عنوان کامل پایان نامه :

 آخرین ویرایش پایان نامه نرجس غلامی(ارتباط بین الگوهای کسب و کار با عملکرد شرکتهای فعال در شهرکهای صنعتی استان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

تعریف مدل کسب وکار

با آنکه طی سالیا ن مختلف مفهوم مدل کسب و کار توسط محققان متعددی مورد مطالعه قرار گرفته می باشد ، برای مدل کسب و کار یک تعریف استاندارد وجود ندارد . با نگاهی به تعاریف مدل کسب وکار می بینیم که نقطه شروع هر یک از تعریف ارائه شده ، تصریح به مفاهیمی نظیر منطق ، درک ، سیستم ، الگو ، تبیین و مواردی همانند این داشته می باشد . آفوا و تاچی (2001) مدل کسب و کار را روشی که یک شرکت به ساخت و بهره گیری از منابع خود می پردازد تا از آن طریق بتواند ارزشی بهتر نسبت به رقبای خود را به مشتریانش ارائه دهد .زات و آمیت (2008) مدل کسب وکار را به عنوان ساختار ، محتوی و کنترل معاملات میان شرکت مرکزی و شرکای معامله که نشان دهنده درک الگوی پیوند های معاملاتی بین شرکت و شرکای معامله می باشد . لمبرت (2003) اذعان می دارد که تمام توصیفات مختلف محققان ، تعریف مدل کسب را ، راهی که کسب و کار انجام می پذیرد و توصیفی از این که چگونه شرکت منتظر ایجاد سود می باشد و چگونه با سایر نهادها در یک شبکه ارزش در ارتباط می باشد در نظر گرفته می باشد ( منطقی ، 1392،ص42) . با مروری بر ادبیات موضوعی ارائه شده در خصوص مدل های کسب وکار، نظاره می گردد که تعاریف بسیار زیادی در خصوص این مفهوم ارائه شده می باشد. چسبر و گور و سنبل و منیز عقیده دارند مدلهای کسب وکار موفق ،  با ایجاد منطق های ابتکاری  ،  قابلیتهای فنی را با ارزشهای واقعی اقتصادی مرتبط می نمایند (نوردلند[1] ، 2007) . تسی [2]مدل کسب وکار را منعکس کننده فرضیه مدیریت در مورد آن چیز که مشتریان می خواهند ، چگونه آنها آن را می خواهند و چگونه یک شرکت می تواند به بهترین نحو این نیازها را برآورده کند و برای ارائه ی آن چیز که پرداختی بایستی انجام دهند ، می داند ( تسی ، 2009، ص 201) .

 

2-3-1 ) ابعاد مدل کسب و کار

طبقه بندی مدل های کسب وکار ، پیش درآمدی بر دیگر پژوهش ها در حوزه مدل کسب و کار می باشد . طبقه بندی مدل های کسب و کار ، راه های جدید تقسیم جمعیت شرکت به گروه های همگنی که موضوع دیگر مطالعات مدیریتی از قبیل پژوهش درمورد روابط بین مدل های کسب و کار و عملکرد شرکت و نوآوری مدل کسب و کار می باشد را فراهم می کند . از آنجا که مطالعات پژوهشی ، وجود ارتباط بین نوع مدل کسب و کار و موفقیت شرکت را تایید نموده اند . طبقه های مختلف مدل کسب و کار ، پیش بینی کننده ای برای عملکرد انواع مدل های کسب و کار می باشند . همچنین حاصل از تحقیقات نشان می دهد که مدل های کسب و کار به گونه بالقوه قابلیت مقایسه پذیری در میان صنایع را دارا هستند و پیش بینی کننده بهتری از عملکرد مالی نسبت به طبقه بندی صنعت هستند .نتایج حاصل از مطالعات زات و آمیت (2008) نشان می دهد که عکس العمل متقابل بین مدل کسب و کار و راهکار کسب و کار ، به بهبود کارایی یک شرکت می انجامد . همچنین عملکرد شرکت ارتباطی مثبت با مدل های کسب و کار نوگرا داشته و اگر این نوع از مدل های کسب و کار ، از یک راهبرد بازاریابی مناسب تبعیت نمایند ، این ارتباط مثبت تقویت می گردد

[1] Nordlund

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[2] Teece

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف این پژوهش عبارتند از :

1-توصیف الگوی کسب وکار نوآور محور ،  الگوی کسب وکار کارآیی محور و عملکرد شرکت

2-تعیین ارتباط بین الگوی کسب وکار  نوآوری محور  و عملکرد شرکت های فعال در شهرکهای صنعتی استان گیلان

3–تعیین ارتباط بین الگوی کسب وکار کارآیی محور و عملکرد شرکت های فعال در شهرکهای صنعتی استان گیلان

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :

 آخرین ویرایش پایان نامه نرجس غلامی(ارتباط بین الگوهای کسب و کار با عملکرد شرکتهای فعال در شهرکهای صنعتی استان گیلان


پاسخ دهید