عنوان کامل پایان نامه :

 راهکار های توسعه گردشگری در حوزه آبخیز رود دوهزار تنکابن

قسمتی از متن پایان نامه :

بارندگی و اندازه رطوبت

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مقدار بخار آب موجود در هوای مجاور زمین را رطوبت می گویند. رطوبت هم موجب ریزش باران می گردد و هم اندازه متناسب آن برای سلامت جان و تن آدمی مفید می باشد. ار عوامل مؤثر در تبخیر آب ، درجه حرارت می باشد و تغییر حالت فیزیکی آب نیازمند رسیدن به درجه حرارت معینی می باشد.در چنین حالتی رطوبت هوا در تنظیم بخار آب دخالت می کند و شدت باد موجب تجدید. هوا می گردد، یعنی هوای مرطوب ، جانشین هوای خشک می گردد و بخار آب آزاد می گردد.

از دیگر عوامل مؤثر در تبخیر آب ، فشار می باشد، زیرا هرچه اندازه فشار آب کم باشد به همان اندازه کار تبخیر بیشتر انجام می شود.

مقدار نزولات جوی در منطقه تنکابن یعنی بخش جلگه ای و بخش کوهستان چه از نظر کمی و چه از نظر حیث کیفی، متفاوت می باشد. در جلگه رطوبت بیشتر و به صورت باران می بارد اما در کوه رطوبت کمتر و به صورت برف می باشد. اندازه ریزش باران و برف به عوامل متعددی از قبیل وزش بادهای مرطوب ، درجه حرارت ،ارتفاع از سطح دریا و دوری و نزدیکی به آن بستگی دارد.البته بعضی از عوامل مذکور در پاره ای نقاط از اهمیت تام و تمام برخوردار می باشد و در نقطه ای دیگر فاقد اهمیت می باشد. تنکابن به دلیل نزدیک بودن به کوه و دریا از اندازه بارندگی بسیار بهره مند می باشد و در قسمت جلگه ای آن نقطه خشک و جود ندارد.اندازه بارندگی در تمام فصول یکسان نیست .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

 این پژوهش در صدد پاسخگویی  به سؤالات اساسی زیر می باشد :

آیا با افزایش امکانات رفاهی و سکونتی و بخش خدمات، می توان منطقه مورد مطالعه را به صورت قطب گردشگری در آورد واشتغال زایی را رونق داد؟

 

راهکار های مناسب جهت توسعه گردشگری در منطقه مورد مطالعه کدام می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید