عنوان کامل پایان نامه :

 راهکارهای توسعه‌ی اکوتوریسم در شهرستان رامیان استان گلستان

قسمتی از متن پایان نامه :

 • اصول گردشگری پایدار
             1-        بهره‌برداری با منابع با روشی پایدار

  حفاظت و بهره گیری پایدار از مناطق طبیعی،فرهنگی و اجتماعی نکته مهم و حائز اهمیتی بوده و مبین مفهوم مشاغل دراز مدت در بخش گردشگری می باشد.

  2-        کاهش اتلاف منابع و مصرف بیش از حد آنها

  کاهش اتلاف منابع و مصرف بیش از حد آنها، از هزینه‌های مربوط به مرمت و تعمیر خسارات دراز مدت زیست محیطی جلوگیری نموده و در ارتقاء کیفیت گردشگری سهیم می‌باشند.

  3-        حفظ تنوع

  حفظ و تقویت تنوع منابع طبیعی، فرهنگی و اجتماعی برای گردشگری پایدار در درازمدت ضروری می‌باشد و موجب ایجاد قابلیت تجدید شوندگی در منابع گردشگری می گردد.

  4-        انجام برنامه‌ریزی با هدف تکامل صنعت گردشگری

  توسعه‌ی گردشگری در چارچوب برنامه‌ریزی راهبردی محلی و ملی و با تعهد نسبت به EIAsموجب افزایش قدرت زیستب این صنعت در دراز مدت می گردد.

  5-        طرفداری از اقتصاد محلی

  صنعت گردشگری با طرفداری از طیف گسترده فعالیت‌های اقتصادی محلی و با محاسبه ارزشها / هزینه‌های زیست محیطی از یک سوء موجب حفظ اقتصاد محلی شده و از سوی دیگر از ایجاد خسارات زیست محیطی جلوگیری می‌نماید.

  6-        مشارکت جوامع محلی در کارهای اجرائی

  دخالت همه‌ جانبه جوامع بومی در بخش گردشگری نه تنها برای بومیان و محیط زیست مفید بوده و برای هردو منافع خوبی را بدنبال دارد، بلکه موجب بهبود کیفیت فعالیت گرشگری نیز می گردد.

  7-        برپایی جلسات مشاوره و مذاکره میان مردم، مسئولین و سرمایه گگذاران بخش گردشگری

  همکاری مشترک صنعت گردشگری، جوامع بومی، سازمانها و موسسات مختلف جهت رفع تضادهای بالقوه‌ای که میان منافع ومنابع متعدد گردشگری حاصل می گردد، مستلزم انجام مذاکره و مشاوره میان اعضای دست اندرکار این صنعت می‌باشد.

  8-        آموزش افراد شاغل در بخش گردشگری

  ارائه آموزش به شاغلین بخش گردشگری موجب تکمیل روش‌های عملی در توسعه پایدار شده و به واسطه استخدام افراد بومی در تمامی زمینه‌های مرتبط با این صنعت و آموزش آنها موجب بهبود کیفیت محصولات گردشگری می گردد.

  9-        بازار گردشگری معتبر، مطمئن و متعهد

  بازار گردشگری معتبر، مطمئن و متعهدبازاری می باشد که با ارائه اطلاعات کامل و صحیح به گردشگران، باعث افزایش اندازه تکریم و توجه جهانگردان نسبت به محیط زیست و خصوصیات اجتماعی و فرهنگی منطقه‌شده و موجبات رضایت مشتریان را فراهم می‌نماید.

  10-      انجام تحقیقات مرتبط با بخش گردشگری

  انجام پژوهش و پژوهش در زمینه و تحلیل این اطلاعات جهت نظارت بر صنعت گردشگری و حل مسائل و معضلات آن ضروری بوده و برای مقاصد گردشگری، صنعت گردشگری و مصرف کنندگان آن منافع مطلوبی را ایجاد خواهد نمود.

پرسش اصلی پژوهش (مسأله پژوهش )

1.آیا شهرستان رامیان دارای ویژگیهای مناسب و خاص برای اکوتوریسم می‌باشد؟

2.کدام بخش ها از شهرستان رامیان ویژگی های اکوتوریستی دارد؟

 1. بهره گیری از تحلیل سلسله مراتبی در تقویت اکوتوریسم در شهرستان رامیان تا چه حدی موثر می باشد؟
 2. تأثیر کدام عامل در توسعه نیافتگی اکوتوریسم رامیان از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد ؟
 3. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 4. راهکارهای توسعه اکوتوریسم کدامند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه


پاسخ دهید