عنوان کامل پایان نامه :

 راهکارهای توسعه‌ی اکوتوریسم در شهرستان رامیان استان گلستان

قسمتی از متن پایان نامه :

طبقه بندی اثرات اکوتوریسم بر طبیعت

‌اثرات اکوتوریسم بر یک مقصد خاص بستگی به دو عامل دارد: اول، اکوسیستم و دوم، نوع فعالیت اکوتوریستی. فعالیت‌های مختلف اثرات متفاوتی را بر اکوسیستم‌ها بر جای می‌گذارد و اهمیت اکولوژیکی این اثرات در مکان‌های گوناگون‌، متفاوت می باشد. برای مثال صدماتی که با چکمه‌های کوهنوردان به درختان در یک جنگل کاج وارد می‌آید، خیلی بیشتر از باران‌های جنگلی قاره‌ای می باشد. دریاچه‌های کوچک خیلی زودتر از اقیانوس‌ها آلوده می شوند و سر و صدای بشر‌ها به گیاهان جنگلی خیلی بیشتر از قلل کوه‌های بزرگ صدمه می‌زند( ویور:380)‌.

آثار اکوتوریسم را می‌توان بر مبنای معیارهای مختلفی طبقه بندی نمود:

  • برمبنای نوع فعالیت، مانند بالا رفتن از کوه
  • برمبنای نوع اکوسیستم، مانند جنگل
  • برمبنای اجرای اکوسیستم، مانند حیات وحش
  • برمبنای وسعت، مدت و اهمیت تأثیر

از طرف دیگر، می‌توان اثرات مستقیم و غیر مستقیم را مبنای طبقه‌بندی قرار داد. بعضی از اثرات خیلی ملموس و قابل نظاره‌اند و مستقیماً قابل شناسایی هستند مانند پایمال کردن گیاهان، بعضی دیگر از اثرات محسوس نیستند و اثرشان در کوتاه‌مدت ناشناخته می‌ماند، مانند عبور اتومبیل‌ها از روی برف که سبب فشردگی برف، سرد شدن خاک و تأثیر بر خاصیت گیاه‌پروری خاک می گردد و این موضوع نیز به نوبه خود بر حیات وحش اثر می‌گذارد (همان). در هر حال بایستی با مدیریت موثر و کارامد، کلیه فعالیت‌های اکوتوریستی تحت برنامه و کنترل قرار گیرد و اثرات منفی آنها حتی الامکان کاهش داده گردد.

پرسش اصلی پژوهش (مسأله پژوهش )

1.آیا شهرستان رامیان دارای ویژگیهای مناسب و خاص برای اکوتوریسم می‌باشد؟

2.کدام بخش ها از شهرستان رامیان ویژگی های اکوتوریستی دارد؟

  1. بهره گیری از تحلیل سلسله مراتبی در تقویت اکوتوریسم در شهرستان رامیان تا چه حدی موثر می باشد؟
  2. تأثیر کدام عامل در توسعه نیافتگی اکوتوریسم رامیان از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد ؟
  3. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  4. راهکارهای توسعه اکوتوریسم کدامند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه