راهکار های توسعه گردشگری در حوزه آبخیز رود دوهزار تنکابن

قسمتی از متن پایان نامه :

جامعه آماری

در تعریف جامعه آماری آمده می باشد که عبارت می باشد از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص ، دارای یک یا چند صفت مشترک باشند. در این پژوهش ، جامعه آماری که مورد سؤال پرسشنامه    قرار گرفته اند ، شامل کلیه مردم بومی روستاها ،کلیه کسبه ها اعم از رستوران ها ، هتل ها ، مجتمع های اقامتی و تفریحی ،  ماهی سراها ، فروشگاه های مواد غذایی و همچنین گردشگران و مدیران و مطلعان محلی که در محدوده دوراهی لتاک تا دریاسر قرار دارند ،می باشند . وجه مشترک تمامی آنها ارتباط و حضور با منطقه مورد مطالعه می باشد.

 

4-2- نمونه آماری

چنانچه جامعه آماری بزرگ باشد ؛ محقق با در نظر داشتن محدودیت امکانات ناچار می باشد از بین افراد جامعه تعداد مشخصی را به عنوان نمونه برگزیند و با مطالعه این جمع محدود ،ویژگیها و صفات جامعه را مطالعه کرده ، شاخصها و اندازه های آماری آن را محاسبه کند.نمونه آماری عبارت می باشد از تعدادی از افراد جامعه که صفات آنها با صفات جامعه مشابهت داشته باشد و معرف جامعه بوده و از تجانس و همگنی با افراد جامعه برخوردار باشند. محقق به دو شکل ممکن می باشد نمونه را انتخاب کند ، یکی روش های نمونه گیری غیر احتمالی(غیر تصادفی) و دیگری روش های نمونه گیری احتمالی(تصادفی) . که محقق در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی ساده بهره گیری نموده ام و در اختیار 200 نفر پرسشنامه قرار داده گردید که 179 عدد از پرسشنامه ها قابل مطالعه بوده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

 این پژوهش در صدد پاسخگویی  به سؤالات اساسی زیر می باشد :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

آیا با افزایش امکانات رفاهی و سکونتی و بخش خدمات، می توان منطقه مورد مطالعه را به صورت قطب گردشگری در آورد واشتغال زایی را رونق داد؟

 

راهکار های مناسب جهت توسعه گردشگری در منطقه مورد مطالعه کدام می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید