عنوان کامل پایان نامه :

 آخرین ویرایش پایان نامه نرجس غلامی(ارتباط بین الگوهای کسب و کار با عملکرد شرکتهای فعال در شهرکهای صنعتی استان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

الگوهای کسب وکار کارایی محور

شرکتهایی با طرح الگوی کسب وکار کارایی محور قصد افزایش بهره وری معامله در بین شرکای الگوی کسب وکار و کاهش هزینه های معامله را دارند. چندین راه برای کاهش هزینه های معامله و در نتیجه ایجاد ارزشی قابل توجه هست. 1) با اجتناب و یا کاهش هزینه های معامله موجود برای شرکت مرکزی و شرکای آن 2) با کاهش پیچیدگی معامله  3) با کاهش بلاتکلیفی یا عدم تقارن در میان شرکاء از طریق افزایش شفافیت . 4) با کاهش هزینه های هماهنگی و ریسک های معامله .

تئوری علم اقتصاد هزینه معامله، زیر بنای اصلی موضوع طرح الگوی کسب وکار کارایی محور را تشکیل می دهد . این تئوری اساسی سازماندهی شده دارد و هزینه های مدیریت این معاملات را مورد توجه قرار می دهد . هزینه های معامله انواع مختلف هزینه ها مانند هزینه های پژوهش، هزینه های انعقاد قرار داد ، هزینه های کنترل، و هزینه های اجرایی را شامل می گردد . هزینه های پژوهش هزینه های مربوط به جمع آوری اطلاعات برای شناسایی و ارزیابی شرکای معامله احتمالی هستند . هزینه های انعقاد قرار داد شامل هزینه ها برای مذاکره و نوشتن توافق نامه با شرکای معامله می باشد. هزینه های کنترل به هزینه های مربوط به کنترل توافق نامه گفته می گردد و به مقصود حصول اطمینان از آن می باشد که هر یک از طرفین معامله از مقدمات معاملاتی آگاهی کامل دارند و در نهایت هزینه های اجرایی شامل هزینه های مربوط به بعد از خرید و مجازات طرف معامله ایست که به مقدمات اقدام نکرده می باشد.در نظر داشتن این نکته مهم می باشد که طرح الگوی کسب وکار کارایی محور به فعالیتهای شرکت به مقصود کاهش هزینه های معاملات از طریق الگوی تجارت شرکت تصریح دارد. این فعالیتها می تواند شامل پیگیری و ردیابی باشد، ابزاری که خدمات بسته نظیر DHL یا UPS بر مشتریان خود پیشنهاد می دهند. این ابزار به شفافیت معامله کمک می کند زیرا هر دو طرف فرستنده وگیرنده می توانند مسیر بسته پستی را به وسیله خدمات بسته برای کاهش هزینه های تولید شده الگوی کسب وکار نیستند و پس از دایره الگوی کسب وکار حذف می شوند. همانطور که ذکر گردید الگوی کسب وکار کارایی محور با کاهش پیچیدگی ، بلاتکلیفی و یا عدم تقارن در بین شرکای الگوی کسب وکار و بوسیله کاهش هزینه های هماهنگی و ریسک های معامله ارزش ایجاد می کند( برتل ، 2012 ، ص 87) .

مدل مبتنی بر کارایی : به دنبال کاهش هزینه های عملیاتی و افزایش سرعت در عرضه کالا یا خدمت می باشد.  هدف آن ایجاد ارزش از طریق افزایش کارایی عملیاتی می باشد. این مدل بیشتر متکی بر نظریه مبادله – هزینه اقتصادی می باشد. مدلهای کسب وکارمبتنی برکارایی می تواند هم در بازار های سنتی و هم در بازارهای مجازی مطرح باشد. در بازارهای مجازی ازطریق کاهش عدم تقارن اطلاعات در بین خریداران و فروشندگان در عرضه اطلاعات به روز و جامع ، افزایش سرعت و تسهیل اطلاعاتی که از طریق اینترنت به گونه مناسب و آسان می تواند انتقال پیدا کند ، هزینه های جست و جو وچانه زنی مشتریان کاهش می یابد ( آمیت و زات ، 2001 ، ص502).  همچنین ، این مدل می تواند انتخاب گسترده ای در سطح پایینتری از هزینه ها را با کاهش هزینه های توزیع ، مدیریت موجودی اثر بخش، ساده سازی مبادله ها ، زنجیره عرضه مؤثر و کارآمد ، بهره مندی از صرفه های ناشی از مقیاس و افزایش سرعت فرایند مبادله برای مشتریان و فروشندگان فراهم می کند.مدلهای کسب و کار مبتنی بر کارایی ، به دنبال سازماندهی مجدد فعالیتها در جهت کاهش هزینه های مبادله هستند( آمیت و زات ، 2008 ،ص16 ) پس، منبع خلق ارزش در چنین مدلهایی، اصلاح و بهبود فعالیتها و فرایندهای داخلی سازمان می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف این پژوهش عبارتند از :

1-توصیف الگوی کسب وکار نوآور محور ،  الگوی کسب وکار کارآیی محور و عملکرد شرکت

2-تعیین ارتباط بین الگوی کسب وکار  نوآوری محور  و عملکرد شرکت های فعال در شهرکهای صنعتی استان گیلان

3–تعیین ارتباط بین الگوی کسب وکار کارآیی محور و عملکرد شرکت های فعال در شهرکهای صنعتی استان گیلان

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :

 آخرین ویرایش پایان نامه نرجس غلامی(ارتباط بین الگوهای کسب و کار با عملکرد شرکتهای فعال در شهرکهای صنعتی استان گیلان