عنوان کامل پایان نامه :

 راهکار های توسعه گردشگری در حوزه آبخیز رود دوهزار تنکابن

قسمتی از متن پایان نامه :

آثار منفی اقتصادی گردشگری

مهمترین آثار منفی اقتصادی گردشگری در ارتباط با برون رفت( نشت به خارج) ارز از کشور میزبان مصداق دارد. برای جلوگیری از برون رفت و نشت سرمایه و ارز ، تقویت ارتباط میان بخش گردشگری و دیگر بخش های اقتصادی و توسعه تولیدات داخلی توصیه می گردد.

از دیگر تبعات منفی اقتصادی گردشگری ، افزایش هزینه های زندگی و قیمت ها در جامعه میزبان ، ضعیف تر شدن طبقه متوسط ، انحصارطلبی ارضی و سفته بازی می باشد (دیبایی،1371). افزایش آلودگی و تراکم ترافیکی نیز از دیگر مضرات گسترش گردشگری در جامعه میزبان تلقی می گردد. به علاوه فصلی بودن درآمد ناشی از گردشگری منجر به راکد ماندن سرمایه در سایر فصول می گردد که  البته این نیز از پیامد های منفی اقتصادی گردشگری می باشد (ابرار، 1377).

 

2-13- اشتغال و گردشگری

گردشگری در ایجاد فرصت های شغلی و کاهش معضل بیکاری ، تصحیح الگوی اشتغال و ایجاد ظرفیت های شغلی پایدار و مستمر  تأثیر بسزایی دارد. 15% از مشاغل در سطح جهانی به بخش گردشگری اختصاص دارد به بیانی دیگر ، از هر 15 فرصت شغلی یکی به بخش گردشگری در سطح جهانی متعلق می باشد (swarbrooke,1999,p.60).

گرچه بخش گردشگری پتانسیل بسیار بالایی در ارتباط با اشتغال دارد، لکن قدرت اشتغال زایی آن بستگی به عواملی نظیر تعداد گردشگر، تعداد شب اقامت آنان و اندازه پر بودن اتاق ها دارد. طبق مطالعه انجام شده در ایران با پر بودن 79% اتاق ها و اقامت 5/4 شب به ازای هر دو اتاق ، یک فرصت شغلی ایجاد شده می باشد (حسین پور ،1382). در گزارش دیگری تعداد مشاغل ایجاد شده  در ایران به ازای هر یک گردشگر 5 فرصت شغلی بوده  که این رقم با احتساب اکوتوریسم  به 8 نفر بالغ می گردد(الماسی،1380). واقعیت آن می باشد که علاوه بر ایجاد فرصت های شغلی مستقیم ، به دو نوع فرصت شغلی ، یکی غیر مستقیم و دیگری القایی نیز بایستی توجه نمود.  مراد از فرصت شغلی القایی ، اشتغالی می باشد که در نتیجه هزینه کردن وخرج کردن درآمد افرادی که به گونه مستقیم و غیر مستقیم در این صنعت شاتغلند ، ایجاد می گردد(ابرار،1377).این صنعت به ازای یک فرصت شغلی مستقیم ،تقریبأ توان ایجاد 6/2 فرصت شغلی غیر مستقیم در سایر بخش ها را دارد(اژدری،1383).

قدرت اشتغال زایی به اندازه مخارجی که گردشگر هزینه می کند نیز بستگی دارد.طبق مطالعات انجام شده ،   به ازای مخارجی که یک سال گردشگر آسیایی هزینه کرده می باشد ، 21 شغل جدید ایجاد شده می باشد که بیشترین آن  به بخش هتلداری اختصاص داشته می باشد (امیریان،1379).تأثیر بخش های گوناگون گردشگری در ایجاد فرصت های شغلی اعم از مستقیم و غیر مستقیم یکسان نمی باشد .

بیشترین درصد ایجاد فرصت های شغلی متعلق به دو بخش اقامت در مهمان پذیرها و هتل ها و بخش خرید می باشد.در مرتبه بعدی بخش غذا و رستوران  و با اهمیت کمتری بخش های حمل و نقل ، سرگرمی ها ، پرواز های خارجی  و بازدید از مراکز گوناگون قرار دارند(حسین پور،1382).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

 این پژوهش در صدد پاسخگویی  به سؤالات اساسی زیر می باشد :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

آیا با افزایش امکانات رفاهی و سکونتی و بخش خدمات، می توان منطقه مورد مطالعه را به صورت قطب گردشگری در آورد واشتغال زایی را رونق داد؟

 

راهکار های مناسب جهت توسعه گردشگری در منطقه مورد مطالعه کدام می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه