راهکار های توسعه گردشگری در حوزه آبخیز رود دوهزار تنکابن

قسمتی از متن پایان نامه :

در پژوهش حاضر کوشش گردید تا ضمن شناسایی عوامل و توانمندی های گردشگری منطقه دوهزار تنکابن در حاشیه رودهانه دوهزار ، به ارائه راهکارهایی جهت توسعه تورسیم در این منطقه پرداخته گردد. هدف از انجام این پژوهش در نگارش این پایان نامه با عنوان راهکارهای توسعه گردشگری در حوزه آبخیز رود دوهزار تنکابن( لتاک تا دریاسر) ، نائل شدن به اهداف در نظر گرفته شده به تبیین زیربوده می باشد .

̶  جلب توجه مسئولان برای افزایش تسهیلات و بهبود هرچه بیشتر زیر ساخت ها برای توسعه گردشگری منطقه مورد پژوهش .

̶  شناسایی مناطق مستعد گردشگری اطراف رود دوهزار و توانایی آنها در جذب توریست

̶  جذب بیشتر گردشگران در نتیجه فرهنگ سازی و آشنا کردن جامعه میزبان با فوائد توسعه گردشگری در منطقه مورد پژوهش .

̶  شناخت و ارزیابی ارتباط بین تأثیر گردشگری و اندازه درآمد ساکنان نقاط  مورد مطالعه .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

̶  شناخت و ارزیابی ارتباط بین تأثیر گردشگری  و ایجاد فرصت های شغلی برای ساکنان منطقه مورد مطالعه.

بنابر این در شروع کار ، سؤالاتی به تبیین زیر مطرح گردید ؛

̶  آیا با افزایش امکانات رفاهی و سکونتی و بخش خدمات، می توان منطقه مورد مطالعه را به صورت قطب گردشگری در آورد واشتغال زایی را رونق داد؟

̶  راهکار های مناسب جهت توسعه گردشگری در منطقه مورد مطالعه کدام می باشد؟

به این مقصود و برای رسیدن به پاسخ های محکم، مستدل و مستند برای پرسشهای فوق ، فرضیه هایی به تبیین زیر طرح گردید :

̶  به نظر می رسد افزایش امکانات رفاهی باعث جذب بیشتر گردشگران در اطراف رودخانه دوهزار می گردد .

̶  به نظر می رسد توانمندی ها  وپتانسیل های بالای منطقه دوهزار می تواند این منطقه را، به یکی از  بزرگترین کانون های جذب گردشگری در ایران تبدیل نماید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

 این پژوهش در صدد پاسخگویی  به سؤالات اساسی زیر می باشد :

آیا با افزایش امکانات رفاهی و سکونتی و بخش خدمات، می توان منطقه مورد مطالعه را به صورت قطب گردشگری در آورد واشتغال زایی را رونق داد؟

 

راهکار های مناسب جهت توسعه گردشگری در منطقه مورد مطالعه کدام می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه


پاسخ دهید