راهکار های توسعه گردشگری در حوزه آبخیز رود دوهزار تنکابن

قسمتی از متن پایان نامه :

توسعه پایدار جهانگردی

از توسعه پایدار جهانگردی ، تعریف های متفاوتی ارائه کرده اند واز آن  به مثابه توسعه درونزا، توسعه محیط مدار، توسعه معتدل و متوازن، توسعه همه جانبه، توسعه مسئولانه و توسعه جهانگردی خاص نام برده اند.به گونه کلی” توسعه پایدار جهانگردی” عبارت می باشد از : گسترش صنعت جهانگردی و جذب جهانگردان به کشور با بهره گیری از منابع موجود ، به گونه ای که ضمن پاسخ دادن به نیازهای اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و ضوابط قانونی جامعه و انتظارات جهانگردان، بتوان وحدت و یکپارچگی و هویت فرهنگی ، سلامت محیط زیست ، تعادل اقتصادی و رفاه مردمان کشور و میهمانان آنها را به گونه متوازن و پیوسته در حد بهینه تأمین نمود. در این توسعه، سلامت روحی و جسمی بشر ها ، حفظ محیط زیست و توسعه متعادل اقتصادی و اجتماعی مورد توجه برنامه ریزان می باشد. جهانگردی به مثابه یک صنعت سالم ، کیفیت محیط خود را بهبود می بخشد و در عین حال ، فرصت های جدید  شغلی و کاری ایجاد و توسعه اقتصادی را تسهیل می کند.

در توسعه پایدارجهانگردی، دیگر توسعه به معنای از میان بردن منابع طبیعی وفرهنگی جامعه وثروت های خداداد آن که متعلق به تمامی نسل هاست، نخواهد بود. هر نسلی از توسعه گران جهانگردی بایستی در اندیشه نسل آینده بوده و برای آنها این حق را قائل باشند که از سرمایه های فعلی نصیب و بهره ای به قدر امروز داشته باشند. ممکن می باشد توسعه جهانگردی ، از جهتی ایجاد مزیت کند و از جنبه ای دیگر محدودیت به وجود آورد، مثلأ از جهت اشتغال زایی و ایجاد درآمد برای ساکنان یک منطقه مفید واقع گردد اما از سوی دیگر سبب آلوده ساختن محیط زیست و از میان رفتن محیط طبیعی و سرمایه های ملی گردد. به همین سبب در توسعه پایدار جهانگردی بایستی از توجه جامع نگر برخوردار بود و هم ابعاد و  وجوه مسایل را در نظر گرفت ( الوانی و پیروزبخت، 1385،129).

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 این پژوهش در صدد پاسخگویی  به سؤالات اساسی زیر می باشد :

آیا با افزایش امکانات رفاهی و سکونتی و بخش خدمات، می توان منطقه مورد مطالعه را به صورت قطب گردشگری در آورد واشتغال زایی را رونق داد؟

 

راهکار های مناسب جهت توسعه گردشگری در منطقه مورد مطالعه کدام می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید