آخرین ویرایش پایان نامه نرجس غلامی(ارتباط بین الگوهای کسب و کار با عملکرد شرکتهای فعال در شهرکهای صنعتی استان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

مدل کسب و کار

مدل کسب و کار عبارت از کلیاتی در مورد انتخاب مشتریان ، انجام وظایف و برون سپاری ، ترکیب منابع ، ایجاد سهم بازار ، رضایت مشتریان و تولید سود می باشد . در تعریفی دیگر مدل کسب وکار در ایجاد ارزش   می باشد که پشت سر فرآیندهای واقعی شرکت قرار می گیرد .  فابر و همکارانش مدل کسب وکار را شبکه ای از شرکتها که هدف آنان ایجاد ارزش از طریق استقرار فرصتهای فناوری می باشد می داند که به دلیل تفاوت آنها در موارد فنی ، کاربر ، سازمان و نیازمندیهای مالی بایستی با یکدیگر تطبیق و موازنه پیداکنند (استروالدر ، 2004 ، ص12 )

تعریف عملیاتی مدل کسب و کار

مدل کسب وکار ابزاری مفهومی می باشد که مجموعه های از اجزاء و روابط بین آنها تشکیل شده و منطق درآمدزایی شرکت را اظهار می کند . همچنین توصیفی از ارزش ارائه شده سازمان به مشتریان مورد نظر، معماری سازمان و شرکای آن برای خلق ، بازار یابی و انتقال این ارزش و سرمایۀ مربوط برای ایجاد جریانهای درآمدی سودمند و پایداراست ( شاملو ، 1387 ، ص33 ) .

کارایی

ساده‌ترین و در عین حال کلی‌ترین تعریف از کارایی را پیتر دراکر ارائه کرده می باشد از دیدگاه دراکر کارایی انجام کارها بطور شایسته و مناسب می‌باشد. از نظر کاتز و کان کارایی نسبت ستاده‌های تولید شده به داده‌های لازم برای تولید این ستاده‌ها می‌باشد .  این دو بین کارایی بالقوه و بالفعل تفاوت قائل می شوند . کارایی بالقوه مبین این می باشد که یک سازمان چقدر می‌تواند تولید کند ، اگر به صورت بهینه اقدام کند. در حالی که بالفعل نسبت واقعی سطح ستاده به سطح واقعی داده‌هاست . کارایی بالفعل معمولاً بالقوه کوچکتر می باشد .  ریچارد دفت [1]کارایی را اندازه منابعی که برای تولید یک واحد محصول مصرف می گردد می‌داند که می‌توان آنها را بر حسب نسبت مصرف به محصول محاسبه نمود . در ساده‌ترین حالت تنها یک ورودی و یک خروجی داریم که کارایی نسبت ورودی به خروجی می‌باشد (ابطحی ، 1375 ،ص 21) . الگوی کسب و کار کارایی محور با ایجاد فضایی مناسب برای انجام معامله با مشتریان و شرکا و همچنین با کاهش دادن هزینه عملیاتی و تسهیل در تصمیم گیری شرکا منجر به بهبود عملکرد شرکت می گردد (برتل ،2012،ص91) . در این پژوهش الگوی کسب وکار کارآیی محور با بهره گیری از پرسشنامه دارای پرسش های بسته دارای طیف لیکرت پنج تایی و با بهره گیری از نظر مدیران درمورد مولفه کارآیی در الگوی کسب وکار شرکت را اندازه گیری می نماید.

[1] Daft

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف این پژوهش عبارتند از :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-توصیف الگوی کسب وکار نوآور محور ،  الگوی کسب وکار کارآیی محور و عملکرد شرکت

2-تعیین ارتباط بین الگوی کسب وکار  نوآوری محور  و عملکرد شرکت های فعال در شهرکهای صنعتی استان گیلان

3–تعیین ارتباط بین الگوی کسب وکار کارآیی محور و عملکرد شرکت های فعال در شهرکهای صنعتی استان گیلان

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :

 آخرین ویرایش پایان نامه نرجس غلامی(ارتباط بین الگوهای کسب و کار با عملکرد شرکتهای فعال در شهرکهای صنعتی استان گیلان