راهکارهای توسعه‌ی اکوتوریسم در شهرستان رامیان استان گلستان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

وجه تسمیه رامیان

در این ارتباط چهار نظریه هست :

دیدگاه اول : بعضی عقیده دارند که رامیان برگرفته از داستان منظوم فخرالدین اسعد گرگانی به نام ویس و رامین می باشد که داستان به دوره‌ی اشکانی برمی‌گردد.

دیدگاه دوم : اسم رامیان برگرفته از یک کلمه عربی به نام رامی می باشد که به معنای دو تیرانداز می‌باشد.محققان بر این نظرند زیرا مردم رامیان در گذشته افرادی جنگجو بوده‌اند و در تیراندازی مهارت داشته اند این کلمه برآنها نهاده شده می باشد(سعیدی،1364: 13)

دیدگاه سوم : تعدادی از محققین عقیده دارند که نام رامیان برگرفته از راه میانه می باشد،زیرا از گذشته های بسیار دور(300 سال قبل از میلاد) جاده مهم ابریشم از چین و از کنار دریای سیاه عبور و شاخه‌ای از این جاده به رامیان و قومس(شاهرود امروزی) ارتباط و مسیر جاده مهم کاروانی گرگان(هیرکانین) را با نواحی مرکزی پیوند داده و زیرا نزدیکترین جاده به هیرکانیا بود آن را راه‌میانه و سپس در اثر استعمال زیاد به رامیان مبدل گردید(میردیلمی،1368:15)

دیدگاه چهارم : گروهی عقیده دارند در روزگار گذشته در 3کیلومتری شمال رامیان فعلی اقوامی به‌نام آرامیان می‌زیسته‌اند و به این نانم معروف بودند.بیژن یکی از پهلوانان نامی ایران قدیم بوده می باشد و بنا به نوشته فردوسی در شاهنامه در محلی به نام آرمن نزدیک مرز ایران و ترکستان برای مبارزه با گرازهایی که به مردم حمله می کرده‌اند می‌رود.بعد از ورود بیژن،برایمدتی رامیان را دره‌بیژن نامیدند.بعد از نابودی آرامیان نام رامیان در اذهان باقی مانده تا اینکه در قرن 7 هجری مردمی در همان محل ساکن شدند که اسناد و لوحه‌های سنگی از آنها باقی مانده می باشد.(قربانیان،1388: 6)

پرسش اصلی پژوهش (مسأله پژوهش )

1.آیا شهرستان رامیان دارای ویژگیهای مناسب و خاص برای اکوتوریسم می‌باشد؟

2.کدام بخش ها از شهرستان رامیان ویژگی های اکوتوریستی دارد؟

  1. بهره گیری از تحلیل سلسله مراتبی در تقویت اکوتوریسم در شهرستان رامیان تا چه حدی موثر می باشد؟
  2. تأثیر کدام عامل در توسعه نیافتگی اکوتوریسم رامیان از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد ؟
  3. راهکارهای توسعه اکوتوریسم کدامند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه