عنوان کامل پایان نامه :

 راهکارهای توسعه‌ی اکوتوریسم در شهرستان رامیان استان گلستان

قسمتی از متن پایان نامه :

 • . ارزیابی منابع اکوتوریسم

  برای شناخت منابع و اگاهی از فرصت‌ها و ظرفیت‌های اکوتوریستی روش‌های متفاوتی هست در اینجا به دو روش متداولتر یعنی مطالعه تحمل، و ارزیابی طیف فرصتهای اکوتوریسم تصریح می گردد.(زاهدی،1390: 160)

  2-10-1. ظرفیت قابل تحمل و خورند

  مقاصد گردشگری از یک سو چشم انتظار ورود گردشگران هستند و از دیگرسو نگران آثار منفی زیست محیطی حضور آنان.این دغدغه مدیران گردشگری در مقاصد را گاه با این سوال مواجه می سازد که مقصد مورد نظر ما تا چه اندازه می تواند پذیرای گردشگران باشد.

  مفهوم ظرفیت قابل تحمل تاریخچه ای غنی در موضوع منابع طبیعی دارد.این موضوع به خصوص در چارچوب مسائل مربوط به حیات وحش و مدیریت چراگاهها کاربرد داشته می باشد.در این برداشت از  ظرفیت قابل تحمل سوال آن بوده می باشد که چه تعداد از حیوانات در یک منطقه مرتعی می توان نگهداری نمود بدون آنکه بهره برداری طی دوره های آتی از آن دچار مشکل گردد.بعدها موضوع ظرفیت قابل تحمل در مورد مقاصد و جاذبه های گردشگری نیز کاربرد پیدا نمود و در دهه 1930 میلادی در خصوص پارکهای ملی مورد بهره گیری واقع گردید.اما در دهه 1960 میلادی بود که کاربرد جدی این مفهوم در خصوص جاذبه ها واقعا جدی گرفته گردید.در آغاز مسئله اندازه بهره گیری گردشگران از یک مقصد گردشگری و شرایط محیطی مقصد در چارچوب بحث قرار گرفت.فرض بر آن بود که تعداد بازدید کنندگان با اندازه تاثیرات بر محیط ،از نظر تاثیر بر خاک ،محیط گیاهی و متغیرهای دیگر مربوط می باشد.اما بعدها به بعد دیگری از ظرفیت قابل تحمل نیز پرداخته گردید.در این بعد مسئله تاثیرات اجتماعی حضور گردشگر در مقصد نیز مورد توجه قرار گرفت.به تعبیری نگاه از این سو که ظرفیت قابل تحمل گردشگاه را تنها به سمت عوامل زیست محیطی و اندازه گیری تاثیرات مخرب چنین حضوری محدود سازیم به سمت معرفی ظرفیت قابل تحمل براساس ارزشهای انسانی نیز سوق پیدا نمود.هر چه افراد بازدید کننده از یک مقصد بیشتر باشند،نه تنها محیط طبیعی ، بلکه کیفیت بازدید افراد نیز متاثر خواهد گردید.

  شاید مهمترین مشکلی که پیش روی محققان علاقمند به مسئله ظرفیت قابل تحمل هست و یکی از علت های توفیق کمتر چنین مطالعاتی نیز بوده  را بایستی در مسئله ارائه استانداردهای قابل قبولی برای این ظرفیت دانست.به تعبیری بر سر اینکه چه اندازه تغییرات در محیط مجاز بایستی شناخته گردد توافق عمومی ای وجود ندارد.به عنوان مثال می دانیم تردد گردشگران در یک پارک طبیعی و برروی مسیرهای احداث شده آن به تراکم خاک منطقه تردد منجر می گردد، حال سوال اینست که چه حدی از تراکم خاک قابل پذیرش (بخوانیم قابل تحمل) و چه حدی غیرمجاز بایستی دانسته گردد. .(رنجبریان و زاهدی،1389: 170-171)

  مقصود از ظرفیت تحمل و خورند [1]یک منطقه اکوتوریستی تعداد توریست‌هایی می باشد که آن منطقه اکوتوریستی تعداد توریست‌هایی که آن منطقه می‌تواند در یک ظرف زمانی معین(روز، ماه، سال) بپذیرد. این ظرفیت به وسعت و توپوگرافی منطقه، نوع خاک، نحوه‌ی رفتار جانوری، اندازه و کیفیت تسهیلات توریستی موجود در منطقه بستگی دارد( بو:153).

  سازمان جهانی گردشگری، ظرفیت تحمل را چنین تعریف کرده می باشد:

  ((تعداد ویزیتورهایی که یک ناحیه می‌تواند با سطح بالایی از رضایت و کمترین تأثیر بر منابع، پاسخگو باشد.)) (زاهدی،1390: 160)

  برای اینکه بتوان از ظرفیت تحمل به عنوان یک چارچوب مناسب بهره گیری نمود، لازم می باشد که :

  اولاً، ویژگی‌های طبیعی و اجتماعی منطقه مورد مطالعه قرار گیرد، معیارها و شاخص‌هایی برای هر یک در نظر گرفته گردد و مشخص گردد که ظرفیت پذیرش در هر مورد چقدر می باشد.

  ثانیاً، مدیران و مسئولان بتوانند در موارد لزوم اندازه دسترسی به مناطق موردنظر را محدود کنند، بدین معنی که از نظر قانونی اجازه‌ی ایجاد محدودیت را داشته باشند و از نظر امکانات مورد نیاز برای اعمال کنترل موثر در مضیقه نباشند.با این ترتیب، با در نظر داشتن ظرفیت تحمل مناطق اکوتوریستی می‌توان با برنامه‌ریزی صحیح از یک سو از امکانات این مناطق بهره گرفت و از سوی دیگر مانع آمدن خسارات جبران‌ناپذیر بر خاک، آب، هوا، رفتار جانوری و گیاهی موجود در این مناطق گردید.ظرفیت تحمل را از منظر مختلفی می‌توان مشخص نمود :

  • تعداد توریست
  • جامعه میزبان
  • محیط زیست
  • مقصد مورد نظر
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  برای هریک از موارد مزبور، پس از محاسبه دقیق ظرفیت تحمل بایستی محدودیت‌های منطقی و معقول تعیین گردد و محدودیت‌های مشخص شده، به گونه جدی اعمال گردد. بدیهی می باشد که در نظر گرفتن ضمانت احرایی قوی در این مورد پیش شرط رعایت حدود اعلام شده خواهد بود(همان:161-162).

  [1]. Cumulative enviromental impact assessment

پرسش اصلی پژوهش (مسأله پژوهش )

1.آیا شهرستان رامیان دارای ویژگیهای مناسب و خاص برای اکوتوریسم می‌باشد؟

2.کدام بخش ها از شهرستان رامیان ویژگی های اکوتوریستی دارد؟

 1. بهره گیری از تحلیل سلسله مراتبی در تقویت اکوتوریسم در شهرستان رامیان تا چه حدی موثر می باشد؟
 2. تأثیر کدام عامل در توسعه نیافتگی اکوتوریسم رامیان از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد ؟
 3. راهکارهای توسعه اکوتوریسم کدامند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه


پاسخ دهید