عنوان کامل پایان نامه :

 راهکارهای توسعه‌ی اکوتوریسم در شهرستان رامیان استان گلستان

قسمتی از متن پایان نامه :

 • گردشگری ماجراجویانه[1]

  گردشگری ماجراجویانه نوعی از گردشگری می باشد که تاحدودی با خطر ملازمه دارد و فعالیت فیزیکی و مهارت ویژه‌ای را می‌طلبد(فنل،99و هال،92)[2].نمونه‌هایی از این نوع گردشگری عبارتند از: اسکی روی آب، کوهنوردی، دریانوردی، غارنوردی، که در کلیه‌ی این فعالیت‌ها، طبیعت، فرد را به کوشش و چالش وا می‌دارد و این کوشش‌ها با هیجان همراه می باشد.

  ج. گردشگری مصرفی[3]

  در کلیه‌ی انواع گردشگری به گونه عام، عامل مصرف هست. اما گردشگری مصرفی تصریح به فعالیت‌هایی دارد که به مصرف و آسیب رساندن به منابع طبیعی می‌انجامند.

  متداولترین نوع گردشگری مصرفی، ماهیگیری و شکار می باشد. این نوع گردشگری مصرفی تصریح به فعالیت‌هایی دارد که به مصرف و آسیب رساندن به منابع طبیعی منجر می گردد.

  متداولترین نوع گردشگری مصرفی، ماهیگیری و شکار می باشد. این نوع گردشگری با انتقادات فراوانی مواجه شده می باشد. مانند اینکه کشتن جانوارن از نظر محیط زیستی، سبب ایجاد اختلال در توازن اکولوژیکی می گردد.

  د. گردشگری محصور[4]

  مقصود از گردشگری محصور آن نوع از گردشگری می باشد که عواملی از محیط زیست طبیعی را تحت شرایط خاص و کنترل شده‌ نگهداری می‌کنند و در معرض دید توریست‌ها قرار می‌دهند، مانند باغ وحش‌ها، اکواریوم‌ها‌، قفس‌های پرندگان و باغ‌های بوتانیک.

  گردشگری محصور نیز از نظر اخلاقی مورد انتقاد قرار گرفته می باشد و به همین دلیل در اغلب کشورهای پیشرفته جهان کوشش می گردد که شرایط آزائتر و طبیعی تری برای حیوانات فراهم گردد و لذا گرایش‌هایی پدید آمده که باغ وحش‌ها به پارک‌های ملی با فضای تیشتر و شرایطی بیشتر و شرایطی مشابه با وضع طبیعی برای جانوارن تبدیل شوند.(زاهدی،1390: 28)[1]. Adventure tourism

  [2] . Fennell & hall

  [3] .Consumptive tourism

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  [4]. Captive tourism

پرسش اصلی پژوهش (مسأله پژوهش )

1.آیا شهرستان رامیان دارای ویژگیهای مناسب و خاص برای اکوتوریسم می‌باشد؟

2.کدام بخش ها از شهرستان رامیان ویژگی های اکوتوریستی دارد؟

 1. بهره گیری از تحلیل سلسله مراتبی در تقویت اکوتوریسم در شهرستان رامیان تا چه حدی موثر می باشد؟
 2. تأثیر کدام عامل در توسعه نیافتگی اکوتوریسم رامیان از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد ؟
 3. راهکارهای توسعه اکوتوریسم کدامند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه