راهکار های توسعه گردشگری در حوزه آبخیز رود دوهزار تنکابن

قسمتی از متن پایان نامه :

 

(Johan Viljan& KHoladi tlabela) – ویلژوئن و تلابلا (2007) 9

در پژوهش تحت عنوان توسعه گردشگری روستایی در آفریقای جنوبی (گرایش ها و چالش ها )پس از اظهار تعاریف گوناگون از گردشگری روستایی به معرفی فعالیت های کشورهای مختلف در زمینه گردشگری روستایی وبیان گرایش های توسعه گردشگری روستایی بین المللی پرداخته و پس ازآن به ارائه سیاست های ممکن در توسعه گردشگری روستایی در آفریقای جنوبی اقدام نموده اند. در قسمتی از این پژوهش به توصیف انواع مختلف گردشگری  روستایی توسعه یافته در آفریقای جنوبی که سبب موفقیت این کشور در جلب گردشگر به نواحی روستایی شده اند ، پرداخته و هر یک را به اختصار تبیین داده اند . بنا به گفته این دو دانشمند ، انواع مختلف گردشگری روستایی توسعه یافته در آفریقای جنوبی شامل :

گردشگری مبتنی بر اجتماع ، اکوتوریسم، گردشگری فرهنگی ، گردشگری ماجراجویانه و کم خرج و در نهایت شکارهای مزرعه ای می باشد.

، (2012) Reihanian, Noor Zalina binti ,Tan van hin10-

. SWOT پارک ملی بوجاق؛ایران.عنوان مقاله: راهکارهای توسعه پایدار گردشگری با بهره گیری از

)BNP) در این مقاله به مطالعه فایده تغییر شرایط کنونی گردشگری  در پارک ملی بوجاق

(منطقه ای در شمال ایران به وسعت 3177 هکتار)برای ایجاد مدل پایدارگردشگری می پردازد .برای برنامه ریزی و بهره گیری از این مدل ، از ابزار مختلف مدیریتی و تصمیم گیری مانند مصاحبه ، تحقیقات پرسشنامه ای و تحلیل سوات بهره گیری شده می باشد.

محققان در این مقاله بر این عقیده می باشند که این منطقه از پتانسیل های بالایی برای جذب گردشگر برخوردار می باشد اما متأسفانه زیرساخت آن و توسعه آن کافی نمی باشد زیرا دولت در این منطقه توجه کافی به صنعت گردشگری نداشته می باشد و پارک ملی بوجاق به شکل فعالیت های عمده و ناپایدار گردشگری رها شده می باشد و به نظر می رسد مسأله اصلی گردشگری در ایران ، عدم وجود مطالعات کامل برتوریسم پایدار می باشد.

، عنوان: ” پژوهش در زمینه راهکارهای توسعه گردشگری (2012)Xueming Zhang11-

)) براساس تحلیل سوات”. Suzhou))روستایی در

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در این مقاله از روش تحلیل سوات برای ارزیابی جامع و نقاط مثبت و منفی ، فرصت ها وتحلیل ها درراه توسعه گردشگری روستایی در Suzhou بهره گیری شده می باشد و هدف آن ارتقاء توسعه پایدار گردشگری روستایی در  آن منطقه می باشد و معتقد می باشد که گردشگری روستایی می تواند از منابع گردشگری در مناطق روستایی بهره گیری   کند و به این شکل ساختار های صنعتی روستایی را تحلیل نماید و زنجیره صنعتی کشاورزی را توسعه دهد ، خدمات گردشگری روستایی را افزایش دهد ، اشتغال ورزی را جدا از کشاورزی تقویت کند و پایه اقتصادی بهتری برای ساختار روستایی جدید ایجاد نماید .

،در مقاله ای با عنوان ” اشتغال گردشگری در طول تحول اقتصادی” (1997)Szivas Edith & Riley 12- به مطالعه اشتغال در صنعت گردشگری پرداخته اند و بر این عقیده اند که صنعت گردشگری به عنوان پناهگاهی برای شاغلین سایر صنایع به شمار می رود و کارگران این بخش معمولأ از طیف وسیعی از صنایع دیگر آمده اند.

  ،با مقاله ای با عنوان ” گردشگری و اشتغال در پارک آدیرون داک” (2002)Brkwn Tommy & Nancy13- ، به مطالعه اثرات گردشگری و فصلی شدن آن می پردازد. بر اساس داده های اولیه بدست آمده از  این پارک می توان به برآورد های منطقی از اشتغال مربوط به گردشگری و فصلی شدن آنها پرداخت

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

 این پژوهش در صدد پاسخگویی  به سؤالات اساسی زیر می باشد :

آیا با افزایش امکانات رفاهی و سکونتی و بخش خدمات، می توان منطقه مورد مطالعه را به صورت قطب گردشگری در آورد واشتغال زایی را رونق داد؟

 

راهکار های مناسب جهت توسعه گردشگری در منطقه مورد مطالعه کدام می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه