راهکارهای توسعه‌ی اکوتوریسم در شهرستان رامیان استان گلستان

قسمتی از متن پایان نامه :

 • تعریف گردشگری[1]  و توریست[2]

  گردشگری واژه‌ای می باشد فرانسوی از ریشه «تور» گرفته شده می باشد. تور در زبان فرانسه به معانی زیر آمده می باشد : حرکت دورانی (چرخش) ؛ اقدام پیمودن ، طی کردن پیرامون ، سیر کردن و گردش کردن. به نظر پیرلاروس[3]،  گردشگری اقدام مسافرت به مقصود تفنن و لذت می باشد و توریست کسی می باشد که برای خشنودی خود و لذت بردن مسافرت می کند (محلاتی،1380 : 2).

  واژه گردشگری نخستین بار در سال 1811 ، در مجله ای انگلیسی به نام اسپورتینگ ماگازین[4] آمد. در آن وقت این لغت به معنای مسافرت به مقصود تماشای آثار تاریخی و بازدید از مناظر طبیعی برای کسب لذت به کار می رفت (همان : 3).

  به عقیده پل روبرت[5] گردشگری اقدام مسافرت کردن و طی مسافت کردن و رفتن به جایی غیر از مکان همیشگی و متعارف زندگی به مقصود لذت بردن می باشد ، حتی اگر این کار شامل یک جابجایی کوچک باشد یا این که هدف اصلی از این جابجایی غیر از تفنن و لذت بردن باشد و توریست کسی می باشد که این کار را انجام می دهد ؛ به دلیل کنجکاوی یا بیکاری و برای لذت بردن و تفرج یا بالاخره به مقصود ادعای این که «مسافرت» کرده می باشد ، به مسافرت می رود (همان: 2).

  در فرهنگ و ادبیات فارسی ، جهانگردی به سفر کردن در اقطار عالم ، به مقصود تفرج ، سیاحت ، زیارت و مسافرت به مقصدی و بازگشت به محل سکونت اصلی اطلاق گردیده و سفرهای کوتاهی و موقتی از منطقه های خارج از محل کار و سکونت اصلی به مقصود سیر و سیاحت تعریف شده می باشد (کاظمی،1380 : 23).در سال 1937 نیز کمیته ویژه رم جهت مطالعه پاره ای از مسائل صنعت گردشگری تشکیل گردید و در مفهوم توریست تعریفی به این تبیین ارائه گردید افرادی که در یک دورۀ 24 ساعته یا بیشتر به یک خود انجام می دهد. این مسافرت بیش از یک سال طول نمی کشد و هدف تفرج ، تجارت و یا فعالیتهای دیگر می باشد.

  • توریست یا گردشگر، مقصود کسی می باشد که دست کم یک شب در یک اقامتگاه عمومی یا خصوصی ، در محل مورد بازدید به سر برد.
  • گردشگر یک روزه[6]،کسی که به تفرج می رود، مقصود کسی می باشد که یک روز به مکان دیگری می رود اما شب را در آنجا نمی گذراند.
  • دیدار کننده[7] کسی می باشد که به مکانی غیر از محیط معمولی خود مسافرت می کند ، کمتر از دوازده ماه متوالی در آنجا به سر می برد و هدف اصلی از این مسافرت این نیست که در مکان مورد بازدید در ازای دریافت پول کار کند.

  سازمان جهانی جهانگرد[8] گردشگری را چنین تعریف می کند :

  «گردشگری عبارت می باشد از مجموعه کارهایی که یک فرد در سفر و در مکانی غیر از محیط عادی خود انجام می دهد. این سفر بیش از یک سال طول نمی کشد و هدف آن سرگرمی ، تفرج ، استراحت ، ورزش و فعالیتهایی از این قبیل می باشد» (1999.WTO).

  اسمیت (2002ُ) گردشگری را شامل همه فعالیتهایی می‌داند که بوسیله یک گردشگر در طول مدتی که او به علت های شخصی یا حرفه‌اش ، در جایی دور از مکانی که او معمولاً زندگی کار می کند انجام می‌دهد. (Smid.S. and Z wart.P, 2002, PN.23) .هر چند که تلاشهای زیاد دیگری برای تعریف گردشگری و تقسیم‌بندی توریست‌ها صورت گرفته می باشد اما به گونه کلی می توان گردشگری را شامل همه فعالیت‌ها و اقداماتی دانست که در ارتباط با فرد گردشگر صورت می‌گیرد و نیز کلیه فعالیتهایی که یک گردشگر در هنگام مسافرت به مکانی خارج از محل سکونتش انجام می‌دهد ، و هدف از این مسافرت می تواند شامل موارد زیر باشد :

  1. 1. دیدار دوستان و آشنایان
  2. جهت بهره گیری از فضا و چشم اندازهای طبیعی
  3. برای تجارت و انجام کارهای شخصی
  4. جهت درمان (آب درمانی ، بهره گیری از آب و هوای سالم و …)
  5. زیارت و انجام امور مذهبی
  6. تفریح و ورزش

  [1] .Tourism

  [2] .Tourist

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  [3]  .Pear Larousse

  [4] .Sporting Magazin

  [5]. Pol Rbert

  [6] . Same Day visiton

  [7] .Visitor

  [8] . WTO

پرسش اصلی پژوهش (مسأله پژوهش )

1.آیا شهرستان رامیان دارای ویژگیهای مناسب و خاص برای اکوتوریسم می‌باشد؟

2.کدام بخش ها از شهرستان رامیان ویژگی های اکوتوریستی دارد؟

 1. بهره گیری از تحلیل سلسله مراتبی در تقویت اکوتوریسم در شهرستان رامیان تا چه حدی موثر می باشد؟
 2. تأثیر کدام عامل در توسعه نیافتگی اکوتوریسم رامیان از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد ؟
 3. راهکارهای توسعه اکوتوریسم کدامند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه