آخرین ویرایش پایان نامه نرجس غلامی(ارتباط بین الگوهای کسب و کار با عملکرد شرکتهای فعال در شهرکهای صنعتی استان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

  • ) اظهار مسئله

شرکت ها همواره در جستجوی بهبود سهم بازار ، افزایش سود ، و دستیابی به مزیت رقابتی نسبت به رقبای خود هستند . برای رسیدن به این اهداف ، در نظر داشتن کارایی و تاثیر (بهره وری ) و همچنین عملکرد در هر سازمانی از اهمیت فراوانی  برخوردار می باشد . همان طورکه سازمان ها هرچه بیشتر به سمت بکارگیری از فن آوری های جدید و شبکه های ارتباطی روی می آورند ، راه هایی را برای کاربری اطلاعات ، ارایه بهتر خدمات و تولید خود می یابند . این قابلیت ها می باشد که منجر به تاثیر و سودآوری بیشتر سازمان خواهد گردید . در یک نگاه عملکرد سازمانی بیانگر اندازه دستیابی سازمان به اهداف بازاری و مالی می باشد ( رجب زاده و دیگران ، 1389 ،ص 59) . به اشتباه بسیاری بر این باورهستند که عملکرد عبارت از سودآوری سازمان می باشد .  واقعیت این می باشد که عملکرد شرکت بسته به نوع سازمان ، تفکرات مدیریت ،  فلسفه ی وجودی و رسالت سازمان ، شرایط محیطی و موارد بیشمار دیگری مورد مطالعه و ارزیابی قرار می گیرد . ازاین رو ازشاخصها ومعیارهای متعددی برای این مقصود بهره گیری می گردد (کفاش پور، 1388 ، ص117) .  درک مفهوم علمی عملکرد در این زمینه از اهمیت زیادی برخوردار می باشد . هو ( 2011) معتقد هستند ، عملکرد سازمانی مجموعه ای از اقدامات می باشد که سطح بهره گیری بهینه از منابع و امکانات را برای نیل به اهداف ، با شیوه ای اقتصادی و بهره ور امکانپذیر می کند . در این خصوص ، شرکت های صنایع فلزی و غذایی  جامعه آماری پژوهش مورد مطالعه قرار می گیرند . شرکتهایی که با داشتن امکانات فراوان هنوز در ارائه خدمات و کالاها از سرعت و نوآوری لازم برخوردار نیستند . این مورد زمانی جدی تر می گردد که مدیران این شرکت ها بدانند ، علیرغم فعالیتی که دارند بایستی به مشتریان خود نه تنها در سطح استان بلکه در سطح کشور پاسخگو باشند. مطالعه نتایج عملکرد در شرکت های تولیدی کشور نشان داده می باشد که ، اگر چه عملکرد و نتایج آن برای مدیران مهم می باشد ، اما پژوهش های مستقل ارزیابی ، متغیر عملکرد را در این شرکت ها پر مسئله می دانند( رحیمی ، 1385 ،ص41 ) .

رول استادز[1] (1998) اظهار می کند که عملکرد شرکت ، ناشی از روابط هفت شاخص می باشد که عبارتند از:  اثربخشی: انجام کاردرست در زمان درست- کارایی: مربوط به فرایند تبدیل می باشد- کیفیت: نشاندهنده مفهوم گسترده تری می باشد وشامل سیستمهای عرضه کنندگان ، منابع درون داد ، فرایندتبدیل ، تولید واقعی و سیستمهای کیفیت دریافتی مشتری می گردد- بهره وری : نسبت بین جریانات درون داد وبرون داد بهره وری می باشد- محیط کاری : محیطی می باشد که سازمان در آن فعالیت می نماید و از آن تأثیر پذیرفته وبرآن تأثیرمی گذارد- ظرفیت نوآوری : این ظرفیت عنصری کلیدی برای اطمینان از رقابت پذیری بلندمدت می باشد- سودآوری: هدف بهینه کسب و کارسودآوری می باشد  . عملکرد برتر در عرصه رقابت مستلزم ترکیب اثربخش همه عناصرداخلی سازمان می باشد . این ترکیب سازمان را قادر می سازد که با تغییر سریع ترجیحات مشتریان و عوامل پویای بازار متناسب گردد. هامبرگ و همکاران[2] (1999) جنبه های مختلف سنجش عملکرد را شامل سودآوری ، سهم بازار ، رضایت مشتری و وفق پذیری می دانند.  نتایج حاصل از پژوهش  های گوناگون نشان می دهند شرکتهایی که قادر به تشخیص سهم بازار و رشد فروش هستند و وضعیت سود آوری بازارشان را بهبود می بخشند ، می توانند به عملکرد بالاتری دست یابند  (حاجی پور،1391،ص66)  . عملکرد شرکت پدیده ای مرکزی در مطالعات کسب وکار می باشد . با این حال ، آن را نیز پدیده ای پیچیده و چند بعدی می دانند . عملکرد را می توان به عنوان مشخص کننده توانایی شرکت برای ایجاد نتایج قابل قبول و اقدامات دانست ( قراخانی ، 1391، ص 37 ) . در این پژوهش عملکرد از 2 بعد مالی و بازار مورد مطالعه قرار داده شده می باشد . عملکرد بازار بر دو شاخص حفظ مشتری و جذب مشتری جدید تمرکز دارد و عملکرد مالی نیز بر سهم بازار و رشد فروش متمرکز می باشد . مانند عوامل مرتبط با عملکرد شرکت الگوهای کسب و کار می باشد که در پژوهش حاضر از دو بعد الگوی کسب و کار نوآوری محور و الگوی کسب و کار کارایی محور به مطالعه آن می پردازد  (برتل[3] ، 2012،ص87) .

[1] Rolstads

[2] Homburg

[3] MALTE   BRETTEL

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف این پژوهش عبارتند از :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-توصیف الگوی کسب وکار نوآور محور ،  الگوی کسب وکار کارآیی محور و عملکرد شرکت

2-تعیین ارتباط بین الگوی کسب وکار  نوآوری محور  و عملکرد شرکت های فعال در شهرکهای صنعتی استان گیلان

3–تعیین ارتباط بین الگوی کسب وکار کارآیی محور و عملکرد شرکت های فعال در شهرکهای صنعتی استان گیلان

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :

 آخرین ویرایش پایان نامه نرجس غلامی(ارتباط بین الگوهای کسب و کار با عملکرد شرکتهای فعال در شهرکهای صنعتی استان گیلان