راهکار های توسعه گردشگری در حوزه آبخیز رود دوهزار تنکابن

قسمتی از متن پایان نامه :

متغیر مستقل

متغیر پیش فرض می باشد (به این معنی که این متغیر مقدمه و متغیر وابسته نتیجه آن می باشد) و متغیر وابسته بر اساس تغییرات آن اندازه گیری و تعیین می گردد و متغیری می باشد که توسط پژوهشگر اندازه گیری، دستکاری یا انتخاب می گردد تا تاثیر یا ارتباط آن با متغیر دیگر اندازه گیری گردد ( هدایت پناه ،1388،40). پس از توسعه گردشگری وگردشگری رودخانه دوهزار در عنوان این پژوهش را می توان به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفت.

 

4-9- متغیر وابسته

متغیری می باشد که ارزش یا مقدار آن به متغیر مستقل بستگی دارد در واقع متغیری می باشد که نظاره یا اندازه گیری می گردد تا تاثیر متغیر مستقل بر آن معلوم و مشخص گردد.در این پژوهش پارامترهای زیست محیطی (خاک ، آب و هوا ، پوشش گیاهی ، تغییر کاربری زمین) ، زیرساخت ها  و اماکن و تسهیلات گردشگری ، متغیر های وابسته هستند که با تغییر در متغیرهای مستقل دچار تغیر و آسیب می شوند.

4-10- تجزیه و تحلیل SWOT  در جهت ارائه راهکارهای توسعه گردشگری در حوزه رود دوهزار تنکابن 

سوات، به مقصود شناسایی و مطالعه عوامل مؤثر درونی ( نقاط قوت و نقاط ضعف ) و عوامل تأثیرگذار بیرونی  ( فرصت ها و تهدیدها ) بر گردشگری درناحیه مورد مطالعه به کار برده می گردد. در حقیقت از این روش به عنوان ابزاری جهت شناسایی مسائل استراتژیک و ارائه راهبردها و استراتژی های مناسب بهره گیری می گردد. در آغاز با سنجش محیط داخلی و محیط خارجی ناحیه ، فهرستی از نقاط قوت ، ضعف ، فهرست ها و تهدیدها مورد شناسایی قرار می گیرد و سپس به وسیله نظرخواهی از مردم بومی،کاسبان ومسئولان امر و تحلیل آنها ، اولویت ها را مشخص کرده و جهت برطرف کردن یا تقلیل نقاط ضعف و تهدیدها ، و تقویت و بهبود نقاط قوت و فرصت های موجود در ارتباط با گسترش گردشگری در نواحی روستایی مورد مطالعه ، دراستراتژی های مناسبی ارائه گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 این پژوهش در صدد پاسخگویی  به سؤالات اساسی زیر می باشد :

آیا با افزایش امکانات رفاهی و سکونتی و بخش خدمات، می توان منطقه مورد مطالعه را به صورت قطب گردشگری در آورد واشتغال زایی را رونق داد؟

 

راهکار های مناسب جهت توسعه گردشگری در منطقه مورد مطالعه کدام می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید