آخرین ویرایش پایان نامه نرجس غلامی(ارتباط بین الگوهای کسب و کار با عملکرد شرکتهای فعال در شهرکهای صنعتی استان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

نوآوری در مدل کسب وکار

خلق مزیت رقابتی ، برگیرنده شرکتهای موفق می باشد . نوآوری به عنوان یکی از راهکارهای خلق مزیت رقابتی شناخته شده می باشد . نوآوری در فرآیندها ، درفناوری ، درمحصولات و خدمات ، موضوعهای تازه این می باشند ، اما نوآوری در مدل کسب وکار موضوع تازه ای می باشد . شرکتهای پیشرو کوشش می کنند با سوار کردن محصولات و خدمات جدید خود بر مدلهای کسب و کارنوآورانه ، ارزش بیشتری را برای مشتریان خود آفریدهو به آنها تحویل نمایند و از این مسیر مقدار ارزش تصاحبی خود را هم افزایش دهند . مثال معروف نوآوری در مدل کسب وکار ، مدل کسب وکارآی پاد ،آی تونز شرکت اپل می باشد. ترکیب قوی آی پاد ،آی تونز و فروشگاه آنلاین خیلی سریع صنعت موسیقی را متحول نموده و جایگاه برجسته ای را برای اپل ایجاد نمود. نظرسنجیهای مختلفی که در سالهای اخیر صورت گرفته ، بیانگر آن می باشد که اهمیت نوآوری در مدل کسب وکار در حال افزایش می باشد و پیش بینی مدیران ارشد شرکتهای جهانی آن می باشد که در آینده اهمیت نوآوری در مدل کسب و کار بیش از اهمیت نوآوری در محصولات و خدمات می باشد . ازطرف دیگر دگرگونی دیجیتالی دنیا ، در آینده نزدیک ، قابل پیش بینی می باشد . به همین جهت از دنیای آینده ، به دنیایی که در آن ، فیزیک و دیجیتال به هم آمیخته خواهند گردید ،دانسته می گردد. براساس تحقیقات صورت گرفته ، دردهه آخر قرن بیستم ، محصولات و خدمات مبتنی بر فناوری دیجیتال و در دهه اول قرن بیست ویکم ، توزیع دیجیتالی محصولات و خدمات ، رشد و توسعه پیدا کرده اند . برای دهه دوم قرن حاضر،که هم اکنون در سالهای ابتدایی آن قرار داریم ، رشد و توسعه فزاینده ” مدلهای کسب وکار مبتنی بر دگرگونی دیجیتالی ” ،که تاثیر شگرف و فراگیری بر اقتصاد دنیا خواهند گذاشت ، پیش بینی شده می باشد (عماد زاده، 1391،ص9) .

 

مدلهای کسب  و کار از دیدگاه آمیت و زات(2001) ، عبارت می باشد از: مدلهای کسب وکارِ مبتنی بر مکمل سازی وکارایی که منبع خلق ارزش آنها داخلی می باشد ، و مبتنی بر نوآوری وحفظ و نگهداری که منبع خلق ارزش آنها خارجی می باشد.که در اینجا مدلهای که منبع خلق انرژی آنها خارجی می باشد را مطالعه می کنیم .

مدل مبتنی بر حفظ ونگهداری: دراین مدل به دنبال ایجاد برنامه هایی جهت حفظ مشتریان فعلی هستیم. این مدل بیشتر مبتنی بر نظریه شبکه های راهبردی می باشد. پتانسیل خلق ارزش کسب و کارهای الکترونیک با مشتریانی که تشویق می شوند مبادله خود را تکرار کنند یا با شرکای راهبردی ایکه تشویق می شوند ارتباط و همکاری خود را با بنگاه حفظ کنند و آن را بهبود دهند افزایش می یابد. این مدلها از حرکت مشتریان وشرکای راهبردی به سوی رقبا جلوگیری می کنند. چندین راهکار جهت حفظ و, نگهداری مشتریان در این مدل هست. نخست،برنامه های وفاداری  ( وارین[1] ، 1999 ،ص 356) که بر اساس امتیازات خاصی موجب تکرار خرید مشتری می گردد ؛ دوم ، ایجاد استانداردهای برجسته ، انحصاری و رژیمهای حقوقی ( تسی ، 1987) برای فرایندهای کسب وکار محصولات ؛ وسوم، برقراری ارتباط قابل اعتماد با مشتریان . همچنین این نوع مدلهای کسب وکار، اقدام به شخصی سازی کالا ، خدمات و اطلاعات برای مشتریان خود می کنند . اثرات شبکه ای مثبت مستقیم و غیر مستقیم نیز در حفظ و نگهداری مشتریان اهمیت دارد (آمیت و زات ، 2001 ، ص517)  .  این مدلها بدنبال حفظ ونگهداری مشتریان،فروشندگان وغیره هستند (آمیت و زات ، 2008 ،ص17 )  . پس منبع اصلی خلق ارزش این مدل،حفظ ونگهداری مجموعه ذی نفعان سازمانی می باشد .

مدل مبتنی بر نوآوری : عرضه محصول جدید از طریق سازکار ارزشی جدید . این مدل بیشتر از همه متکی بر نظریه توسعه اقتصادی شومپتر می باشد . در حالیکه عرضه کالا یا خدمت جدید ، روشهای تولید ، توزیع ، بازاریابی یا بازارهای جدید ، منابع سنتی خلق ارزش هستند نتایج تحقیقات نشان می دهد که کسب وکارهای الکترونیک در مسیر خود ، نوآور هستند که همانا سازمان مبادله آنها می باشد. این مدلها با برقراری ارتباط با شرکای قبل ، روشهای مبادله جدید ، شناخت و درنظر گرفتن نیازهای پنهان مشتریان یا خلق بازارهای ورود جدید ، اقدام به خلق ارزش می نمایند (آمیت و زات ، 2001 ، ص 517  )  . مدلهای کسب وکار مبتنی بر نوآوری ، اقدام به نوآوری در محتوا  (کالا ،خدمات و اطلاعات مبادله) ، ساختار (سازکار و شرکای مبادله و مسیرهای ارتباط) و شکل نظارتی مبادله ها (جریان و فرایندهای نظارت بر جریان اطلاعات ، منابع ، محصولها) می کنند . پس می توان گفت که تأکید منبع خلق ارزش در این مدل بر ایجاد ارزش جدید می باشد و رویکردآن نیز برون نگر می باشد . جدول (2-4) اندازه وابستگی هر یک از مدلها به نظریه های مدیریت راهبردی را نشان می دهد .

[1] Varian

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف این پژوهش عبارتند از :

1-توصیف الگوی کسب وکار نوآور محور ،  الگوی کسب وکار کارآیی محور و عملکرد شرکت

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-تعیین ارتباط بین الگوی کسب وکار  نوآوری محور  و عملکرد شرکت های فعال در شهرکهای صنعتی استان گیلان

3–تعیین ارتباط بین الگوی کسب وکار کارآیی محور و عملکرد شرکت های فعال در شهرکهای صنعتی استان گیلان

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :

 آخرین ویرایش پایان نامه نرجس غلامی(ارتباط بین الگوهای کسب و کار با عملکرد شرکتهای فعال در شهرکهای صنعتی استان گیلان