عنوان کامل پایان نامه :

 راهکار های توسعه گردشگری در حوزه آبخیز رود دوهزار تنکابن

قسمتی از متن پایان نامه :

روش آماری ( شیوه تجزیه و تحلیل آماری)

تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه شاید مهمترین قسمت پژوهش باشد پس برای دستیابی به نتایج نزدیک به واقعیت که قابلیت تعمیم و استناد داشته باشند با بهره گیری از نرم  افزار spss برای تجزیه وتحلیل نتایج پرسشنامه انجام گرفت و پس از آن برای تحلیل داده های پرسشنامه ، از آزمون T وهمچنین از تحلیل swot بهره گرفتیم.

 

4-6- متغیر های پژوهش

متغیر مشخصه یک عنصر، پدیده ،موجود زنده و یا هر چیزی می باشد که قابلیت تغییر داشته و می تواند مقادیر مختلفی را بپذیرد.در واقع هرگاه صفت یا خصوصیتی در یک جامعه از فردی به فرد دیگر تغییر کند آن را  متغیر جامعه آماری می گویند( هدایت پناه ، 1388 ،40). متغیر های این تجقیق عبارتند از توسعه گردشگری، گردشگری رودخانه دوهزار و پارامترهای زیست محیطی می باشند، البته متغیرها در این پژوهش عمدتأ کیفی هستند.

 

4-7- تعریف متغیر کیفی

متغیر کیفی، به متغیری اطلاق می­گردد که اختلاف و تغییرات بین اندازه­های مختلف آن کیفی می باشد و برای ثبت آن ممکن می باشد از روش­های دیگری غیر از به کار بردن عدد بهره گیری گردد. به بیانی دیگر پژوهشگر، توانایی اندازه­گیری متغیر کیفی را ندارد و ویژگی­های آن را نمی­تواند به وسیلۀ ارقام ریاضی نمایش دهد. برای ثبت مشاهدات یا اندازه­گیری­هایی که از این متغیر به اقدام می­آید، از حروف الفبا یا کد بهره گیری می ­گردد. این­گونه متغیرها را نمی­توان جمع و تفریق نمود و برای آنها مبدأ اندازه­گیری نیز وجود ندارد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

 این پژوهش در صدد پاسخگویی  به سؤالات اساسی زیر می باشد :

آیا با افزایش امکانات رفاهی و سکونتی و بخش خدمات، می توان منطقه مورد مطالعه را به صورت قطب گردشگری در آورد واشتغال زایی را رونق داد؟

 

راهکار های مناسب جهت توسعه گردشگری در منطقه مورد مطالعه کدام می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه


پاسخ دهید