عنوان کامل پایان نامه :

 آخرین ویرایش پایان نامه نرجس غلامی(ارتباط بین الگوهای کسب و کار با عملکرد شرکتهای فعال در شهرکهای صنعتی استان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

عملکرد مالی

عملکرد مالی واحد تجاری در بر گیرنده بازده حاصل از منابع تحت کنترل واحد تجاری می باشد . اطلاعات درمورد عملکرد مالی در صورت سود و زیان و ترازنامه ارائه می گردد (بختیاری ، 1385 ،ص 59) . در این پژوهش عملکرد مالی اندازه گیری می گردد. دارایی عبارتست از حقوق نسبت به منافع اقتصادی آتی یا سایر راه های دستیابی مشروع به آن منافع که در نتیجه معاملات یا سایر رویدادهای گذشته به کنترل واحد تجاری درآمده می باشد . دارایی در علم حسابداری عبارت می باشد از کلیه اموال و حقوقی که دارای ارزش پولی باشد . دارایی های یک واحد ممکن می باشد پدیده های عینی و مشهود باشند ، مثل زمین ،ساختمان ،موجودی نقدی و موجودی کالا ، یا بصورت حقوق مالی و امتیازات غیر قابل رویت مثل سرقفلی ومطالبات از اشخاص . دارایی ها عرفاً از نظر ارائه در ترازنامه به گروه های متمایزی تقسیم می شوند. دو گروه که مورد بهره گیری بیشتری دارند عبارتند از دارایی های جاری و دارایی های ثابت ، دارایی یکی از عناصر حسابداری می باشد که نشان دهنده وضعیت مالی شرکت می باشد (بختیاری ،1385،ص 62) .

سود حسابداری عبارت از درآمدها منهای هزینه ها می باشد. در طول یک سال مالی شرکت با در نظر داشتن فعالیت هایی که انجام می دهد ، در آمد تحصیل می کند . از طرفی شرکت برای تولید محصولات و ارائه خدمات مبالغی هزینه متحمل می گردد . در پایان سال مالی به مقصود تعیین عملکرد شرکت ، درآمدها و هزینه های مربوط با هم مطابقت داده می شوند تا معلوم گردد که شرکت در سال مالی مذکور چقدر سود بدست آورده می باشد پس سود می تواند روشی برای ارزیابی عملکرد شرکت باشد (جهانخانی ، 1384،ص32)  .

نرخ بازگشت سرمایه[1] یکی از نسبت های مالی می باشد که از طریق تقسیم سود خالص به علاوه هزینه بهره به مجموع دارایی ها بدست می آید . نرخ بازگشت سرمایه به مهارت های تولید و فروش شرکت مربوط می گردد . به وسیله ساختار مالی شرکت تحت تاثیر قرار نمی گیرد . به دلیل بهره گیری از سود حسابداری در محاسبه نرخ بازگشت سرمایه ، ایرادهایی که بر سود حسابداری وارد می باشد ،  بر این معیار نیز وارد می باشد ، با در نظر داشتن اینکه دارایی ها در ترازنامه به خالص ارزش دفتری نشان داده می شوند ، پس ارزش واقعی دارایی ها ممکن می باشد بسیار پایین تر یا بالاتر از ارزش دفتری آنها باشد. به همین جهت نرخ بازگشت سرمایه پایین ضرورتاً به این مفهوم نیست که دارایی ها بایستی در جای دیگری به کارگرفته شوند ، همچنین نرخ بازگشت سرمایه بالا به این مفهوم نیست که شرکت بایستی نسبت به خرید همان دارایی ها و کسب بازده بیشتر اقدام نماید (جهانخانی ، 1384،ص 33) .

[1] Return On Assets

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف این پژوهش عبارتند از :

1-توصیف الگوی کسب وکار نوآور محور ،  الگوی کسب وکار کارآیی محور و عملکرد شرکت

2-تعیین ارتباط بین الگوی کسب وکار  نوآوری محور  و عملکرد شرکت های فعال در شهرکهای صنعتی استان گیلان

3–تعیین ارتباط بین الگوی کسب وکار کارآیی محور و عملکرد شرکت های فعال در شهرکهای صنعتی استان گیلان

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :

 آخرین ویرایش پایان نامه نرجس غلامی(ارتباط بین الگوهای کسب و کار با عملکرد شرکتهای فعال در شهرکهای صنعتی استان گیلان