عنوان کامل پایان نامه :

 راهکار های توسعه گردشگری در حوزه آبخیز رود دوهزار تنکابن

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

– بهره وران پژوهش

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان مازندران-  استانداری استان مازندران –  سازمان تأمین اجتماعی

به علت پیدایش شغل های جدید: جهاد سازندگی –  اداره منابع طبیعی

 

 

1-11- روش پژوهش

روش گرد آوری اطلاعات بر اساس مشاهدات میدانی – بهره گیری از نقشه – پرسشنامه – اسناد و مدارک و تحلیل آماری و روش کار در پژوهش بصورت توصیفی و تحلیلی با اهداف کاربردی بر مبنای مشاهدات میدانی و روش ومدل سوات (spss) تجزیه و تحلیل اطلاعات با بهره گیری از .(swot)

 

 

1-12- تعاریف عملیاتی

1-12-1- توسعه

بهبود رشد و گسترش همه شرایط و جنبه های مادی و معنوی زندگی اجتماعی- فرآیند بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی افراد جامعه( آقا بخشی، افشاری آزاد،1383؛179)

 

 

1-12-2- گردشگری (گردشگری)

گردشگری عبارت می باشد از فعالیت های افرادی که برای استراحت ، کار و دیگر علت های به خارج از محیط سکونت معمول خویش سفر کرده و حداکثر برای یک سال متوالی در آنجا اقامت می کنند.

 

1-12-3- حوزه آبخیز

حوزه آبخیز پهنه ای می باشد که آب از طریق آبراهه ،رودخانه یا در یاچه در این پهنه جریان دارد.

)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

 این پژوهش در صدد پاسخگویی  به سؤالات اساسی زیر می باشد :

آیا با افزایش امکانات رفاهی و سکونتی و بخش خدمات، می توان منطقه مورد مطالعه را به صورت قطب گردشگری در آورد واشتغال زایی را رونق داد؟

 

راهکار های مناسب جهت توسعه گردشگری در منطقه مورد مطالعه کدام می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید