راهکارهای توسعه‌ی اکوتوریسم در شهرستان رامیان استان گلستان

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • گردشگران و محیط طبیعی مقصد

    گردشگران در محیط طبیعی مقصد به تفرج می پردازند و از آن لذت می برند،این مهم در خصوص گردشگرانی با انگیزه طبیعت گردی روشن‌تر و پررنگ‌تر می باشد.از حضور آنان طبیعت،تحت تاثیر قرار می‌گیرد.از جنبه منفی به خصوص هنگامی که گردشگران انبوه به سوی مقصدی رهسپار می شوند(سواحل دریا-جنگلها یا مراتع و دشتها) انتظار می رود پشت سر آنها کوهی از زباله و تصویری ناخوشایند از مناظر به هم ریخته پدیدار گردد.آنها با گذر در میان جنگلها به سرشاخه‌های جوان ، نهال‌های نورسته و پوشش گیاهی مسیر آسیب می‌رسانند،به لانه های پرندگان دست‌اندازی می‌کنند و سروصدای ایشان جانوران را آزار می‌رساند.گردهم آمدن آنها و روشن کردن آتش به حوادث ناگوار عظیمی همچون آتش سوزیهای گسترده در مراتع و جنگلها منجر می گردد که به سادگی و برای سالها قابل جبران نیستند.اما این تصاویر نامساعد برخلاف انتظار،همیشگی نیستند و آهسته آهسته با طرح موضوعات مهمی زیرا اکوتوریسم،گردشگری متعهدانه و مسئولانه و گردشگری کم ضرر و گردشگری پایدار در میان گردشگران حرفه ای در سراسر جهان رنگ می بازد و شکلهای سالم و کم ضرر گردشگری برای محیط طبیعی جای آنها را می گیرد.به علاوه گردشگران متعهد نه فقط می کوشند تا خود آسیب رسانی کمتری به محیط داشته باشند،بلکه نسبت به شرایط محیطی چنان حساس هستند که هرگاه رویدادی ناخوشایند سلامت محیط را تهدید نماید در جهت رفع آن مجدانه می کوشند.(رنجبریان و زاهدی،1389: 169)

     

پرسش اصلی پژوهش (مسأله پژوهش )

1.آیا شهرستان رامیان دارای ویژگیهای مناسب و خاص برای اکوتوریسم می‌باشد؟

2.کدام بخش ها از شهرستان رامیان ویژگی های اکوتوریستی دارد؟

  1. بهره گیری از تحلیل سلسله مراتبی در تقویت اکوتوریسم در شهرستان رامیان تا چه حدی موثر می باشد؟
  2. تأثیر کدام عامل در توسعه نیافتگی اکوتوریسم رامیان از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد ؟
  3. راهکارهای توسعه اکوتوریسم کدامند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه