راهکار های توسعه گردشگری در حوزه آبخیز رود دوهزار تنکابن

قسمتی از متن پایان نامه :

طبیعت و گردشگری

عوامل و شرایط محیط طبیعی سهم برجسته ای را در توسعه گردشگری و جهانگردی اعمال می نماید. این عوامل که در شکل گیری و توسعه گردشگری تأثیر اساسی را بر عهده دارند عبارتند از:

آب و هوای مطلوب مناطق کوهستانی ، غار های طبیعی ، تنوع نا همواری ها و نواحی ییلاقی ، سواحل معدنی منابع لجن درمانی ، مناطق بیابانی و کویر ، نواحی جنگلی و پارک های حفاظت شده ، حیاط  وحش ، زیبایی پوشش گیاهی و ..هر یک از عوامل یاد شده مانند عواملی هستند که در توسعه گردشگری تأثیر بسزایی را داشته و بهره گیری منطقی و مطلوب و بهینه از جاذبه های مذکور علاوه بر جذب جهانگردان و رهآورد های اقتصادی می تواند به توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشورهای میزبان منجر گردد (منشی زاده ،1376 ،ص 80)

 

 

جایگاه جغرافیایی 2-6-1-

اختصاصات مکانی که شرایط تفریحی و گردشگری را تعیین نموده وباسایر متغیرها نیز در ارتباط می باشد مانند اسکی.

 

آب وهوا 2-6-2-

این فاکتور به وسیله عرض جغرافیایی وارتفاع مربوط به تغییرات سطحی زمین،کوه ها،جریانات اقیانوسی وجریانات هوایی درارتفاع بالا تعیین می گردد.در زمینه زمین شناسی آب وهوا به عنوان فاکتور مهم کنترل کننده خصوصیات فیزیکی محیط اقدام نموده وبا تاثیرگذاری بر روی خاک ،پوشش گیاهی،جانوران وروندفعالیت های ژئومورفولوژیکی مثل تأثیر یخ وباد،تأثیر کنترلی خود را برروی  این پدیده ها انجام می دهد.

 

توپوگرافی وشکل زمین 2-6-3-

شکل کلی سطح زمین (توپوگرافی )وساختمان سطحی آن باعث ایجادمناطق جغرافیایی منحصربه فردی می گردد.

 

مواد سطحی  2-6-4-

مواد طبیعی که سطح زمین راتشکیل می دهند عبارتند از:صخره ها،شن،فسیل،مواد معدنی وخاک وغیره

 

آب 2-6-5-

این ماده درتعیین نوع ومیزان مشارکت محیط های اقیانوسی ،دریایی وآب های شیرین در فعالیت های تفرجی تأثیر حساسی را بازی می کند به بیانی دیگر این فاکتورمشخص می نماید که محیط های فوق الذکر تا چه اندازه ای می توانند در فعالیت های تفریحی سهیم باشند.

پوشش گیاهی 2-6-6-

به کلیه گیاهان زنده یا پوشش موجود در منطقه پوشش گیاهی گویند.اکثرمناطق تفرجی وفعالیت های تفریحی به گونه مستقیم (عکس برداری گردشگران از گونه های گیاهی منحصر به فرد)یا غیرمستقیم درختان به عنوان موانع در بازی اسکی)به زندگی گیاهی کاملا وابسته می باشند.

 

حیات جانوری  2-6-7-

حیوانات تأثیر موثری را در فعالیت های تفرجی اعمال می نمایند.این گونه فعالیت های تفریحی می توانندبرای طبیعت مخرب یا غیرمخرب باشند.فعالیت های تفرحی مخرب تنها از دریچه استثمار وسودآوری جانوران برای انسانها به حیات وحش نگاه می کنند.از طرف دیگر،تفرحات سالم وغیرمخرب(تماشای پرندگان) تاثیرات ملایم تری بر روی منابع پایه مانند حیات وحش خواهند داشت (اولادی قادیکلائی،1385،ص102).

هریک از اشکال گردشگری صرفا در فصول خاصی مطرح می شوند.اندازه مطلوبیت آب وهوای فصلی تاثیر فراوانی برروی اندازه درآمدهای توریستی دارد.باتوجه به فصول سال گردشگری را می توان به دوبخش تورسم تابستانی وتورسم زمستانی تقسیم نمود.

 

گردشگری تابستانی 2-6-8-

شرایط مناسب ومساعد طبیعی در کنار جاذبه های جهانگردی باعث  رونق گردشگری تابستانه می گردند عواملی که در گردشگری این نوع از گردشگری تأثیر دارند عبارتند از:

دوره درجه حرارت مناسب ، مدت آفتابی بودن روز ها ، درجه حرارت آب دریا  ،رطوبت نسبی و پوشش گیاهی ،ناهمواری ها وذخیره آب.

 

 

 

گردشگری زمستانی 2-6-9-

کشورهایی که از جایگاه کوهستانی مناسب برخوردارمی باشند می توانند با اتخاذ تدابیرخاصی جایگاه ایده آلی را جهت گردشگری زمستانی به وجود آورند.عواملی که باعث رونق گردشگری زمستانی می گردند عبارتند از:

درجه حرارت مناسب درفصل زمستان،اندازه آفتابی بودن روزها،سرعت باد،پوشش برف،ناهمواری ها،پوشش گیاهی (منشی زاده،1376،ص85-84).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

 این پژوهش در صدد پاسخگویی  به سؤالات اساسی زیر می باشد :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

آیا با افزایش امکانات رفاهی و سکونتی و بخش خدمات، می توان منطقه مورد مطالعه را به صورت قطب گردشگری در آورد واشتغال زایی را رونق داد؟

 

راهکار های مناسب جهت توسعه گردشگری در منطقه مورد مطالعه کدام می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه