راهکارهای توسعه‌ی اکوتوریسم در شهرستان رامیان استان گلستان

قسمتی از متن پایان نامه :

 • گردشگری متمرکز و گسترده

  2-2-1. گردشگری متمرکز

  در سالهای اخیر کوشش گردیده تا گردشگری متمرکز به عنوان یک پدیده ی نادرست و زشت مورد تقبیح قرار گیرد،پدیده ای که ظرفیت و کیفیت ثمربخشی آن برای نقاط توریستی،مردم و منابع طبیعی منطقه اندک می باشد.در پی آن ،این باور در میان مردم قوت گرفت که گردشگری متمرکز به دلیل جهت گیری غیربومی و عدم بهره گیری از پتانسیل های سرمایه‌ای منطقه و نیروی انسانی محلی موجب استیلای صنعت گردشگری بر نقاط توریستی می گردد،ضمن آنکه فقط بخش بسیار ناچیزی از درآمدهای حاصل از ورود گردشگر به چرخه‌ی اقتصاد بومی وارد شده و اندازه سوددهی آنها برای افراد بومی بسیار ناچیز می باشد.هتل یا اقامتگاههای بزرگ که نماد استقرار صنعت گردشگری متمرکز در یک منطقه می‌باشند،معمولا با مصرف محصولات غیرمحلی اندازه تقاضای محصولات غذایی محلی را کاهش می‌دهند.

  با توسعه صنعت گردشگری تعداد زیادی از افراد جامعه در یک جا متمرکز شده و روشهای سنتی معیشت بومیان با روشهای خاصی تغییر می‌یابد.در ضمن ، جهت پاسخگویی به موقع و سریع به تقاضاهای بازدید کنندگان ممکن می باشد در داخل یا اطراف این توسعه های عظیم جاذبه های جدیدی ایجاد گردد و یا اینکه جاذبه‌های موجود تغییر داده شوند.(فنل،1388: 28-29)

  2-2-2. گردشگری گسترده

  گردشگری گسترده (نوعی گردشگری متفاوت و مخالف با گردشگری متمرکز معمولی) بر این اصل استوار می‌باشد که سیاست‌های گردشگری نباید صرفاً برنیازهای تکنیکی و اقتصادی متمرکز گردد و تنها بر این اساس فعالیت نمایند، بلکه عمده فعالیت‌ها می‌بایست در جهت داشتن محیط زیستی سالم و در نظر داشتن نیازهای مردم محلی انجام پذیرند. در این روش جدید داشتن محیط زیستی سالم و در نظر داشتن نیازهای مردم محلی انجام پذیرند. در این روش جدید و سازگار  با محیط زیست و طبیعت، به جای این که در نظر داشتن مسئله منابع طبیعی و فرهنگی به بعد  موکول گردد، در راس فعالیت‌های مردم محلی انجام پذیرند. در این روش جدید و سازگار با محیط زیست و طبیعت، به جای اینکه در نظر داشتن مسئله منابع طبیعی و فرهنگی به بعد موکول گردد، در راس فعالیت‌های توسعه و برنامه‌ریزی قرار می‌گیرد.

  گردشگری گسترده اصطلاحی عام می باشد که تمام استراتژی‌های گردشگری را در بر می‌گیرد( نظیر گردشگری‌های مطلوب، طبیعی، ملایم، متعهد، مردم برای مردم، کنترل شده، کوچک مقیاس، کلبه‌ای و سبز) که مفهوم وهدف همه‌ی آنها ارائه جانشینی بهتر و مناسب‌تر برای گردشگری متمرکز در بعضی از مقاصد گردشگری می باشد( گزارش کنفرانس 1990، نقل شده از ویور[1]1991).

  به اعتقاد درنوی[2](1981) گردشگری گسترده دارای مزایای متعددی می باشد[1]. weaver

  [2] .dernoi

پرسش اصلی پژوهش (مسأله پژوهش )

1.آیا شهرستان رامیان دارای ویژگیهای مناسب و خاص برای اکوتوریسم می‌باشد؟

2.کدام بخش ها از شهرستان رامیان ویژگی های اکوتوریستی دارد؟

 1. بهره گیری از تحلیل سلسله مراتبی در تقویت اکوتوریسم در شهرستان رامیان تا چه حدی موثر می باشد؟
 2. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 3. تأثیر کدام عامل در توسعه نیافتگی اکوتوریسم رامیان از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد ؟
 4. راهکارهای توسعه اکوتوریسم کدامند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه