عنوان کامل پایان نامه :

 راهکار های توسعه گردشگری در حوزه آبخیز رود دوهزار تنکابن

قسمتی از متن پایان نامه :

محیط زیست و آلودگی های آن

2-8-1- تعریف محیط زیست

محیط زیست، به تماتی محیطی اطلاق می گردد که بشر به گونه مستقیم و غیر مستقیم به آن وابسته می باشد و زندگی فعالیت های او در ارتباط با آن قرار دارد ( قوام ، میرعظیم،1378،3).

 

2-8-2- تعریف آلودگی زیست محیطی

ماده 9 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353، تعریف ذیل را از آلودگی زیست محیطی ارائه می دهد : مقصود از آلوده ساختن محیط زیست عبارت می باشد از پخش با آمیختن مواد خارجی به آب ، هوا، خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوری که زیان آور به حال بشر یا سایر موجودات زنده یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد، تغییر دهد (قوام ، میرعظیم،1378،6).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 این پژوهش در صدد پاسخگویی  به سؤالات اساسی زیر می باشد :

آیا با افزایش امکانات رفاهی و سکونتی و بخش خدمات، می توان منطقه مورد مطالعه را به صورت قطب گردشگری در آورد واشتغال زایی را رونق داد؟

 

راهکار های مناسب جهت توسعه گردشگری در منطقه مورد مطالعه کدام می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه


پاسخ دهید