9970 تن 5 اصفهان 26720 تن 10 بوشهر 5050 تن 2 تهران 17470 تن 19 چهارمحال بختیاری 150 تن 2 خراسان رضوی 850 تن 3 خوزستان 600 تن 2 سمنان 2550 تن 3 سیستان و بلوچستان 2260 تن 8 فارس 7835 تن 5 قزوین 5910 تن 11 کردستان 7500 تن 1 کرمان 300 تن 1 کهکیلویه و بویراحمد 450 تن 4 گلستان 1000 تن 1 گیلان 170 تن 2 لرستان 250 تن 1 مازندران 2400 تن 4 مرکزی 1900 تن 4 هرمزگان 750 تن 1 همدان 1000 تن 1 یزد 2300 تن 4 جمع واحد سنجش 97385 تن 94 گزارش تعداد طرح های در دست اجرا با پیشرفت فیزیکی 10 تا 100 تولید و بسته بندی میوه، سبزیجات و سیفیجات ظرفیت واحد سنجش تعداد آذربایجان شرقی 14394 تن 6 آذربایجان غربی 600 تن 2 اردبیل 500 تن 2 اصفهان 200 تن 1 بوشهر 400 تن 2 تهران 29000 تن 28 چهارمحال بختیاری 1120 تن 2 خراسان رضوی 9500 تن 2 خراسان شمالی 700 تن 1 خوزستان 3800 تن 2 زنجان 160840 تن 4 سمنان 1200 تن 3 فارس 5250 تن 3 قزوین 750 تن 2 قم 200 تن 1 کهکیلویه و بویراحمد 5000 تن 1 گلستان 880 تن 3 گیلان 5000 تن 1 مازندران 5950 تن 7 مرکزی 530 تن 2 جمع واحد سنجش 245814 تن 75 گزارش تعداد طرح های در دست اجرا با پیشرفت فیزیکی 10 تا 100 پاک کردن و بسته بندی حبوبات ظرفیت واحد سنجش تعداد بوشهر 1000 1 جمع واحد سنجش 1000 1 تهران 5600 تخته 2 مرکزی 500 تخته 1 جمع واحد سنجش 6100 تخته 3 آذربایجان شرقی 131854 تن 123 آذربایجان غربی 71700 تن 30 اردبیل 76020 تن 52 اصفهان 68760 تن 93 ایلام 12750 تن 8 بوشهر 43080 تن 23 تهران 970502 تن 787 چهارمحال بختیاری 26470 تن 23 خراسان جنوبی 1330 تن 1 خراسان رضوی 60595 تن 126 خراسان شمالی 5140 تن 10 خوزستان 60695 تن 44 زنجان 113165 تن 42 سمنان 150285 تن 127 سیستان و بلوچستان 14670 تن 26 فارس 43375 تن 59 قزوین 207737 تن 112 قم 21237 تن 24 کردستان 25750 تن 27 کرمان 13750 تن 30 کرمانشاه 152800 تن 21 کهکیلیویه و بویراحمد 10675 تن 22 گلستان 36646 تن 24 گیلان 100180 تن 203 لرستان 57950 تن 19 مازندران 187922 تن 175 مرکزی 115248 تن 107 هرمزگان 224685 تن 10 همدان 31155 تن 20 یزد 61750 تن 66 جمع واحد سنجش 3097876 تن 2434 گیلان 30000000 قطعه 1 جمع واحد سنجش 30000000 قطعه 1 کردستان 30 هزارتن 1 جمع واحد سنجش 30 هزارتن 1 گزارش تعداد طرحهای در دست اجرا با پیشرفت فیزیکی 10 تا 100 بسته بندی خشکبار ظرفیت واحد سنجش تعداد تهران 1500 تخته 2 مازندران تخته 1 جمع واحد سنجش 1500 تخته 3 آذربایجان شرقی 200320 تن 120 آذربایجان غربی 12000 تن 18 اردبیل 17905 تن 11 اصفهان 31990 تن 80 ایلام 11050 تن 7 بوشهر 6900 تن 17 تهران 1258660 تن 837 چهارمحال بختیاری 27350 تن 32 خراسان جنوبی 1298 تن 5 خراسان رضوی 42818 تن 93 خراسان شمالی 2340 تن 6 خوزستان 29800 تن 29 زنجان 46195 تن 29 سمنان 94335 تن 107 سیستان و بلوچستان 2470 تن 11 فارس 44214 تن 64 قزوین 75430 تن 80 قم 7280 تن 11 کردستان 8975 تن 14 کرمان 53545 تن 31 کرمانشاه 17450 تن 10 کهکیلیویه و بویراحمد 1420 تن 8 گلستان 7235 تن 15 گیلان 53415 تن 128 لرستان 3300 تن 3 مازندران 110032 تن 153 مرکزی 382385 تن 39 هرمزگان 2957 تن 5 همدان 5412 تن 12 یزد 23870 تن 45 جمع واحد سنجش 2592351 تن 2020 قزوین 28000000 عدد 1 جمع واحد سنجش 28000000 عدد 1 پیش بینی حساب عملکرد سود و زیان سال مالی منتهی به29 اسفند 88 89 90 91 92 93 فروش خالص 4/19082 2/23543 1/26517 8/29738 8/29738 8/29738 هزینه های تولید: مواداولیه و بسته بندی 4/15340 9/17531 4/19723 9/21914 9/21914 9/21914 حقوق و دستمزد 6/693 6/693 6/693 6/693 6/693 6/693 سوخت و روشنایی 4/91 4/91 4/91 4/91 4/91 4/91 تعمیرات و نگهداری 4/486 4/486 4/486 4/486 4/486 4/486 هزینه های سربار پیش بینی نشده 3% 4/498 1/564 8/629 6/695 6/695 6/695 استهلاک 1/1406 1/1406 1/1406 1/1406 1/1406 1/1406 جمع هزینه های تولید 3/18516 5/20773 7/23030 25288 25288 25288 تعدیل موجودی یک ماه 3/1543 8/187 188 - قیمت تمام شده کالای فروش رفته 16973 7/20585 7/22842 25288 25288 25288 سود و زیان ناویژه 4/2109 5/2957 4/3674 8/4450 8/4450 8/4450 هزینه ه ای عملیاتی اداری و فروش 5/1 % فروش 4/286 5/353 4/397 8/445 8/445 8/445 سودعملیاتی 1823 2604 3277 4005 4005 4005 سود سهم الشرکه بانک 7/512 7/512 7/512 7/512 7/512 سود فروش اقساطی مواداولیه 5/92 5/92 5/92 - - هزینه های قبل از بهره برداری 178 178 178 178 178 178 جمع هزینه های غیر عملیاتی 2/783 2/783 2/783 7/690 7/690 178 سود زیان ویژه 8/1039 8/1820 8/2493 3/3314 3/3314 3827 سود زیان سنواتی 8/1039 8/1820 8/2493 3/3314 3/3314 3827 مانده سود زیان نقل ترازنامه 8/1039 6/2860 4/5354 7/8668 3/1198 15810 پیش بینی گردش وجوه نقدی: سال مالی منتهی به 29 اسفند 86 87 88 89 90 91 92 منابع سود و زیان ویژه - - 8/1039 8/1820 8/2493 3/3314 3/3314 استهلاک دارائیهای ثابت - - 1/1406 1/1406 1/1406 1/1406 1/1406 هزینه های قبل از بهره برداری - - 178 178 178 178 178

1 دسته‌بندی نشده
منابع حاصل از عملیات - - 9/2623 9/3404 9/4077 4/4898 4/4898 سهم الشرکه بانک در مشارکت مدنی 1000 6555 تسهیلات فروش اقساطی مواد اولیه - 1500 قرض الحسنه سهامداران 3000 10796 جمع منابع 4000 18851 9/2623 9/3404 9/4077 4/4898 4/4898 مصارف هزینه های سرمایه ای 3664 5/12670 هزینه های قبل از بهره برداری 336 910 سرمایه در گردش: مواد اولیه 2/1826 کالای در جریان ساخت 1/966 مطالبات 2/2478 بازپرداخت فروش اقساطی مواداولیه - - 500 500 500 بازپرداخت سهم الشرکه بانک - - 1511 1511 1511 1511 1511 جمع مصارف 4000 18851 2011 2011 2011 1511 1511 مازاد - - 9/612 9/1393 9/2066 4/3387 4/3387 مازاد انباشته - - 9/612 8/2006 7/4073 7/7461 5/10848 پیش بینی محاسبه خالص گردش وجوه نقدی: ارقام به میلیون ریال سال مالی منتهی به اسفند 86 87 88 89 90 91 92 93 94 99 منابع حاصل ازعملبات شرکت - - 9/2623 9/3404 9/4077 4/4898 4/4898 4/4898 4/4898 4/4898 سود تسهلات مالی - - 2/605 2/605 2/605 7/512 7/512 ارزش برازه سرمایه در گردش 5/5270 دارائیهای ثابت 2991 جمع منابع - - 1/3229 1/4010 1/4683 1/5411 1/5411 4/4898 4/4898 9/13159 مصارف هزینه های سرمایه ای 3664 5/12670 هزینه های قبل از بهره برداری 336 910 سرمایه در گردش - 5/5270 جمع مصارف 4000 18851 خالص گردش وجوه نقدی (4000) (18851) 1/3229 1/4010 1/4683 1/5411 1/5411 4/4898 4/4898 9/13159 مفروضات : عمر مفید طرح 12 سال در نظر گرفته شده است. ارزش قراضه دار اینها بشرح زیر می باشد. الف : سرمایه در گردش 100 درصد ب: زمین 100 درصد ج: سایر داراییها 100 درصد نرخ بازده طرح برای 12 سال عمر مفید طرح حدود 17% پیش بینی گردیده است. مواداولیه مصرفی تولیدات طرح در ظرفیت اسمی (بسته بندی میوه ، سبزیجات،صیفیجات خشک 30 تن خام 600 تن) ارقام به میلیون ریال مواداولیه مصرفی قیمت واحد مقدار مصرف سالیانهkg هزینه مواداولیه سالیانه 1- گوجه فرنگی 700 000/150 105 2- بادنجان 600 000/50 30 3- زردآلو و هلو 2500 000/150 375 4- سبزیجات 4000 000/250 1000 5- ظروف یک کیلو pet بعلاوه سلفون برای روکش و چاپ 350 210 جمع 1720 مواد اولیه مصرفی تولیدات طرح در ظرفیت اسمی (پاک و بسته بندی حبوبات 500 تن) ارقام به میلیون ریال مواداولیه مصرفی قیمت واحد مقدار مصرف سالیانه Kg هزینه های اولیه سالیانه 1- نخود درشت 7800ریال 125000 975 2- لوبیا قرمز خارجی 8100 125000 5/1012 3- عدس خارجی 6800 125000 850 4- لپه ایرانی 9600 125000 1200 5- نایلون برای بسته بندی همراه با چاپ 3750 6250 4/23 کارتن 200 100 جمع 9/4160 مواد اولیه مصرفی طرح در ظرفیت اسمی(بسته بندی خشکبار 300 تن) ارقام به میلیون ریال مواداولیه مصرفی قیمت واحد ریال مقدار مصرف سالیانه هزینه مواداولیه سالیانه 1- کشمش سبز 65000 40000 2600 2- توت خشک 62000 40000 2480 3- بادام کاغذی 68000 40000 2720 4- پسته فندقی خام و شور 52000 40000 2080 5- تخمه جاپونی 30000 60000 1800 6- بادام هندی خام 75000 40000 3000 7- انجیر 32000 40000 1280 8- نایلون برای بسته بندی همراه با چاپ 3750 3750 14 9- کارتن برای بسته بندی 200 60 جمع 16034 جدول فروش محصولات طرح ارقام به میلیون ریال شرح تعداد در بسته های 400 گرمی قیمت واحد ریال قیمت کل 1- نخود درشت 312500 5000 5/1562 2- لوبیا قرمز خارجی 312500 7200 2250 3- عدس خارجی 312500 5000 5/1562 4- لپه ایرانی 312500 6750 4/2109 5- کشمش سبز 000/100 31200 3120 6- توت خشک 000/100 30000 3000 7- بادام کاغذی 000/100 31200 3120 8- پسته فندقی خام و شور 000/100 26000 2600 9- تخمه چاپونی 000/150 16800 2520 10- بادام هندی خام 000/100 34000 3400 11- انجیر خشک 000/100 18000 1800 12- گوجه فرنگی خشک شده نسبت یک به هشت گوجه تازه 47000 5200 4/244 13- بادمجان خشک شده نسبت یک به پنج بادمجان تازه 25000 3000 75 14- زردآلو و هلو خشک شده نسبت یک به شش 62500 8000 500 15- سبزیجات خشک شده نسبت یک به ده 62500 000/30 1875 جمع 8/29738 فروش سال1 سال2 سال 3 سال4 ظرفیت اسمی 70 80 90 100 میزان فروش 2/20817 23791 9/26764 8/29738 تعدیل فروش 1 ماه 8/1734 8/247 8/247 - فروش خالص 4/19082 2/23543 1/26517 8/29738 کارکنان شرکت: ارقام به میلیون ریال شرح تعداد دستمزد ماهانه ریال حقوق سالیانه کارکنان تولید سرپرست تولید 1 000/4000 48 مسئول فنی 1 000/3000 36 تکنیسین ماشین آلات 1 000/3000 36 کارگر ماهر 4 000/2500 120 کارگر ساده 7 000/2000 168 اضافه می شود مزایا 70% 6/285 جمع 14 6/693 کارکنان واحد اداری مدیر 1 000/5000 60 امورمالی 1 000/3000 36 راننده 1 000/2000 24 نگهبان و سرایدار 1 000/2000 24 انباردار 1 000/2000 24 پیش خدمت 1 000/2000 24 اضافه می شود مزایا50% 96 جمع 6 288 تعمیرات و نگهداری شرح درصد قیمت تمام شده داراییها هزینه تعمیرات ساختمانها و محوطه سازی 2 1721 4/34 ماشین آلات 4 7178 1/287 تاسیسات و لوازم آزمایشگاهی 2 5521 4/110 وسائط نقلیه عمومی 10 310 31 وسایل اداری 10 5/234 5/23 جمع 5/14964 4/486 شرح درصد قیمت تمام شده داراییها هزینه تعمیرات ساختمانها و محوطه سازی 8 1721 7/137 ماشین آلات 10 7178 8/717 تاسیسات و لوازم آزمایشگاهی 8 5521 7/441 وسائط نقلیه عمومی 20 310 62 وسایل اداری 20 5/234 9/46 جمع 5/14964 1/1406 نحوه محاسبه سود سهم الشرکه بانک و اقساط تسهیلات اعطایی ارقام به میلیون ریال اصل تسهیلات+ سود دوران مشارکت مدنی 8405 = 850 +7555 91440014224061*12*8405 0061*12*8405 159829527813024000 0024000 137160018161000کل سود سهم الشرکه5/2563 = سود سالیانه سهم الشرکه بانک 7/512 = 5 ÷ 5/2563 اصل اقساط سالیانه سهم الشرکه بانک 1511 = 5 ÷ 7555 91440024130037*12*1500 0037*12*1500 148590018542000160020025463524000 0024000 کل سود فروش اقساطی مواد اولیه 5/277 = سود سالیانه فروش اقساطی مواد اولیه 5/92 = 3 ÷ 5/277 اصل اقساط سالیانه فروش اقساطی مواد اولیه 500 = 3 ÷ 1500


1 دسته‌بندی نشده

سایت ما حاوی حجم عظیمی از مقالات دانشگاهی است . فقط بخشی از آن در این صفحه درج شده شما می توانید از گزینه جستجو متن های دیگری از این موضوع را ببینید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

دسته‌بندی نشده

3 (1141)

بررسی تاریخ شناخت تاریخچه و علل پیدایش شهر شهر نیشابور مانند سایر شهرهای استان خراسان جزء اولین مراکز مسکونی است که اقوام آریایی پس از ورود به ایران در آن سکنی گزیدند. خراسان قدیم به ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

3 (1142)

بنام خدا سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران شرکت شهرکهای صنعتی مازندران معاونت صنایع کوچک طرح امکان سنجی "پارچه بافی" پاییز 85 فهرست مطالب فصل اول بررسی بازار مطالعه و شناخت محصول...............................................................................................................................4 عوامل موثردر ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

3 (1140)

واژه «شطرنج»تلفظ فارسی «چاتورانگا » است کلمه ای که در زبان سانسکریت برای نام گذاری این بازی به کار برده می شود،جایی که معمولاً از آن به عنوان نخستین زادگاه این بازی یاد می شود. اگر ادامه مطلب…

background