راهکار های توسعه گردشگری در حوزه آبخیز رود دوهزار تنکابن

قسمتی از متن پایان نامه :

روش پژوهش

روش پژوهش ” توصیفی ، پیمایشی و اکتشافی” می باشد که با اتکا به مشاهدات میدانی و اسنادی ، جمع آوری و تدوین شده می باشد. از آن جاییکه در روش پیمایشی معمولأ محقق به دنبال کشف و مطالعه روابط بین عوامل و شرایط خاص می باشد بنابر این در این پژوهش از روش توصیفی ، پیمایشی و اکتشافی بهره گرفته شده می باشد.

 

4-4- ابزار پژوهش

یکی از اصلی تر ین بخش های هر کار پژوهشی را جمع آوری اطلاعات تشکیل می دهد.چنانچه این کار به شکل منظم وصحیح صورت پذیرد ،کار تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری از داده ها با سرعت و دقت خوبی انجام خواهد گردید. روش‌های گردآوری اطلاعات پژوهش به دو دسته کتابخانه‌ای و میدانی تقسیم می گردد. در خصوص گردآوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش از روش‌های کتابخانه ای و جهت جمع آوری اطلاعات برای تایید یا رد فرضیه‌های پژوهش، از روش میدانی بهره گیری می گردد. برای جمع آوری اطلاعات در کارهای پژوهشی چهار روش عمده را مورد بهره گیری قرار می دهند.بهره گیری از اطلاعات و مدارک موجود، نظاره ، پرسشنامه و مصاحبه. که در این پژوهش به دلیل کمبود اطلاعات و مدارک موجود، بیشتر از ابزارهای نظاره، پرسشنامه و مصاحبه بهره گیری شده می باشد. در این راستا محقق بیش از 10 بار شخصأ در محل مورد پژوهش حظور پیدا کرده و علاوه بر نظاره  و تصویربرداری ، از روش مصاحبه از ساکنان روستا، کسبه و صاحبان مشاغل و گردشگران بهره گرفته می باشد. همچنین محقق پس از حظور در محل مورد مطالعه و مصاحبه ای که با بسیاری از گردشگران داشته به خصوص بهره گیری از نظرات گردشگران تورهای داخلی و خارجی که در منطقه حظور پیدا کرده بودند، اقدام به طراحی پرسشنامه ای با 17 سؤال نمود  که پس از تکثیر، توضیع و جمع آوری ، مورد مطالعه قرار گرفت.

مانند ابزار مورد بهره گیری جهت ثبت مشاهدات ، دوربین عکاسی دیجیتال بود که با بهره گیری از آن در منطقه دوهزار و نیز روستاهای آن در چند مرحله اقدام به عکس برداری  و فیلم برداری شده می باشد.

نظاره ، مصاحبه و ضبط صدا با بهره گیری از گوشی موبایل ، یادداشت برداری و بهره گیری از کاغذ و خودکار، بهره گیری از کتاب و مقاله و همچنین کامپیوتر و لپ تاب و بهره گیری از نرم افزار Excel  برای طراحی جداول ، و بهره گیری از نرم افزار word برای تایپ،از ابزار مهم کمکی برای جمع آوری اطلاعات بوده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 این پژوهش در صدد پاسخگویی  به سؤالات اساسی زیر می باشد :

آیا با افزایش امکانات رفاهی و سکونتی و بخش خدمات، می توان منطقه مورد مطالعه را به صورت قطب گردشگری در آورد واشتغال زایی را رونق داد؟

 

راهکار های مناسب جهت توسعه گردشگری در منطقه مورد مطالعه کدام می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه


پاسخ دهید