دسته‌بندی نشده

3 (1142)

بنام خدا سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران شركت شهركهاي صنعتي مازندران معاونت صنايع كوچك طرح امكان سنجي “پارچه بافي” پاييز 85 فهرست مطالب فصل اول بررسي بازار مطالعه و شناخت... ادامه متن

بنام خدا سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران شرکت شهرکهای صنعتی مازندران معاونت صنایع کوچک طرح امکان سنجی "پارچه بافی" پاییز 85 فهرست مطالب فصل اول بررسی بازار مطالعه و شناخت محصول...............................................................................................................................4 عوامل موثردر ادامه مطلب…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

3 (1141)

بررسي تاريخ شناخت تاريخچه و علل پيدايش شهر شهر نيشابور مانند ساير شهرهاي استان خراسان جزء اولين مراكز مسكوني است كه اقوام آريايي پس از ورود به ايران در آن سكني گزيدند. خراسان قديم به چهار منطقه تقسيم مي شد كه عبارتند از: 1- بلخ2- مرو3- هرات4-... ادامه متن

بررسی تاریخ شناخت تاریخچه و علل پیدایش شهر شهر نیشابور مانند سایر شهرهای استان خراسان جزء اولین مراکز مسکونی است که اقوام آریایی پس از ورود به ایران در آن سکنی گزیدند. خراسان قدیم به ادامه مطلب…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

3 (1140)

واژه «شطرنج»تلفظ فارسي «چاتورانگا » است کلمه اي که در زبان سانسکريت براي نام گذاري اين بازي به کار برده مي شود،جايي که معمولاً از آن به عنوان نخستين زادگاه اين بازي ياد مي شود. اگر چه بازيهاي مشابهي در کره، چين، ژاپن و تايلند رواج داشته است... ادامه متن

واژه «شطرنج»تلفظ فارسی «چاتورانگا » است کلمه ای که در زبان سانسکریت برای نام گذاری این بازی به کار برده می شود،جایی که معمولاً از آن به عنوان نخستین زادگاه این بازی یاد می شود. اگر ادامه مطلب…

By 92, ago
2

3 (1139)

شركت صنايع تجهيزات نفت (سهامي خاص) يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1385 22- حسابها و پرداختني بلند مدت گروه شركت اصلي حسابهاي پرداختني : 1385 1384 1385 1384 ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال سازمان گسترش و صنايع... ادامه متن

شرکت صنایع تجهیزات نفت (سهامی خاص) یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1385 22- حسابها و پرداختنی بلند مدت گروه شرکت اصلی حسابهای پرداختنی : 1385 1384 1385 1384 میلیون ادامه مطلب…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

3 (1138)

مقياس L مقياس L (دروغ پردازي) شامل 15 سوال است كه مشخص كننده ميزان تلاش مراجع براي ارائه توصيف مثبت و غيرواقع گرايانه از خود است. بنابراين دارندگان نمره هاي بالا در اين مقياس خود را به صورت افرادي كمال گراي افراطي به شيوه آرماني توصيف مي كنند.... ادامه متن

مقیاس L مقیاس L (دروغ پردازی) شامل 15 سوال است که مشخص کننده میزان تلاش مراجع برای ارائه توصیف مثبت و غیرواقع گرایانه از خود است. بنابراین دارندگان نمره های بالا در این مقیاس خود ادامه مطلب…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

3 (1137)

مقياس L مقياس L (دروغ پردازي) شامل 15 سوال است كه مشخص كننده ميزان تلاش مراجع براي ارائه توصيف مثبت و غيرواقع گرايانه از خود است. بنابراين دارندگان نمره هاي بالا در اين مقياس خود را به صورت افرادي كمال گراي افراطي به شيوه آرماني توصيف مي كنند.... ادامه متن

مقیاس L مقیاس L (دروغ پردازی) شامل 15 سوال است که مشخص کننده میزان تلاش مراجع برای ارائه توصیف مثبت و غیرواقع گرایانه از خود است. بنابراین دارندگان نمره های بالا در این مقیاس خود ادامه مطلب…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

3 (1136)

جغرافياي گياهي استاد: خانـم دكتـر قربانلـي گردآورنده: فاطمه اسداللهي بهار 85 «منبع انسانی» آنچه که NLPFs از جنگل های صنعتی و عمومی تشخیص میدهد، اختلاف مالکان Nlpf اهداف مدیریتشان، توانایی ها و محدودیت ها می باشد. مادراینجا روی 94 درصد مالکیت خصوصی... ادامه متن

جغرافیای گیاهی استاد: خانـم دکتـر قربانلـی گردآورنده: فاطمه اسداللهی بهار 85 «منبع انسانی» آنچه که NLPFs از جنگل های صنعتی و عمومی تشخیص میدهد، اختلاف مالکان Nlpf اهداف مدیریتشان، توانایی ها و محدودیت ها می ادامه مطلب…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

3 (1136)

جغرافياي گياهي استاد: خانـم دكتـر قربانلـي گردآورنده: فاطمه اسداللهي بهار 85 «منبع انسانی» آنچه که NLPFs از جنگل های صنعتی و عمومی تشخیص میدهد، اختلاف مالکان Nlpf اهداف مدیریتشان، توانایی ها و محدودیت ها می باشد. مادراینجا روی 94 درصد مالکیت خصوصی... ادامه متن

جغرافیای گیاهی استاد: خانـم دکتـر قربانلـی گردآورنده: فاطمه اسداللهی بهار 85 «منبع انسانی» آنچه که NLPFs از جنگل های صنعتی و عمومی تشخیص میدهد، اختلاف مالکان Nlpf اهداف مدیریتشان، توانایی ها و محدودیت ها می ادامه مطلب…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

3 (1135)

بسمه تعالي عنوان مقاله بررسي رابطة بين نسبت‌‌هاي سودآوري شرکتهاي موجود در بورس ايران نام و نام خانوادگي: حميد رضا حاجب کارشناسي ارشد حسابداري تابستان 1386 بررسي رابطة بين نسبت‌‌هاي سودآوري شرکتهاي موجود در بورس ايران دكتر محمد نمازي ... ادامه متن

بسمه تعالی عنوان مقاله بررسی رابطه بین نسبت‌‌های سودآوری شرکتهای موجود در بورس ایران نام و نام خانوادگی: حمید رضا حاجب کارشناسی ارشد حسابداری تابستان 1386 بررسی رابطه بین نسبت‌‌های سودآوری شرکتهای موجود در بورس ادامه مطلب…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

3 (1135)

بسمه تعالي عنوان مقاله بررسي رابطة بين نسبت‌‌هاي سودآوري شرکتهاي موجود در بورس ايران نام و نام خانوادگي: حميد رضا حاجب کارشناسي ارشد حسابداري تابستان 1386 بررسي رابطة بين نسبت‌‌هاي سودآوري شرکتهاي موجود در بورس ايران دكتر محمد نمازي ... ادامه متن

بسمه تعالی عنوان مقاله بررسی رابطه بین نسبت‌‌های سودآوری شرکتهای موجود در بورس ایران نام و نام خانوادگی: حمید رضا حاجب کارشناسی ارشد حسابداری تابستان 1386 بررسی رابطه بین نسبت‌‌های سودآوری شرکتهای موجود در بورس ادامه مطلب…

By 92, ago
background