راهکارهای توسعه‌ی اکوتوریسم در شهرستان رامیان استان گلستان

قسمتی از متن پایان نامه :

  • انگیزه‌ی ناگهانی:سفرهای یک روزه‌ای که جدای از مقصد اصلی گردشگر و در دل طبیعت انجام می‌پذیرند، مشخصه‌ی این بخش می‌باشند. گردشگران داخلی و بین‌المللی مانند کسانی هستند که در این بخش ثبت نام می‌نمایند. طیف فعالیت‌های این بخش بسیار گسترده می باشد.
  • فعالیت و تحرک:متقاضیان این بخش افراد حرفه‌ای جوان یا میان‌سالی هستند که از قبل جای خود را رزرو نموده اند. با این تفاصیل، بخش بازار طبیعت‌گردی می‌تواند با کمک بازاریابی بین‌المللی، ساختار زیربنایی و گسترش محصولات خود را در سطح بین‌المللی توسعه دهد، لیکن در جهت‌گیری‌های خود را بیشتر بر گردشگران داخلی تاکید می‌نماید.

 بخش ویژه:از مشخصات اصلی این بخش، حضور افراد حرفه‌ای مسنی (بازنشسته) می باشد که توقع دارند مجریان فعالیت‌های طبیعت‌گردی مراقبت ویژه‌ای از آنها به اقدام آورند. جهت گیری ان بخش اکثراً متوجه آن دسته از گردشگران بین‌المللی می‌باشد که قبل از رسیدن به استرالیا در تورهای طبیعت‌گردی یک روزه ثبت نام نموده‌اند (دولت استرالیا 1997).وایت( 1995) معتقد می باشد که مطالعات مربوط به بازار طبیعت‌‌گردی نشان می‌دهند که مطالعه تقاضاهای مربوط به طیف مراکز اقامتی نسبت به مطالعه اولویت‌های بازار در ارجحیت قرار دارند. به نظر وی بهتر می باشد که طی مطالعات تحقیقاتی طیف انواع مراکز اقامتی- تسهیلاتی موجود در پایانه‌های گردشگری مشخص گردد. وایت اظهار می‌دارد که بخش عمده‌ای از مراکز به شکل هتل یا متل احداث و اداره می‌گردند. علاوه بر آن، عدم وجود یا کمبود اقامتگاه‌های مخصوص گردشگری ماجرایی،اقامتگاه‌های کوچک و سرپوشیده به وضوح احساس می گردد.

پرسش اصلی پژوهش (مسأله پژوهش )

1.آیا شهرستان رامیان دارای ویژگیهای مناسب و خاص برای اکوتوریسم می‌باشد؟

2.کدام بخش ها از شهرستان رامیان ویژگی های اکوتوریستی دارد؟

  1. بهره گیری از تحلیل سلسله مراتبی در تقویت اکوتوریسم در شهرستان رامیان تا چه حدی موثر می باشد؟
  2. تأثیر کدام عامل در توسعه نیافتگی اکوتوریسم رامیان از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد ؟
  3. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  4. راهکارهای توسعه اکوتوریسم کدامند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه