راهکارهای توسعه‌ی اکوتوریسم در شهرستان رامیان استان گلستان

قسمتی از متن پایان نامه :

  • مقدمه

گردشگری با سرعتی بیش از گذشته در حال تغییر و دگرگونی می باشد این تحولات که از انقلاب صنعتی آغاز شده همچنان ادامه دارد . تولید اتومبیل ، ایجاد و گسترش راه آهن تسهیلات پرواز هواپیماهای مسافرتی و بازنگری قوانین کار و افزایش اوقات فراغت همگی دست به دست هم داده اند تا صنعتی نوپا به نام گردشگری را شکل دهند.

اما گردشگری به دلیل اهمیت  و اثراتی که از لحاظ اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و زیست محیطی که در سازمانهای فضایی شهر و روستا می تواند داشته باشد، بدون برنامه ریزی امکان پذیر و دست یافتنی نخواهد بود. به گونه کلی برنامه ریزی قادر می باشد تا تأثیر مهم و کلیدی در حل تضادهایی که توسعه گردشگری می تواند ایجاد نماید اعمال کند ، توسعه گردشگری از یک سومی تواند اثرات و منافع مثبت اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و حتی زیست محیطی در جامعه گردشگر پذیر داشته باشد و از سوی دیگر اثرات منفی در تمامی ابعاد و بخصوص در بعد زیست محیطی ایجاد نماید ، ایجاد تعادل در این زمینه بایستی به گونه ای باشد که اثرات مثبت بیشتر از اثرات منفی باشد .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اگر به منابع محیطی و منابع انسانی که اساس رشد و توسعه اند بی توجهی و یا کم توجهی گردد بدون شک منجر به توسعه پایدار نخواهد گردید و با معضلات و معضلات فراوانی روبرو خواهیم گردید. پتانسیل گردشگری ، بیش از همه چیز به سرمایه های جغرافیایی کیفیت مناظر طبیعی و آثار تاریخی و فرهنگ بومی آن بستگی دارد‏ ‏‏‏ لذا ارزش نهادن به این عوامل و تبدیل آنها به عناصر قابل عرضه ، ترویج سیاست ، حفظ و مراقبت از سنتها ، آداب و رسوم ، چشم انداز ها ، محیط زیست منطقه ، جذابیت و اقامت آن را تضمین می نماید  و شهرستان رامیان را به صورت یک محصول گردشگری در می آورد.

“انجمن بین المللی بوم گردی ” تاسیس شده به سال 1990 این تعریف از بوم گردی را تایید کرده می باشد:

” بومگردی سفر مسئولانه به مناطق طبیعی می باشد که از محیط زیست حفاظت می نماید و زندگی بهتر و رفاه بیشتری را برای مردم محلی فراهم می کند.”(درام و مور،1387: 4)

همانقدر که آگاهی و تجربه نسبت به فعالیتهای بومگردی افزایش مییابد،نیاز به ارائه تعاریف جامعتری تفصیلیتر بیشتر احساس می گردد،در سال 1999،مارتا هانی[1] تعریفی عالی و دقیق از بوم گردی ارائه نمود:

” بوم گردی معمولا سفری می باشد به مناطق حفاظت شده[2] ی بکر  و آسیب پذیر که کوشش می گردد تاثیر این سفر بر محیط اندک باشد،در مقیاس کوچک انجام پذیرد،به افزایش سطح آگاهی گردشگران کمک نماید،سرمایه هایی را برای حفظ محیط زیست فراهم کند،به گونه مستقیم به توسعه اقتصادی و اقتدار سیاسی جوامع محلی کمک کند و به فرهنگ های مختلف و حقوق بشر تکریم گذارد.”(همان:5)

[1] .Martha Honey

[2] .Protected Area

پرسش اصلی پژوهش (مسأله پژوهش )

1.آیا شهرستان رامیان دارای ویژگیهای مناسب و خاص برای اکوتوریسم می‌باشد؟

2.کدام بخش ها از شهرستان رامیان ویژگی های اکوتوریستی دارد؟

  1. بهره گیری از تحلیل سلسله مراتبی در تقویت اکوتوریسم در شهرستان رامیان تا چه حدی موثر می باشد؟
  2. تأثیر کدام عامل در توسعه نیافتگی اکوتوریسم رامیان از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد ؟
  3. راهکارهای توسعه اکوتوریسم کدامند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه