عنوان کامل پایان نامه :

 راهکار های توسعه گردشگری در حوزه آبخیز رود دوهزار تنکابن

قسمتی از متن پایان نامه :

تأثیرگردشگری بر اقتصاد

نخستین دلیل توسعه صنعت گردشگری در اغلب کشورها ،بهره برداری از منافع اقتصادی آن می باشد .

اگرچه علت های دیگری نیز در این مورد رائه می گردد(رنجبریان و زاهدی ،1379). به نظر اوه (2005) ، صنعت گردشگری می تواند تأثیر مهمی بر افزایش اشتغال، درآمد های مرتبط با مکان های اقامتی و نیز درآمد های دولتی کشور ها  داشته باشد . از این رو ، گردشگری به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم بر رشد اقتصادی تأثیر می گذارد.

الف) اثر مستقیم:

از آنجایی که گردشگری یکی از صنایع خدماتی می باشد، از این رو درآمد حاصل از این صنعت بخشی از تولید ناخالص داخلی کشور میزبان به شمار می رود و مستقیمأ بر رشد اقتصادی آن کشور تأثیر می گذارد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ب) اثر غیر مستقیم:

گردشگری به صورت غیر مستقیم نیز بر رشد اقتصادی تأثیر می گذارد ، زیرا که اثر پویایی را در کل  نشان می دهد( مارین،1992))اقتصاد به شکل اثرات سر ریز و یا دیگر آثار خارجی

به این شکل که اگر گردشگری به دلیل تعامل زیاد با دیگر فعالیت های اقتصادی ، دچار رونق گردد ، سایر فعالیت های اقتصادی که به آن کالا یا خدمت ارائه می دهند و یا محصول آن را مصرف می کنند، همراه با آن حرکت خواهند نمود. یعنی گردشگری می تواند به عنوان موتوری برای رشد اقتصادی اقدام کند که سایر فعالیت ها را نیز به دنبال خود رو به جلو براند

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

 این پژوهش در صدد پاسخگویی  به سؤالات اساسی زیر می باشد :

آیا با افزایش امکانات رفاهی و سکونتی و بخش خدمات، می توان منطقه مورد مطالعه را به صورت قطب گردشگری در آورد واشتغال زایی را رونق داد؟

 

راهکار های مناسب جهت توسعه گردشگری در منطقه مورد مطالعه کدام می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه


پاسخ دهید