راهکارهای توسعه‌ی اکوتوریسم در شهرستان رامیان استان گلستان

قسمتی از متن پایان نامه :

 • دیدار از بستگان و دوستان

  هدف بعضی از مسافرت‌ها دیدار از دوستان و آشنایان می باشد. البته در کنار این دیدارها ممکن می باشد بازدیدهایی نیز از جذابیت‌های توریستی به اقدام آید اما کانون اصلی توجه در این نوع مسافرت‌ها دیدار از بستگان و آشنایان می باشد. (همان)

  و. گردشگری طبیعت‌گرا

  گردشگری طبیعت‌گرا آن دسته از فعالیت‌های توریستی را شامل می گردد که مستقیماً با منابع و جذابیت‌های طبعی سرو کار دارند. معمولاً تعامل بین گردشگری و طبیعت به سه صورت می باشد( لاتن و ویور: 35)[1]:

  • بستگی کامل
  • بستگی نسبی
  • بستگی اتفاقی

  در حالت اول، جذابیت توریستی به گونه کامل از طبیعت نشأت می‌گیرند و دیدار از طبیعت، در کانون توجه قرار دارد.

  در حالت دوم ،جذابیت‌های توریستی به گونه نسبی بر طبیعت متکی ‌اند و دیدار از طبیعت، صرفاً بخشی از برنامه‌ی  وسیع‌تر را می‌پوشاند.

  در حالت سوم، جذابیت‌های توریستی به گونه اتفاقی با طبیعت مرتبط می شوند و بازدید از جاذبه‌های طبیعی ممکن ایت به گونه اتفاقی در برنامه‌ی جهانگردان قرار بگیرد.

  گردشگری طبیعت‌گرا را می‌توان در شش دسته‌ی فرعی طبقه‌بندی نمود:

  الف. گردشگری ساحلی یا سه‌ اس[2]

  ب. گردشگری ماجراجویانه

  ج. گردشگری مصرفی

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  د. گردشگری محصور

  ه. گردشگری سلامتی

  و. اکوتوریسم

   در اینجا به تبیین مختصر هر یک از این انواع می‌پردازیم:

   الف. گردشگری ساحلی یا سه ‌اس

  این نوع گردشگری با تفریحی شدن سواحل دریای مدیترانه، حوزه‌کاراییب، قسمت‌هایی از اقیانوس آرام و آسیای  جنوب شرقی ارتباط نزدیک داد( ویور: 98). در واقع این نوع گردشگری با توسعه‌ی بی‌رویه‌ی خود موجب پدید آمدن  اثرات منفی اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و محیط زیستی در این مناطق شده می باشد. در ایران نیز بهره گیری بی‌رویه و نسنجیده از امکانات طبیعی سواحل کشور و تحمیل ضایعات و پسماندهای آلوده به این مناطق باعث شده که صدمات جبران‌ناپذیری بر زیست بوم منطقه وارد آید.

  [1] . Lawton & Weaver

  [2] . Sea, sand, sun, 3S

پرسش اصلی پژوهش (مسأله پژوهش )

1.آیا شهرستان رامیان دارای ویژگیهای مناسب و خاص برای اکوتوریسم می‌باشد؟

2.کدام بخش ها از شهرستان رامیان ویژگی های اکوتوریستی دارد؟

 1. بهره گیری از تحلیل سلسله مراتبی در تقویت اکوتوریسم در شهرستان رامیان تا چه حدی موثر می باشد؟
 2. تأثیر کدام عامل در توسعه نیافتگی اکوتوریسم رامیان از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد ؟
 3. راهکارهای توسعه اکوتوریسم کدامند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه