راهکارهای توسعه‌ی اکوتوریسم در شهرستان رامیان استان گلستان

قسمتی از متن پایان نامه :

  • اکوتوریسم

اکوتوریسم(بومگردی) عبارت می باشد از مسافرت مسئولانه به نواحی نسبتاً بکر طبیعی به مقصود لذت بردن از طبیعت به نحوی که اثرات منفی کمی بر طبیعت دارد و زمینه مشارکت اقتصادی – اجتماعی جمعیت بومی را فراهم می‌آورد.

تیسدل نیز تعریف دیگری ارائه می دهد :

  • سفر به طبیعت به نحوی که در عین محافظت از اکوسیستم، به شان جوامع محلی نیز تکریم گذارده گردد. در این تعریف، علاوه بر منابع طبیعی، به ارزشهای مردم محل نیز توجه شده می باشد و ضرورت ایجاد توازن بین منابع طبیعی، گردشگری، جامعه‌ی محلی و توریست‌ها مورد توجه قرار گرفته می باشد (تیسدل: 534).[1]

همچنین در تعریف دیگری داریم :

  • طبیعت گردی[2] : نوعی گردشگری ساده برای بازدید از نواحی طبیعی می باشد.طبیعت گردی،ارتباط نزدیکی با بوم گردی دارد اما ضرورتا در برگیرنده حفظ محیط زیست یا حفظ پایداری طبیعت نیست،بلکه نوعی گردشگری می باشد که بیشتر در نواحی طبیعی رخ می دهد،پیش از آنکه طرحی تهیه گردد و ضوابط حفظ محیط زیست در محل به اجرا در آید. (درام و مور،1387: 15)

اندی درام بین طبیعت گردی و طبیعت گردی پایدار تفاوتهایی را اظهار می کند :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • طبیعت گردی پایدار[3] :این اصطلاح به بومگردی(اکوتوریسم) بسیار نزدیک می باشد، اما تمامی معیارهای ضروری بومگردی را در بر نمی گیرد.برای مثال یک تله کابین ،گردشگران را از فراز جنگلهای بارانی عبور می دهد و شاید این اقدام برای حفظ محیط زیست نیز سودمند باشد و در عین حال دانش و آگاهی گردشگران را افزایش دهد،اما از آنجا که در این شیوه گردشگری،سطح بالایی از فناوری به کار رفته می باشد ،در نتیجه این شیوه مانعی بین گردشگر و محیط طبیعی ایجاد می کند،پس عنوان بومگردی بر این نوع گردشگری صحیح نیست.

[1] . Tisdell

[2]. Nature Tourism (WCED, ,P.43)

[3] .Sustainable Nature Tourism

پرسش اصلی پژوهش (مسأله پژوهش )

1.آیا شهرستان رامیان دارای ویژگیهای مناسب و خاص برای اکوتوریسم می‌باشد؟

2.کدام بخش ها از شهرستان رامیان ویژگی های اکوتوریستی دارد؟

  1. بهره گیری از تحلیل سلسله مراتبی در تقویت اکوتوریسم در شهرستان رامیان تا چه حدی موثر می باشد؟
  2. تأثیر کدام عامل در توسعه نیافتگی اکوتوریسم رامیان از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد ؟
  3. راهکارهای توسعه اکوتوریسم کدامند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه