عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه آثار تجارت با چین بر اشتغال بخش صنعت ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

طریقه اشتغال در کارگاه­های صنعتی با ده نفر کارکن و بیشتر طی سال­های 1375 تا 1386

در سال 75، 845534 نفر در کارگاه­های صنعتی مشغول به کار بوده­اند. در این بین، سهم صنایع مواد غذایی وآشامیدنی 14 درصد، تولید منسوجات 18 درصد، تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی 15 درصد، تولید فلزات اساسی و تولید ماشین­آلات و تجهیزات طبقه­بندی نشده هر یک 7 درصد می­باشد.

در سال 76، 875528 نفر غیر از شاغلین کارگاه­های صنعتی مورد مطالعه بوده­اند. 13 درصد این افراد در صنایع مواد غذایی و آشامیدنی، 17 درصد در تولید منسوجات، 15 درصد در تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی و مشابه سال قبل، 14 درصد در صنایع تولید فلزات اساسی و تولید ماشین­آلات و تجهیزات مشغول به کار بوده­اند. کارگاه­های صنعتی در این دوره افزایش 5/3 درصدی کارکنان را تجربه می­کنند.

در سال 77، توزیع اشتغال در صنایع فلزات اساسی و تولید ماشین­آلات مشابه سال­های پیش از آن تکرار می­گردد و صنایع تولید مواد غذایی و آشامیدنی و تولید منسوجات و تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی، با سهم­های 13، 16 و 14 درصد کماکان غیر از بخش­هایی هستند که بیشترین تعداد شاغلان بخش صنعت را به خود جذب می­کنند. سال 77 با جذب 882196 نفر در کارگاه­های صنعتی با 10 نفر کارکن و بیشتر، نسبت به سال پیش از خود، رشد کمتر از یک درصد را نشان می­دهد.

در سال­های 78 و 79 و 80، به­ ترتیب 882763، 905610 و 921106 نفر، شاغلین کارگاه­های صنعتی می­باشند. در این سال­ها، صنعت تولید منسوجات بالاترین اندازه اشتغال را تجربه می­کند و پس از آن، صنایع تولید مواد غذایی و تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی کماکان غیر از صنایعی هستند که نسبت به دیگر بخش­ها گروه عمده­ای از شاغلان را به خود اختصاص می­دهند. همان­گونه که از آمار پیداست، طریقه رشد اشتغال در این سال­ها هم­چنان ادامه پیدا می­کند.

در سال­های 81 و 82، اشتغال صنعت منسوجات هم­چنان به طریقه کاهشی خود ادامه می­دهد، به­طوری که سهم اشتغال 18 درصدی این صنعت در سال 75، به حدود 12 درصد در سال 81 و 10 درصد در سال 82 تنزل می­یابد. اما دو صنعت عمده دیگر در جذب نیروی انسانی، وضعیت باثبات خود را در این سال­ها حفظ می­کنند. صنعت تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر با ادامه طریقه رو به افزایش خود در سال­های پیش، در سال 82، به سهم اشتغال 9 درصدی دست می­یابد. اشتغال بخش صنعت در سال 81 برای اولین بار رشد قابل ملاحظه 14 درصدی را تجربه می­کند. البته این رشد در سال بعد به 3 درصد کاهش می­یابد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سال 83 سالی می باشد که صنعت برای نخستین بار کاهش سطح اشتغال را تجربه می­کند و البته این طریقه در سال بعد از آن نیز ادامه پیدا می­کند. این رشد منفی در سال 83 کمتر از یک درصد و در سال 84، 1.4 درصد می باشد. اندازه اشتغال در این سال­ها به­ترتیب 1076693 و 1061319 نفر می­باشد. در این سال­ها، به موازات طریقه رو به کاهشی صنعت تولید منسوجات، صنعت تولید مواد غذایی و آشامیدنی با سهم 15 درصد، عمده­ترین صنعت جذب کننده نیروی انسانی به حساب می­آید.

در سال 85 صنعت مجددا جهش مثبت خود را آغاز کرده و اشتغال در این سال به رقم 1071383 می­رسد. در سال 86، 1102856 نفر جذب صنعت شده­اند. طی این دو سال نیز، هم­چنان صنایع مواد غذایی رتبه نخست را در جذب نیروی انسانی به خود اختصاص می­دهد و در انتهای این دوره، صنعت تولید منسوجات در ادامه طریقه کاهشی خود، به سهم 8 درصدی، رضایت می­دهد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

با در نظر داشتن حجم رو به­فزاینده مبادلات ایران و چین در سالیان اخیر، این پرسش اساسی مطرح می­گردد که: “به­دنبال سیاست برقراری ارتباط تجاری با کشور چین، آیا اشتغال صنعتی بهبود می­یابد یا برعکس، این ارتباط، جایگاه شغلی شاغلان در بخش صنعت را مورد تهدید قرار داده می باشد.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه