راهکار های توسعه گردشگری در حوزه آبخیز رود دوهزار تنکابن

قسمتی از متن پایان نامه :

گردشگری و انواع آن

2-2-1 تعریف گردشگری:

از نظر علم روانشناسی کلمه ،”tour” از واژه لاتین”Tornare”   و واژه یونانی” tornos ” مشتق شده می باشد که به معنی “چرخ” یا “دایره” و یا “حرکت به دور یک نقطه مرکزی یا محور بهره گیری می شده می باشد.

ویژگی اصلی چنین حرکتی بازگشت به نقطه آغازین حرکت می باشد. پس واژه  “tour”  بر یک سفر رفت و برگشتی دلالت  می کند (تئوبالد، 1998).

گرچه نوع بشر از دیرباز با مقوله گردشگری سر و کار داشته می باشد اما در سال های اخیر می باشد که گردشگری به عنوان یک پدیده اجتماعی و اقتصادی شناسایی شده می باشد . در این سال ها این پدیده تأثیر روز افزونی بر ارتباط دو جانبه فرد و اجتماع داشته می باشد.

سازمان جهانی گردشگری،وابسته به سازمان ملل (NWTO) تعریف خود را ازگردشگری اینگونه اظهار می کند:

” مسافرت افراد یه مناطقی خارج از محیط معمولی زندگی خود و اقامت در آنجا برای مدتی بیش از 24 ساعت و  کمتر از یک سال پیاپی با هدف تفریح ،موارد شغلی و سایر موارد غیر مرتبط با کسب درآمد از منطقه ای که به آنجا مسافرت شده می باشد “( سازمان جهانی گردشگری 1995 ) .

گردشگری به شکل های مختلفی می تواند وجود داشته باشد :

-گردشگری خانگی یا گردشگری بومی (در داخل Domestic): شامل سفر افراد مقیم در یک کشور خاص فقط کشور می گردد.این شامل بازدید از نقاطی از کشور غیر از منطقه زندگی عادی او می گردد. مدت زمان  مسافرت نباید از 12 ماه تجاوز کند و هدف از مسافرت چیزی غیر از کسب درآمد از منطقه مورد بازدید باشد.

-گردشگری ورودی یا وارد شونده (Inbound) : شامل سفر افراد غیرمقیم در یک کشور خاص گردشگری ورودی یا وارد شونده به آن کشور می گردد.به بیانی دیگر ،کشور میزبان از توریست هایی استقبال می کند که مبداء آنها یک کشورخارجی می باشد.

-گردشگری خروجی یا خارج شونده (Outbound): شامل سفر افراد مقیم در یک کشور گردشگری خروجی یا خارج شوندهخاص به کشورهای دیگر می گردد. به بیانی دیگر ،کشور مبداء، توریست هایی را بدرقه می کند که مقصد آنها یک کشور خارجی باشد.

با یک نوع دسته بندی دیگر از اشکال مختلف گردشگری، می توان شکل های دیگری را نیز معرفی نمود:

شامل گردشگری خانگی و گردشگری وارد شونده می گردد.  :(Internal– گردشگری داخلی (

 : شامل گردشگری خانگی و گردشگری خارج شونده می گردد.  (National گردشگری ملی (

 -گردشگری بین المللی (International): شامل گردشگری وارد شونده و گردشگری خارج شونده می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

 این پژوهش در صدد پاسخگویی  به سؤالات اساسی زیر می باشد :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

آیا با افزایش امکانات رفاهی و سکونتی و بخش خدمات، می توان منطقه مورد مطالعه را به صورت قطب گردشگری در آورد واشتغال زایی را رونق داد؟

 

راهکار های مناسب جهت توسعه گردشگری در منطقه مورد مطالعه کدام می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه


پاسخ دهید