عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه آثار تجارت با چین بر اشتغال بخش صنعت ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

) مفاهیم، تعاریف و تقسیم بندی­های مربوط به صنعت

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اظهار مفاهیم، تعاریف و تقسیم­بندی­های مربوط به صنعت، دید روشنی نسبت به این بخش حاصل کرده و درک ویژگی­ها و خصوصیات مربوط به آن را آسان­تر می­کند. پس در بخش بعدی کوشش بر آن می باشد که به پاره­ای از این مفاهیم برای روشن­تر شدن حوزه مطالعه پرداخته گردد.

 

 

3-4-1-1) صنعت

صنعت شامل مجموعه فعالیت­هایی می باشد که منجر به تغییر شکل فیزیکی یا شیمیایی مواد مختلف و تبدیل آن­ها به محصولات جدید می­گردد، اعم از اینکه این تغییرات به وسیله دست یا ماشین، در کارگاه یا منزل انجام گردد (وزارت صنعت، معدن و تجارت).

ISIC[1] به معنای طبقه بندی استاندارد بین­المللی صنایع کلیه فعالیت­های اقتصادی، یک طبقه بندی مرجع برای کلیه فعالیت­های اقتصادی می­باشد که در سال 1948 تدوین و مورد تایید و تصویب کمیسیون اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد قرار گرفته می باشد. سلسله مراتب مورد بهره گیری در این طبقه­بندی عبارتند از: حروف الفبایی رده­های جدول که قسمت نامیده می­شوند، ارقام دو رقمی برای تعیین بخش، ارقام سه رقمی برای تعیین گروه و ارقام چهار رقمی برای تعیین طبقه. به عنوان مثال الف، قسمت کشاورزی و شکار و جنگلداری و ت، قسمت صنعت را دربرمی­گیرد. بخش صنعت نیز کدهای 15 تا 38 را شامل می­گردد.

اما در تبیین انتخاب بخش صنعت به عنوان حوزه مطالعاتی در میان بخش­های مختلف اقتصادی، بایستی این نکته را متذکر گردید که این بخش همانند دماسنجی برای فعالیت­های اقتصادی کشور اقدام کرده و مطالعه آثار تجارت در این حوزه، دید روشنی نسبت به سایر بخش­های اقتصادی به­دست می­دهد.

3-4-1-2) کارگاه صنعتی

کارگاه صنعتی مکان ثابتی می باشد که در آن مجموعه­ای از سرمایه و نیروی کار به مقصود تولید یک یا چند محصول صنعتی به کار گرفته شده می باشد. کارگاه صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر کارگاهی می باشد که متوسط تعداد کارکنانش در طول سال ده نفر و بیشتر بوده می باشد (سایت مرکز آمار ایران).

[1] International Standard Industrial classification of all Economic Activities

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

با در نظر داشتن حجم رو به­فزاینده مبادلات ایران و چین در سالیان اخیر، این پرسش اساسی مطرح می­گردد که: “به­دنبال سیاست برقراری ارتباط تجاری با کشور چین، آیا اشتغال صنعتی بهبود می­یابد یا برعکس، این ارتباط، جایگاه شغلی شاغلان در بخش صنعت را مورد تهدید قرار داده می باشد.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه